Navigation

Address book

Show:
PrefixNameSurnameTitle/Work positionDepartmente-mailPhone
DrAllaAvdeevaSaradnik - II-5Filoloski fakultetalla.avdeeva@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AidaArsovićStručni saradnik u nastavi - II-27Filoloski fakultetaida.arsovic@flf.unibl.org051/340-144nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandarGatarićČuvar - portir - II-35Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandarGaćinaRukovodilac računarskog centra - I-4-4-1Rektorataleksandar.gacina@unibl.org051/321-070nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandarGašićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandarIlićVozač-kurir - II-33Akademija umjetnostialeksandar.ilic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrAleksandarJugovićFakultet politickih naukaaleksandar.jugovic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandarRailićFakultet bezbjednosnih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandarStojanovićLaborant - II-28Tehnoloski fakultetaleksandar.stojanovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraBabićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraVerhasAdministrativno-tehnički sekretar - I-5-1-2Rektorataleksandra.verhas@unibl.org051/326-000nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraVujasinovićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Poljoprivredni fakultetaleksandra.vujasinovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraVučanovićŠef biblioteke - II-13Filoloski fakultetaleksandra.vucanovic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraGovedarovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraDejanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraRegojevićStručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-5-4-3Rektorataleksandra.regojevic@unibl.org051/326-012nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AleksandraSimanovićStručni saradnik u nastavi - II-27Filozofski fakultetaleksandra.simanovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnaBarošViši stručni saradnik za poslove nabavke - I-5-2-2Rektoratana.baros@unibl.org051/326-004nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnaVelemirStručni saradnik u nastavi - II-27Tehnoloski fakultetana.velemir@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnaDaleoraAkademija umjetnostiana.daleora@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrAnaSavić RadojevićMedicinski fakultetana.savic-radojevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnaTešićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Akademija umjetnostiana.tesic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AndrejaSubotićSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnđelaPepićStručni saradnik - projekt menadžer - I-4-6-2Rektoratandjela.pepic@unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnđelijaMrđenSpremačica - II-37Sumarski fakultet051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnđelkoMihajlovićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
AnkaZečevićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultet051/437-149nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrAnkaPopović-VranješPoljoprivredni fakultetanka.popovic-vranjes@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ArnelaCerić BanićevićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrAtilaKapitaljAkademija umjetnostiatila.kapitalj@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBiljanaAntonijevićMedicinski fakultetbiljana.antonijevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaBožićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaVasićŠef studentske službe - II-12Pravni fakultetbiljana.vasic@pf.unibl.org051/339-057nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaVuksanSpremačica - II-37Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaGajićSpremačica - II-37Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaDamjanovićSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaMalčićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Fakultet fizickog vaspitanja i sportabiljana.malcic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBiljanaMarićFiloloski fakultetbiljana.maric@flf.unibl.org051/340-142nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaMilovanovićŠef studentske službe - II-12Fakultet politickih naukabiljana.milovanovic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBiljanaMilošević ŠošoFakultet politickih naukabiljana.milosevic.soso@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBiljanaPavlovićFilozofski fakultetbiljana.pavlovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaProhaskaSistem inženjer - II-20Masinski fakultetbiljana.prohaska@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaRadulovićSpremačica - II-37Rudarski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaRadusin -SopićSaradnik u centru - II-10Institut za geneticke resursebiljana.radusin-sopic@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBiljanaTomaševićPrirodno-matematicki fakultetbiljana.tomasevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BiljanaUletilovićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetbiljana.uletilovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BjelicaLakićSpremačica - II-37Pravni fakultet051/339-027nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrBlaženkoVukovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBobanĆurićFiloloski fakultetboban.curic@flf.unibl.org051/340-142nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBogdanLukićPrirodno-matematicki fakultetbogdan.lukic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BogdankaGvozdenSpremačica - I-4-3-7Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BožanaKopanjaSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBožanaOdžakovićStručni saradnik u nastavi - II-27Tehnoloski fakultetbozana.odzakovic@tf.unibl.org051/434-360nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BožanaStojčevićŠef studentske službe - II-12Filozofski fakultetbozana.stojcevic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BožanaŠkorićReferent za studentska pitanja - II-22Ekonomski fakultetbozana.skoric@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BožicaBoškićLaborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetbozica.boskic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BožicaMarićStručni saradnik u nastavi - II-27Sumarski fakultetbozica.maric@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBožoKrivokućaMedicinski fakultetbozo.krivokuca@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojaLjubojaSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanBabićAkademija umjetnostibojan.babic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanBožićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanGostićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Akademija umjetnostibojan.gostic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBojanMatićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetbojan.matic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanPajićBibliotekar - II-23Filozofski fakultetbojan.pajic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanaBajukReferent za studentska pitanja - II-22Prirodno-matematicki fakultetbojana.bajuk@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanaNovakovićTehnički sekretar - II-25Masinski fakultetbojana.novakovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BojanaSarićŠef biblioteke - II-13Elektrotehnicki fakultetbojana.saric@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorisBožićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorisDraganićLaborant - II-28Medicinski fakultetboris.draganic@med.unibl.org051/466-138nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorisJandrićStručni saradnik u nastavi - II-27Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetboris.jandric@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorisMalčićSaradnik - II-5Elektrotehnicki fakultetboris.malcic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorisRujevićPripravnikFilozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorislavTadićKućni majstor - II-32Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBorislavCicovićFakultet fizickog vaspitanja i sportaborislav.cicovic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorislavŠtulićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Fakultet politickih naukaborislav.stulic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBorislavaBlagojevićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetborislava.blagojevic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorislavkaVujinovićVozač-kurir - II-33Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorkaNišićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorkaPonoracReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Filozofski fakultetborka.ponorac@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorkaTrivićSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorkaŠakićSpremačica - II-37Sumarski fakultet051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BorkaŠtulićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultet051/219-610nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BoroMarićSekretar fakulteta/akademije - II-11Tehnoloski fakultetboro.maric@tf.unibl.org051/281-620nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BosaVidović-RakićViši stručni saradnik za plan i analizu - I-5-1-1Rektoratbosa.vidovic-rakic@unibl.org051/326-022nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrBoškoPetkovićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Tehnoloski fakultetbosko.petkovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBranimirJovančićevićPrirodno-matematicki fakultetbranimir.jovancicevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BranislavVišekrunaVozač-kurir - II-33Sumarski fakultetbranislav.visekruna@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BranislavJovkovićViši stručni saradnik - Administrator sigurnosti - I-4-4-5Rektoratbranislav.jovkovic@unibl.org051/321-081nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BranislavRistićStručni saradnik u nastavi - II-27Masinski fakultetbranislav.ristic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BranislavSavkovićVozač-kurir - II-33Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrBranislavaPušacMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaBojinovićMedicinski fakultet051/302-361nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaGalićReferent za studentska pitanja - II-22Medicinski fakultetbranka.galic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaJokić ŠimatovićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Medicinski fakultetbranka.jokic-simatovic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaKaranovićSpremačica - I-4-3-7Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaKovačevićRukovodilac službe za stručne poslove - I-4-3-1Rektoratbranka.kovacevic@unibl.org051/321-179nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaKosMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaMaleševićSpremačica - II-37Fakultet fizickog vaspitanja i sporta051/368-090nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaPlavšićSekretar fakulteta/akademije - II-11Fakultet fizickog vaspitanja i sportabranka.plavsic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaPopovićReferent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6Rektoratbranka.popovic@unibl.org051/326-024nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaRužičićViši laborant - II-28Tehnoloski fakultetbranka.ruzicic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaStankovićTehnički sekretar - II-25Ekonomski fakultetbranka.stankovic@ef.unibl.org051/430-012nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaTrninićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankaTrninićSekretar fakulteta/akademije - II-11Prirodno-matematicki fakultetbranka.trninic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankicaKajkutTehnički sekretar - II-25Rektoratbrankica.kajkut@unibl.org051/321-171nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankicaMarkovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankicaOparnicaTehnički sekretar - II-25Elektrotehnicki fakultetbrankica.oparnica@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankicaPopovićSpremačica - II-37Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankoBeraViši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - I-4-2-2Rektoratbranko.bera@unibl.org051/321-278nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBrankoBožićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetbranko.bozic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBrankoGlavonjićSumarski fakultetbranko.glavonjic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBrankoMilovanovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetbranko.milovanovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankoRadonićKućni majstor - II-32Medicinski fakultet051/234/100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
BrankoCrnogoracBibliotekar - II-23Filoloski fakultetbranko.crnogorac@flf.unibl.org051/340-136nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrBrižitaĐorđevićMedicinski fakultetbrizita.djordjevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VanjaBanjacViši knjižničar - II-24Rudarski fakultetvanja.banjac@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VanjaKosićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Fakultet fizickog vaspitanja i sportavanja.kosic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VanjaTodorovićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Elektrotehnicki fakultetvanja.todorovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VanjaTomićSaradnik - II-5Medicinski fakultetvanja.tomic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VanjaTubićFakultet bezbjednosnih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVasilijeGvozdenovićFilozofski fakultetvasilije.gvozdenovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VelimirAjdarićVozač-kurir - II-33Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VelimirBalabanReferent za studentska pitanja - II-22Tehnoloski fakultetvelimir.balaban@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VelinkaVukliševićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VeraBabićReferent za studentska pitanja - II-22Masinski fakultetvera.babic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VeraTokićSpremačica - II-37Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVeranStanojevićFiloloski fakultetveran.stanojevic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VericaDragovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VericaSavićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetverica.savic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VeselkaGajićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VeselkaŠormazRadnik na telefonskoj centrali - II-34Pravni fakultet051/339-001nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaBlagojevićMedicinski fakultet051/342-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaDespotReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Poljoprivredni fakultetvesna.despot@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaJokanovićSpremačica - II-37Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVesnaKarinAkademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaMarčetićSekretar fakulteta/akademije - II-11Rudarski fakultetvesna.marcetic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaMikićAkademija umjetnostivesna.mikic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVesnaMilankovPrirodno-matematicki fakultetvesna.milankov@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaPraštaloKnjižničar - II-24Fakultet politickih naukavesna.prastalo@fpn.unibl.org051/280-491nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVesnaRudić GrujićMedicinski fakultetvesna.rudic-grujic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaSavićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetvesna.savic@aggf.unibl.org051/206-280nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaSmoljićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaStraživukTehnički sekretar - II-25Sumarski fakultetvesna.strazivuk@sf.unibl.org051/460-550nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaŠkrbićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetvesna.skrbic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesnaŠtrbac BarošReferent za studentska pitanja - II-22Fakultet fizickog vaspitanja i sportavesna.strbac-baros@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VesoVukolićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VilaStanićSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VinkaSlijepčevićReferent za studentska pitanja - II-22Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetvinka.slijepcevic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VioletaBrankovićSpremačica - I-5-6-4Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VišnjaMrđenMedicinski fakultet051/342-800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VladanaPećoViši stručni saradnik za poslove nabavke - I-5-2-2Rektoratvladana.peco@unibl.org051/326-009nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVladanaRajaković OgnjanovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetvladana.rajakovic-ognjanovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVladimirVladičićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetvladimir.vladicic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VladimirMiloševićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Sumarski fakultetvladimir.milosevic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVladimirFilipovićPrirodno-matematicki fakultetvladimir.filipovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VladimirkaUmićevićSpremačica - II-37Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VladislavBrkovićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Filoloski fakultetvladislav.brkovic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VladoGnjatoČuvar - portir - II-35Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VladoRistićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Sumarski fakultet051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVlastimirRadonjaninArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetvlastimir.radonjanin@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VojislavMarjanovićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVojislavTrkuljaPoljoprivredni fakultetvojislav.trkulja@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrVujoVukmiricaEkonomski fakultetvujo.vukmirica@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VukanDubočaninOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Pravni fakultetvukan.dubocanin@pf.unibl.org051/339-007nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
VukosavaDakićReferent za studentska pitanja - II-22Filozofski fakultetvukosava.dakic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGligorRadenkovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetgligor.radenkovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GojkoPoparaČuvar - portir - II-35Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranBorojevićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranVučićAkademija umjetnostigoran.vucic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranGlišićKućni majstor - II-32Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranĐugumovićKućni majstor - II-32Tehnoloski fakultet051/439-032nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranJovanićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranMilakovićReferent za studentska pitanja - II-22Filoloski fakultetgoran.milakovic@flf.unibl.org051/340-143nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranMilovanovićLaborant - II-28Masinski fakultetgoran.milovanovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranPalalićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGoranPekovićAkademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGoranĆirovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetgoran.cirovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GoranČamparaMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaBožićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetgordana.bozic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaBrčinSpremačica - II-37Pravni fakultet051/463-034nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGordanaBukara-RadujkovićMedicinski fakultetgordana.bukara-radujkovic@med.unibl.org051/342-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaVrhovacMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGordanaVuletaMedicinski fakultetgordana.vuleta@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrGordanaGuzijanMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaĐuricaKnjižničar - II-24Fakultet fizickog vaspitanja i sportagordana.djurica@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaJakovljevićStručni saradnik u nastavi - II-27Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetgordana.jakovljevic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaJakšićLaborant - II-28Medicinski fakultetgordana.jaksic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaKatalinaMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaMaletićTehnički sekretar - II-25Akademija umjetnostigordana.maletic@au.unibl.org051/464-690nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaMilakovićKurir - spremačica - I-4-4-8Rektorat051/321-070nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaMilanovićSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGordanaPavlović-LažetićPrirodno-matematicki fakultetgordana.pavlovic-lazetic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaPaspaljMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaPolićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Akademija umjetnostigordana.polic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaPopovićKnjižničar - II-24Pravni fakultetgordana.popovic@pf.unibl.org051/339-031nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaPopovićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrGordanaRistićFiloloski fakultetgordana.ristic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GordanaCvijetićSpremačica - II-37Masinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
GospaVranješSpremačica - II-37Masinski fakultet051/272-868nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDaliborVranješMedicinski fakultetdalibor.vranjes@med.unibl.org051/342-666nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDaliborStevićFilozofski fakultetdalibor.stevic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaliborkaAjdarićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaliborkaJekićSpremačica - II-37Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaliborkaPetkovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DamjanVojnovićKućni majstor - II-32Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDamjanPantićSumarski fakultetdamjan.pantic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaneMilovanovićLaborant - II-28Medicinski fakultetdane.milovanovic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaneRadulovićVozač-kurir - II-33Institut za geneticke resursenenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDanielRomanoMasinski fakultetdaniel.romano@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanielaRatešićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelTelebakStručni saradnik za matičnu evidenciju radnika - I-4-2-4Rektoratdanijel.telebak@unibl.org051/321-278nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelŠamaraPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaDobrovoljskiMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDanijelaĐukić ĆosićMedicinski fakultetdanijela.djukic-cosic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaKuruzovićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetdanijela.kuruzovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaLolićSpremačica - II-37Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDanijelaPetrovićSaradnik - II-5Sumarski fakultetdanijela.petrovic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaProleMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaStevićReferent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6Rektoratdanijela.stevic@unibl.org051/326-005nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaStojičićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Pravni fakultetdanijela.stojicic@pf.unibl.org051/339-055nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DanijelaCvitkovićSpremačica - II-37Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaniloVidovićStručni saradnik u nastavi - II-27Poljoprivredni fakultetdanilo.vidovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaraKaluđer-RadoševićSpremačica - I-5-6-4Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DaraPantelićSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DarijaBrankovićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Filoloski fakultetdarija.brankovic@flf.unibl.org051/340-129nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DarijaKneževićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DarijaOlenjukAkademija umjetnostidarija.olenjuk@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DarkoMilinčićSistem inženjer - II-20Elektrotehnicki fakultetdarko.milincic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDarkaHerbezSaradnik - II-5Filoloski fakultetdarka.herbez@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDarkoJovićMedicinski fakultetdarko.jovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DarkoKrečAkademija umjetnostidarko.krec@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDarkoLukićMedicinski fakultetdarko.lukic@med.unibl.org053/241-129nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDarkoPaspaljNastavnik - II-4Fakultet bezbjednosnih naukadarko.paspalj@fbn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DejanVujinovićKućni majstor - II-32Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDejanĐorđevićPrirodno-matematicki fakultetdejan.djordjevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DejanĐurđevićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDejanFilipovićPrirodno-matematicki fakultetdejan.filipovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DesankaLjubičićTehnički sekretar - II-25Poljoprivredni fakultetdesanka.ljubicic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DianaBogdanRudarski fakultetdiana.bogdan@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DivnaMacanovićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DijanaBojićPripravnikEkonomski fakultetdijana.bojic@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DijanaĐeorđićSaradnik - II-5Masinski fakultetdijana.djeordjic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DijanaManigodaMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DijanaMizdrakStručni saradnik u nastavi - II-27Fakultet politickih naukadijana.mizdrak@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DijanaSavkovićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DijanaŠukaloViši stručni saradnik za rad Upravnog odbora - I-4-3-3Rektoratdijana.sukalo@unibl.org051/321-179nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDmitarTravarMedicinski fakultetdmitar.travar@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DobrilaMarjanovićKnjižničar - II-24Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdobrila.marjanovic@aggf.unibl.org051/429-205nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DobrilaRačićAdministrativni radnik - II-31Fakultet politickih naukadobrila.racic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDobrilaRodićMedicinski fakultet051/301-041nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DobrilaTrivićReferent za studentska pitanja - II-22Rudarski fakultetdobrila.trivic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DobrilaĆulumSpremačica - II-37Akademija umjetnosti051/315-088nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DobricaVukovićGarderober ekonom - II-36Fakultet fizickog vaspitanja i sportadobrica.vukovic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DostaGajićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultet051/363-379nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganBašićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Fakultet politickih naukadragan.basic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraganBlagojevićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragan.blagojevic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganDakićSekretar fakulteta/akademije - II-11Akademija umjetnostidragan.dakic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganDragomirovićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Filozofski fakultetdragan.dragomirovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganDrobacOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Prirodno-matematicki fakultetdragan.drobac@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganZrnićStručni saradnik u nastavi - II-27Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragan.zrnic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganJovanovićAkademija umjetnostidragan.jovanovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraganKaradžićSumarski fakultetdragan.karadzic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganLukićVozač-kurir - II-33Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraganMilićevElektrotehnicki fakultetdragan.milicev@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganMiličićSekretar fakulteta/akademije - II-11Pravni fakultetdragan.milicic@pf.unibl.org051/339-006nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDraganMiloševićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraganMićanovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragan.micanovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganMihajlovićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Poljoprivredni fakultetdragan.mihajlovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganUbovićVozač-kurir - II-33Sumarski fakultet051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDraganUnčaninMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaBožićDomaćica - recepcioner - II-38Prirodno-matematicki fakultetdragana.bozic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraganaVasiljevićMedicinski fakultetdragana.vasiljevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaVasićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaDekićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetdragana.dekic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaKondićSpremačica - II-37Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaMilinčićŠef biblioteke - II-13Pravni fakultetdragana.milincic@pf.unibl.org051/339-031nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaMilisavićSaradnik - II-5Prirodno-matematicki fakultetdragana.milisavic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaMilovanovićReferent za studentska pitanja - II-22Pravni fakultetdragana.milovanovic@pf.unibl.org051/339-030nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaRadulovićViši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-3-2-1Rektoratdragana.radulovic@unibl.org051/321-173nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaRačićSpremačica - II-37Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaStanišićSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaStuparReferent za studentska pitanja - II-22Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragana.stupar@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraganaTodorovićPrirodno-matematicki fakultetdragana.todorovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraganaTubićSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragicaVujić-VučanovićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragicaIlićReferent za studentska pitanja - II-22Pravni fakultetdragica.ilic@pf.unibl.org051/339-030nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDragicaJojićMedicinski fakultetdragica.jojic@med.unibl.org051/217-072nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragicaLazićPrirodno-matematicki fakultetdragica.lazic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragicaMilinovićSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragicaMihaljčićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Sumarski fakultetdragica.mihaljcic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragoKoprenViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetdrago.kopren@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragojaRadanovićPoljoprivredni fakultetdragoja.radanovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragoljubDimitrijevićPrirodno-matematicki fakultetdragoljub.dimitrijevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragoljubNovakovićTehnoloski fakultetdragoljub.novakovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragoljubRadojkovićAkademija umjetnostidragoljub.radojkovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragoljubSekulovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragoljub.sekulovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragomirJovičićNastavnik - II-4Fakultet bezbjednosnih naukadragomir.jovicic@fbn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragoslavAndrićReferent za protokol i arhivu - I-4-3-5Rektoratdragoslav.andric@unibl.org051/321-189nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragoslavaBjelajacŠef studentske službe - II-12Medicinski fakultetdragoslava.bjelajac@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DragutinAdžićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetdragutin.adzic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDragutinMihailovićPoljoprivredni fakultetdragutin.mihailovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDraženMiljićSekretar fakulteta/akademije - II-11Sumarski fakultetdrazen.miljic@sf.unibl.org051/460-550nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DraškoZrnićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušanBajovićSaradnik - II-5Elektrotehnicki fakultetdusan.bajovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušanVrućinićViši stručni saradnik za izdavačku djelatnost - I-3-2-2Rektoratdusan.vrucinic@unibl.org051/321-182nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušanKondićPripravnikFakultet politickih naukadusan.kondic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDušanMilićPoljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDušanProdanovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdusan.prodanovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušanŠljukićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetdusan.sljukic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušankaDragićSekretar fakulteta/akademije - II-11Ekonomski fakultetdusanka.dragic@ef.unibl.org051/306-675nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušankaKovačićSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DušankaSokovićLaborant - II-28Tehnoloski fakultetdusanka.sokovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškaMirnićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškaNenadićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrDuškoVejnovićFakultet fizickog vaspitanja i sportadusko.vejnovic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškoKandićBibliotekar - II-23Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdusko.kandic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškoLazićFinansijski direktor - I-5-1Rektoratdusko.lazic@unibl.org051/326-001nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškoMarinkovićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetdusko.marinkovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškoStakićČuvar - portir - II-35Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškoTorbicaPripravnikRudarski fakultetdusko.torbica@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrDuškoČukovićŠef biblioteke - II-13Ekonomski fakultetdusko.cukovic@ef.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DuškoŠljivićBibliotekar - II-23Fakultet fizickog vaspitanja i sportadusko.sljivic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ĐorđeVujčićSaradnik - II-5Tehnoloski fakultetdjordje.vujcic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrĐorđeMarkezGeneralni sekretar Univerziteta - I-4-1Rektoratgensek@unibl.org051/321-275nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ĐorđeStojisavljevićViši stručni saradnik - Programer - I-4-4-7Rektoratdjordje.stojisavljevic@unibl.org051/321-070nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ĐorđijeMilanovićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Sumarski fakultetdjordjije.milanovic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrĐuraPaunićPrirodno-matematicki fakultetdjura.paunic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ĐurđicaKopanjaMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
EmilijaKoricaReferent za studentska pitanja - II-22Akademija umjetnostiemilija.korica@au.unibl.org051/435-410nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrEminaMihajlovićMasinski fakultetemina.mihajlovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoIlićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽarkoVujanušićŠef studentske službe - II-12Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetzarko.vujanusic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽarkoMilanovićViši laborant - II-28Masinski fakultetzarko.milanovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljanaĐurićŠef studentske službe - II-12Masinski fakultetzeljana.djuric@mf.unibl.org051/462-272nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljanaKovačevićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Filozofski fakultetzeljana.kovacevic@ff.unibl.org051/467-495nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkaBašićŠef studentske službe - II-12Filoloski fakultetzeljka.basic@flf.unibl.org051/340-122nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkaBorojevićSpremačica - I-5-6-4Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkaOstojićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetzeljka.ostojic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkaPopovićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoBojanićReferent za studentska pitanja - II-22Fakultet fizickog vaspitanja i sportazeljko.bojanic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoDespotovićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrŽeljkoJovičićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoPonoracKućni majstor - II-32Pravni fakultet051/339-029nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoRadanovićSekretar fakulteta/akademije - II-11Elektrotehnicki fakultetzeljko.radanovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoRogićČuvar - portir - II-35Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoSavanovićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoSmiljanićKućni majstor - II-32Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽeljkoTopićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽivanaVuković KostićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽivanaKrčićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Prirodno-matematicki fakultetzivana.krcic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrŽivkaEriMedicinski fakultetzivka.eri@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ŽivkoUdovčićČuvar - portir - II-35Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZagorkaGospavićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetzagorka.gospavic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZagorkaKovačevićViši laborant - II-28Medicinski fakultetzagorka.kovacevic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZagorkaLozanov-CrvenkovićPrirodno-matematicki fakultetzagorka.lozanov-crvenkovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZvezdanĆulafićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZvonimirOlenjukAkademija umjetnostizvonimir.olenjuk@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZdravkoAljetićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZdravkoKovačevićŠef biblioteke - II-13Sumarski fakultetzdravko.kovacevic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrZdravkoKordićStručni saradnik - administrator baze podataka - I-4-4-3Rektoratzdravko.kordic@unibl.org051/321-079nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZdravkoMarkovićStručni saradnik u nastavi - II-27Poljoprivredni fakultetzdravko.markovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZdravkoPopovićSumarski fakultet051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZijadMehićAkademija umjetnostizijad.mehic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZlataAnđelićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZlatkoGarićLaborant - II-28Medicinski fakultetzlatko.garic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZlatkoMaksimovićMedicinski fakultetzlatko.maksimovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoraAndrićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Ekonomski fakultetzora.andric@ef.unibl.org051/251-302nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoraAntonićMedicinski fakultet051/438-588nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoraStojanovićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrZoraČolović ŠarićPoljoprivredni fakultetzora.colovic.saric@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrZoranAleksićMedicinski fakultetzoran.aleksic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranGaračaKućni majstor - II-32Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrZoranKenjićStručni saradnik u nastavi - II-27Prirodno-matematicki fakultetzoran.kenjic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranKovačevićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetzoran.kovacevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZoranKrajišnikAkademija umjetnostizoran.krajisnik@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranObradovićMedicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrZoranRoljićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranSavićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZoranStojanovićElektrotehnicki fakultetzoran.stojanovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZoranTatićMedicinski fakultetzoran.tatic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranTopićReferent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu - I-5-2-5Rektoratzoran.topic@unibl.org051/326-007nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranTrivićSekretar fakulteta/akademije - II-11Filozofski fakultetzoran.trivic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranTucikešićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranĆupUpravnik dvorane - I-5-6-1Rektoratzoran.cup@unibl.org051/312-612nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoranaHrkić-IlićSaradnik - II-5Sumarski fakultetzorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoricaGakovićSpremačica - II-37Filozofski fakultet051/313-167nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoricaGalićTehnički sekretar - II-25Medicinski fakultetzorica.galic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZoricaĐurićMedicinski fakultetzorica.djuric@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZoricaStojakovićŠef studentske službe - II-12Elektrotehnicki fakultetzorica.stojakovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrZoricaCvetkovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetzorica.cvetkovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZorkaKovačevićTehnički sekretar - II-25Fakultet politickih naukazorka.kovacevic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZorkaKremenovićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ZorkaTomaševićSpremačica - II-37Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet051/388-578nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrIvanaDrobniAkademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IvanaMiloševićStručni saradnik u nastavi - II-27Tehnoloski fakultetivana.milosevic@tf.unibl.org051/466-334nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrIvanaPandžićFilozofski fakultetivana.pandzic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IvanaSavkovićSaradnik - II-5Masinski fakultetivana.savkovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrIvicaRadovićPrirodno-matematicki fakultetivica.radovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrIvicaStevanovićAkademija umjetnostiivica.stevanovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IgorVinčićStručni saradnik u nastavi - II-27Medicinski fakultetigor.vincic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IgorDragićReferent za operativni rad dvorane - I-5-6-2Rektoratigor.dragic@unibl.org051/340-101nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrIgorMilunovićPrirodno-matematicki fakultetigor.milunovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrIgorPotočnikSumarski fakultetigor.potocnik@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IgorTešićStručni saradnik za scenske i muzičke umjetnosti - II-18Akademija umjetnostiigor.tesic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IgorTrbojevićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetigor.trbojevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrInaGitelSaradnik - II-5Filoloski fakultetina.gitel@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
IrenaTadićReferent za studentska pitanja - II-22Prirodno-matematicki fakultetirena.tadic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrIrfanHandukićAkademija umjetnostiirfan.handukic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JagodaGranolićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JagodaLjubičićAkademija umjetnostijagoda.ljubicic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JagodaĆetojevićSpremačica - II-37Akademija umjetnosti051/217-737nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JadrankaJojićKontrolor ulazne dokumentacije - I-5-3-5Rektoratjadranka.jojic@unibl.org051/326-016nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JadrankaKosorićLaborant - II-28Medicinski fakultetjadranka.kosoric@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JadrankaMiletićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet051/300-999nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrJasminkaHalilovićPrirodno-matematicki fakultetjasminka.halilovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JasnaGrahovacNastavnik - II-4Akademija umjetnostijasna.grahovac@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JevrosimaVujinovićRecepcioner-kurir - I-4-3-6Rektoratjevrosima.vujinovic@unibl.org051/321-488nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelaBožićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultet051/282-768nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrJelaMilić AškrabićMedicinski fakultetjela.milica.skrabic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaAtlagićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetjelena.atlagic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaBabićSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaBožićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetjelena.bozic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaBrkićNastavnik stranog jezika - II-4Akademija umjetnostijelena.brkic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaVranješŠef kabineta rektora - I-1-1Rektoratjelena.vranjes@unibl.org051/321-277nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaVukovićSaradnik - II-5Prirodno-matematicki fakultetjelena.vukovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaGajićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrJelenaGinićFiloloski fakultetjelena.ginic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrJelenaGučevićSumarski fakultetjelena.gucevic@aggf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaDobrovoljskiMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaĐukićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Ekonomski fakultetjelena.djukic@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaKremenovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaMarkovićŠef biblioteke - II-13Poljoprivredni fakultetjelena.markovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaRadić-KandićViši stručni saradnik za rad Senata - I-4-3-2Rektoratjelena.radic-kandic@unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaRožićViši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-3-3-1Rektoratjelena.rozic@unibl.org051/321-173nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaSubotićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Sumarski fakultetjelena.subotic@rf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaŠipovacRadnik na telefonskoj centrali - II-34Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelenaŠobotLaborant - II-28Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrJelicaPredojević-SamardžićMedicinski fakultetjelica.predojevic-samardzic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JelkaKuzmićSpremačica - II-37Pravni fakultet051/339-027nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovanRadanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovanStanišićViši knjižničar - II-24Tehnoloski fakultetjovan.stanisic@tf.unibl.org051/340-129nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovanStuparKućni majstor - II-32Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrJovanĆulumMedicinski fakultetjovan.culum@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovanaCvijićViši/stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta - I-4-2-3Rektoratjovana.cvijic@unibl.org051/321-279nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovankaTodićŠef biblioteke - II-13Tehnoloski fakultetjovanka.todic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovicaBulovićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Elektrotehnicki fakultetjovica.bulovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovicaIvićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JovicaIlićSaradnik - II-5Masinski fakultetjovica.ilic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
JosifIlićSekretar fakulteta/akademije - II-11Fakultet politickih naukajosif.ilic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrJugoslavĐeriMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
KoviljkaBujićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultet051/395-504nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrKornelijaIčinFiloloski fakultetkornelija.icin@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
KristinaKekićStručni saradnik u nastavi - II-27Filoloski fakultetkristina.kekic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
KrstinaJanjićSpremačica - I-4-3-7Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LazarRadojaAkademija umjetnostilazar.radoja@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LazarelaTravarViši stručni saradnik za poslove održavanja - I-5-2-3Rektoratlazarela.travar@unibl.org051/326-010nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LazarkaStanivukovićReferent za studentska pitanja - II-22Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetlazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-812nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LelaBajićRukovodilac Odjeljenja interne revizije - I-2-1Rektoratlela.bajic@unibl.org051/326-002nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LeonidaKrminacMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LidijaBojinovićPripravnikAkademija umjetnostilidija.bojinovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LidijaPredragovićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Ekonomski fakultetlidija.predragovic@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LidijaStojakovićRecepcioner-kurir - I-4-3-6Rektoratlidija.stojakovic@unibl.org051/321-187nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LukaJokićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrLukaPopovićPrirodno-matematicki fakultetluka.popovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrLjiljaKerićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljaKoprenŠef biblioteke - II-13Prirodno-matematicki fakultetljilja.kopren@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrLjiljaSolomunMedicinski fakultetljilja.solomun@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrLjiljanaBajićFiloloski fakultetljiljana.bajic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljanaBorojevićSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljanaJosipovićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Medicinski fakultetljiljana.josipovic@med.unibl.org051326021nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljanaLovrićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrLjiljanaMilić MarkovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljanaMirčetaReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Fakultet politickih naukaljiljana.mirceta@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljanaSpremoStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Poljoprivredni fakultetljiljana.spremo@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjiljanaTomovićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetljiljana.tomovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjubaŠtrbacPoljoprivredni fakultetljuba.strbac@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrLjubinkaBožićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjubinkaSmoljićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjubicaBojanićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrLjubicaJandrićMedicinski fakultetljubica.jandric@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjubišaUdovičićViši stručni saradnik - Interni revizor - I-2-2Rektoratljubisa.udovicic@unibl.org051/326-012nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrLjubomirZuberFakultet politickih naukaljubomir.zuber@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
LjupkaPećanacSpremačica - I-5-6-4Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MajaBojićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Akademija umjetnostimaja.bojic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MajaČičaStručni saradnik u nastavi - II-27Tehnoloski fakultetmaja.cica@tf.unibl.org051/386-958nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMališaAntićPrirodno-matematicki fakultetmalisa.antic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MaraKeranovićReferent za studentska pitanja - II-22Filoloski fakultetmara.keranovic@flf.unibl.org051/340-143nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarijaDomuzSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMarijaJokanovićAkademija umjetnostimarija.jokanovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarijaKerezovićStručni saradnik u nastavi - II-27Medicinski fakultetmarija.kerezovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarijaPalačkovićSpremačica - II-37Pravni fakultet051/339-027nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMarijaPlješa ErcegovacMedicinski fakultetmarija.pljesa-ercegovac@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMarijaPrimoracMedicinski fakultetmarija.primorac@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarijaŠevaSpremačica - II-37Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarijanaJankovićAdministrativni radnik - II-31Pravni fakultetmarijana.jankovic@pf.unibl.org051/339-008nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMarinaAntićStručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29Institut za geneticke resursemarina.antic@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarinaViškovićRukovodilac Službe - I-5-2-1Rektoratmarina.viskovic@unibl.org051/326-009nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarinaRodićViši laborant - II-28Poljoprivredni fakultetmarina.rodic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarinaTodorovićSekretar fakulteta/akademije - II-11Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmarina.todorovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMarinaTrajković-BidžovskiAkademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMarinkoDomuzinMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarinkoKaralićMedicinski fakultet051/309-247nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarinkoKaralićVozač-kurir - II-33Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarioKneževićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarioMizdarićMedicinski fakultet051/436-325nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MaricaBojićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMaricaVuletić-NaumovićNastavnik - II-4Akademija umjetnostimarica.vuletic-naumovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarkoAćićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Filozofski fakultetmarko.acic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarkoBulajićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarkoMićićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarkoMunjizaOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Rudarski fakultetmarko.munjiza@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MarkoŠipkaSaradnik - II-5Akademija umjetnostimarko.sipka@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMetodČrešnarTehnoloski fakultetmetod.cresnar@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiaIvančevićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Akademija umjetnostimia.ivancevic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilaPejić-MarjanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiladaNiševićSpremačica - II-37Rudarski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMilanGajićSaradnik - II-5Akademija umjetnostimilan.gajic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilanGužvicaNastavnik - II-4Fakultet bezbjednosnih naukamilan.guzvica@fbn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilanDamjanovićMrežni administrator II-22Ekonomski fakultetmilan.damjanovic@ef.unibl.org051/430-054nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilanDamjenićSaradnik - II-5Filozofski fakultetmilana.damjenic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilanMedarevićSumarski fakultetmilan.medarevic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilanPantićPrirodno-matematicki fakultetmilan.pantic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilanPopovićLaborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetmilan.popovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilanSimatovićMedicinski fakultetmilan.simatovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilanStanivukovićSekretar fakulteta/akademije - II-11Fakultet bezbjednosnih naukamilan.stanivukovic@fbn.unibl.org051/333-605nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilanStojanovićPripravnikSumarski fakultetmilan.stojanovic@sf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilanaSmiljanićSaradnik - II-5Akademija umjetnostimilana.smiljanic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilankaBabićFakultet politickih naukamilanka.babic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMilankoMaksićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MileBokanMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MileZecGarderober ekonom - II-36Akademija umjetnostimile.zec@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MileJovićKućni majstor - II-32Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MileKajkutReferent za tekuće održavanje - I-5-2-4Rektoratmile.kajkut@unibl.org051321171nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMilenaBrkićMedicinski fakultetmilena.brkic@med.unibl.org051/342-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilenaGajićSpremačica - II-37Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilenaKostovićRudarski fakultetmilena.kostovic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilenaRadumiloSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilenaSavanovićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilenkoBabićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilenkoBlesićPoljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilenkoSavićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilenkoŠarićPoljoprivredni fakultetmilenko.saric@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilivojKomljenovićKućni majstor - kotlovničar - I-5-2-6Rektorat051/321-171nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilivojMarkovićStručni saradnik u nastavi - II-27Masinski fakultetmilivoj.markovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilivojStipanovićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Masinski fakultetmilivoj.stipanovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilijaKraišnikMasinski fakultetmilija.kraisnik@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilijaCvišićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilijanaAćimovićReferent za studentska pitanja - II-22Poljoprivredni fakultetmilijana.acimovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilicaBaltaSpremačica - II-37Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilicaGajićSpremačica - II-37Masinski fakultet051/465-855nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilicaLatinović MiljevićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilicaMilojevićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Prirodno-matematicki fakultetmilica.milojevic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilicaRajićViši stručni saradnik za odobrenje plaćanja - I-5-3-2Rektoratmilica.rajic@unibl.org051/326-005nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkaVukmirovićSekretar fakulteta/akademije - II-11Medicinski fakultetmilka.vukmirovic@med.unibl.org051/223-112nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkaKerovićViši knjižničar - II-24Akademija umjetnostimilka.kerovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkaKremenovićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Ekonomski fakultet051/437-682nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkaLabusŠef biblioteke - II-13Filozofski fakultetmilka.labus@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkaLučićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultet051/392-373nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkaTrivanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilkicaGojićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMiloTomaševićElektrotehnicki fakultetmilo.tomasevic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilomirkaŠtrbacSpremačica - II-37Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiloradKašćelanReferent za administrativno-tehničke poslove u Studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-19Akademija umjetnostimilorad.kascelan@au.unibl.org051321480nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilosavaRadonjićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Elektrotehnicki fakultetmilosava.radonjic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilošArsenovićPrirodno-matematicki fakultetmilos.arsenovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilošBabićAkademija umjetnostimilos.babic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilošIgnjatićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetmilos.ignjatic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MilošNovakovićLaborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetmilos.novakovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilošStojiljkovićMedicinski fakultetmilos.stojiljkovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilošHadži MihajlovićMedicinski fakultetmilos.hadzi-mihajlovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMilutinMladenovićAkademija umjetnostimilutin.mladenovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiljaBarošSpremačica - II-37Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiljanaBabićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetmiljana.babic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiljkaKukrićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiodragNišićČuvar - portir - II-35Elektrotehnicki fakultet051/464-480nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMiodragHadžistevićMasinski fakultetmiodrag.hadzistevic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiodragHrnićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Poljoprivredni fakultetmiodrag.hrnic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MioljkaRačićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Pravni fakultetmioljka.racic@pf.unibl.org051/339-032nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiraVojnicaBibliotekar - II-23Sumarski fakultetmira.vojnica@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiraZelićSpremačica - II-37Pravni fakultet051/339-027nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiraMakivićStručni saradnik u centru - I-4-5-1Rektoratmira.makivic@unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiraPalačkovićSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiraPejakovićSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiraRacaMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirelaBorojaViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetmirela.boroja@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaDojčinovićReferent za studentska pitanja - II-22Prirodno-matematicki fakultetmirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org051/307-775nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaDragojevićViši stručni saradnik/stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-5-4-2Rektoratmirjana.dragojevic@unibl.org051/326-015nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaĐermanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaKudrićSekretar fakulteta/akademije - II-11Filoloski fakultetmirjana.kudric@flf.unibl.org051/340-129nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMirjanaMaleševArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmirjana.malesev@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaMarkovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaMilisavićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaMiloševićStručni saradnik u nastavi - II-27Tehnoloski fakultetmirjana.milosevic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaPiljagićReferent za unos u SUFI sistem - I-5-3-3Rektoratmirjana.piljagic@unibl.org051/326-013nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaStevićSpremačica - II-37Sumarski fakultet051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaSubotićViši stručni saradnik za nastavu - I-3-1-1Rektoratmirjana.subotic@unibl.org051/321-180nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaTrubajićSpremačica - II-37Pravni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirjanaŠekaraŠef studentske službe - II-12Akademija umjetnostimirjana.sekara@au.unibl.org051/307-140nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MirkoBojinovićSekretar fakulteta/akademije - II-11Masinski fakultetmirko.bojinovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMirkoGrčićAkademija umjetnostimirko.grcic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMirkoRakovićMedicinski fakultetmirko.rakovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMiroGovedaricaArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmiro.govedarica@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrMiroslavBrkićFakultet politickih naukamiroslav.brkic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiroslavLamešićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMiroslavMirkovićŠef studentske službe - II-12Sumarski fakultetmiroslav.mirkovic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiroslavPećanacStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Masinski fakultetmiroslav.pecanac@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrMiroslavPopovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiroslavStoisavljevićVozač-kurir - II-33Medicinski fakultet051/216-531nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MiroslavTremlStručni saradnik u nastavi - II-27Prirodno-matematicki fakultetmiroslav.treml@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MitjaTanjgaŠef računarskog centra - II-16Prirodno-matematicki fakultetmitja.tanjga@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MihaelResanovićBibliotekar - II-23Filozofski fakultetmihael.resanovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MišoPerićAkademija umjetnostimiso.peric@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MladenBabićStručni saradnik u nastavi - II-27Poljoprivredni fakultetmladen.babic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MladenKuzmanovićKućni majstor - II-32Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MladenRitanReferent za matične knjige i evidenciju diploma i visokoškolskih isprava - I-4-3-4Rektoratmladen.ritan@unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MladenŠukaloMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MladenkaPajićŠef studentske službe - II-12Poljoprivredni fakultetmladenka.pajic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MladenkaSrdićAkademija umjetnostimladenka.srdic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MomirNikićAdministrativni radnik - II-31Akademija umjetnostimomir.nikic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MomirkaVranješSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaVišnjićSpremačica - II-37Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaAnčićReferent za studentska pitanja - II-22Medicinski fakultetnada.ancic@med.unibl.org051-234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNadaBanjacMedicinski fakultetnada.banjac@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaDojčinovićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Fakultet politickih naukanada.dojcinovic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaĐorđićSpremačica - II-37Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaKostadinovićViši knjižničar - II-24Filozofski fakultetnada.kostadinovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaMilakovićKnjižničar - II-24Poljoprivredni fakultetnada.milakovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaPopovićSpremačica - II-37Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaRadonjićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaRadusinTehnički sekretar - II-25Tehnoloski fakultetnada.radusin@tf.unibl.org051/463-133nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NadaŠikmanRadnik na telefonskoj centrali - II-34Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNađaVasiljevićMedicinski fakultetnadja.vasiljevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaVojinovićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetnatasa.vojinovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaMitrovićSpremačica - II-37Pravni fakultet051/339-027nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaMihailović EgeljićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaPavlovićŠef biblioteke - II-13Akademija umjetnostinatasa.pavlovic@au.unibl.org051/464-615nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaPašalićStručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29Institut za geneticke resursenatasa.pasalic@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaPetkovićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Ekonomski fakultetnatasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-020nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NatašaŠešićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Pravni fakultet051/339-027nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NebojšaBabićViši stručni saradnik - Mrežni administrator - I-4-4-4Rektoratnebojsa.babic@unibl.org051/321-082nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NebojšaGorgiOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Tehnoloski fakultetnebojsa.gorgi@tf.unibl.org051/462-792nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNebojšaElezPrirodno-matematicki fakultetnebojsa.elez@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNebojšaJovićMedicinski fakultetnebojsa.jovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NebojšaMitrovićLaborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetnebojsa.mitrovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrNebojšaTrkuljaMedicinski fakultetnebojsa.trkulja@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenMišićVozač-kurir - II-33Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenaJokićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenaRogićReferent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6Rektoratnevena.rogic@unibl.org051/326-021nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenaSavanovićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetnevena.savanovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenkaErcegReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Poljoprivredni fakultetnevenka.erceg@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenkaIgnjićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Pravni fakultetnevenka.ignjic@pf.unibl.org051/339-056nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenkaOstojićDomaćica - recepcioner - II-38Elektrotehnicki fakultetnevenka.ostojic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenkaĆojoSpremačica - II-37Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NevenkoŠkrbićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NedeljkaMiletićSpremačica - II-37Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NedeljkoGrbićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NedeljkoLakićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultet051/4234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NeđoOparnicaKućni majstor - II-32Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNemanjaKašikovićTehnoloski fakultetnemanja.kasikovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrNemanjaMarjanovićAkademija umjetnostinemanja.marjanovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NemanjaSavićAkademija umjetnostinemanja.savic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNenadBabićMedicinski fakultetnenad.babic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNenadJaćimovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnenad.jacimovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNenadKrstićFiloloski fakultetnenad.krstic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNenadNedeljkovićMedicinski fakultetnenad.nedeljkovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrNenadSimonovićPrirodno-matematicki fakultetnenad.simonovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaBarošMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaGlamočićVozač-kurir - II-33Institut za geneticke resursenenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaDuvnjakStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Medicinski fakultetnikola.duvnjak@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaKarićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Sumarski fakultetnikola.karic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaKutićRukovodilac Službe obezbjeđenja- I-5-5-1Rektoratnikola.kutic@unibl.org051/326-007nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaMaričićAkademija umjetnostinikola.maricic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaNedimovićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaRadićKućni majstor - I-5-6-3Rektoratnikola.radic@unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrNikolaSrdićAkademija umjetnostinikola.srdic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolaTravarStručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29Institut za geneticke resursenikola.travar@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NikolinaTelebakReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Rudarski fakultetnikolina.telebak@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrNinaVukičevićPripravnikMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NinaZubovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NinaKujačaŠef biblioteke - II-13Fakultet politickih naukanina.kujaca@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
NovakBanjacKućni majstor - električar - I-5-2-7Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OgnjenBomoštarAkademija umjetnostiognjen.bomostar@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OgnjenGajićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Filoloski fakultetognjen.gajic@flf.unibl.org051/340-122nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OgnjenČalićŠef računarskog centra - II-16Elektrotehnicki fakultetognjen.calic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OzrenTrišićViši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-3-1-3Rektoratozren.trisic@unibl.org051/321-182nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OlgaBulovićViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetolga.bulovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OlgaSuvajacŠef računovodstva - I-5-4-1Rektoratolga.suvajac@unibl.org051/326-006nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
OliveraKovačevićViši laborant - II-28Medicinski fakultetolivera.kovacevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
Ornela OrlandoRadmanovićViši knjižničar - II-24Elektrotehnicki fakultetornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrOstojaSavićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PeraGrozdanićSpremačica - II-37Ekonomski fakultet051/430-010nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PetarBikićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Elektrotehnicki fakultetpetar.bikic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PetarDragojevićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PetarNikolićPripravnikPoljoprivredni fakultetpetar.nikolic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PetarPoplašenViši knjižničar - II-24Ekonomski fakultetpetar.poplasen@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PredragBuhaŠef studentske službe - II-12Prirodno-matematicki fakultetpredrag.buha@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PredragVelinovićAkademija umjetnostipredrag.velinovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrPredragIlićSaradnik u centru - II-10Institut za geneticke resursepredrag.ilic@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PredragKosićVozač-kurir - II-33Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PredragMaksimovićReferent za administrativno-tehničke poslove - II-30Elektrotehnicki fakultetpredrag.maksimovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PredragMilosavićLaborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetpredrag.milosavic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
PredragRodićViši laborant - II-28Elektrotehnicki fakultetpredrag.rodic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrPredragĆeranićNastavnik - II-4Fakultet bezbjednosnih naukapredrag.ceranic@fbn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrPredragŠpirićMedicinski fakultetpredrag.spiric@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadaVujanušićSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrRadaGrbićStručni saradnik u nastavi - II-27Poljoprivredni fakultetrada.grbic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadaIlikićViši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-5-4-2Rektoratrada.ilikic@unibl.org051/326-015nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadaNovakovićSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadaStuparLaborant - II-28Institut za geneticke resurserada.stupar@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadaTodićViši knjižničar - II-24Prirodno-matematicki fakultetrada.todic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadaŠušnjar-AćimovićReferent finansijske operative - I-5-3-7Rektoratrada.susnjar-acimovic@unibl.org051/326-018nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadanaŠukaloSpremačica - I-5-1-3Rektorat051/326-024nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadeBabićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Medicinski fakultetrade.babic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadenkoMajstorovićSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrRadenkoMikanovićStručni saradnik u nastavi - II-27Rudarski fakultetradenko.mikanovic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrRadivojRadićFilozofski fakultetradivoj.radic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadmilaĐurašinovićReferent za unos u SUFI sistem - I-5-3-3Rektoratradmila.djurasinovic@unibl.org051/326-013nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadmilaRadulovićLaborant - II-28Medicinski fakultetradmila.radulovic@med.unibl.org051/340-015nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrRadmiloMarojevićFiloloski fakultetradmilo.marojevic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrRadovanKneževićAkademija umjetnostiradovan.knezevic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadojkaPajčinViši laborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetradojka.pajcin@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrRadomirKaporArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetradomir.kapor@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadoslavĐukićVozač-kurir - II-33Ekonomski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadoslavIvanišŠef studentske službe - II-12Fakultet bezbjednosnih naukaradoslav.ivanis@fbn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadoslavaĐukićSpremačica - II-37Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RadoslavaSavićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrRadošAntonijevićAkademija umjetnostirados.antonijevic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrRaduleTošovićRudarski fakultetradule.tosovic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RajkaSejmanovićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankaKraljevićSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankaMandićTehnički sekretar - II-25Rudarski fakultetranka.mandic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankaSubašićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankoGajićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankoProdanKućni majstor - II-32Rudarski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankoRitanVozač putničkog vozila - I-1-4Rektorat051/321-171nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RankoTrišićReferent za studentska pitanja - II-22Fakultet politickih naukaranko.trisic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
ReginaMortlSaradnik - II-5Filoloski fakultetregina.mortl@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RenataAljetićLaborant - II-28Medicinski fakultetrenata.aljetic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RosandaJevtovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RužicaKrivokućaSpremačica - II-37Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
RužicaSavanovićSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSabahudinBajramovićPoljoprivredni fakultetsabahudin.bajramovic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SavkaJankovićSaradnik - II-5Prirodno-matematicki fakultetsavka.jankovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SavoGajićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SandraRadetićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrSandraStojkovićViši laborant - II-28Tehnoloski fakultetsandra.stojkovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanelaBarešićSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaBogdanKnjigovođa osnovnih sredstava - I-5-4-4Rektoratsanja.bogdan@unibl.org051/326-023nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaVukajlovićSpremačica - II-37Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaDugonjićSpremačica - II-37Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaZimonjaReferent za studentska pitanja - II-22Medicinski fakultetsanja.zimonja@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaKarajlićLaborant - II-28Prirodno-matematicki fakultetsanja.karajlic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaMaglovStručni saradnik u nastavi - II-27Masinski fakultetsanja.maglov@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaMandićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetsanja.mandic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaMarkovićStručni saradnik - Sistem analitičar - I-4-4-6Rektoratsanja.markovic@unibl.org051/321-080nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaNovakovićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Tehnoloski fakultetsanja.novakovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaPolikLaborant - II-28Tehnoloski fakultetsanja.polik@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SanjaPupacAkademija umjetnostisanja.pupac@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrSanjaTešanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSanjaŠpirićMedicinski fakultetsanja.spiric@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SaraPopadićPripravnikPoljoprivredni fakultetsara.popadic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SaraRondašPripravnikFiloloski fakultetsara.rondas@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SaritaVujkovićAkademija umjetnostisarita.vujkovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaVavanViši stručni saradnik za poslove nabavke - I-5-2-2Rektoratsasa.vavan@unibl.org051/326-009nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaGrbićSaradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama - I-4-5-2Rektoratsasa.grbic@unibl.org051/301-430nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaKarakašSaradnik - II-5Akademija umjetnostisasa.karakas@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaKremenovićVozač-kurir - II-33Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaPetkovićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Filoloski fakultet051326007nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaSailovićAkademija umjetnostisasa.sailovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSašaStojanovićElektrotehnicki fakultetsasa.stojanovic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSašaČakićMedicinski fakultetsasa.cakic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SašaŠljivićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Fakultet fizickog vaspitanja i sportasasa.sljivic@ffvs.unibl.org051/340-142nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrSvetislavBajićSekretar fakulteta/akademije - II-11Poljoprivredni fakultetsvetislav.bajic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvetislavJokićRukovodilac Službe za finansije - I-5-3-1Rektoratsvetislav.jokic@unibl.org051/310-160nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvetlanaJankovićČuvar - portir - II-35Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvetlanaJeremićRadnik na telefonskoj centrali - II-34Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet051/310-543nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvetlanaPavlović TomaševićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvjetlanaVučićViši knjižničar - II-24Medicinski fakultetsvjetlana.vucic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvjetlanaGuzijanBibliotekar - II-23Masinski fakultetsvjetlana.guzijan@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvjetlanaOrozovićSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SvjetlanaČekoLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetsvjetlana.ceko@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SenitaVranješReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Pravni fakultetsenita.vranjes@pf.unibl.org051/339-049nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SenkaRadulovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SilvanaDakićReferent za studentska pitanja - II-22Ekonomski fakultetsilvana.dakic@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSilvanaPetrovićMedicinski fakultetsilvana.petrovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SilvijeVavanKućni majstor - II-32Filoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSimonaJevšnikTehnoloski fakultetsimona.jevsnik@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SinišaDakićKućni majstor - II-32Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSinišaKovačevićAkademija umjetnostisinisa.kovacevic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SinišaKondićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SinišaMiljevićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SinišaPetkovićStručni saradnik u nastavi - II-27Medicinski fakultetsinisa.petkovic@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrSinišaRakitaŠef studentske službe - II-12Ekonomski fakultetsinisa.rakita@ef.unibl.org051/430-042nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSinišaSubotićNastavnik - II-4Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSinišaCrvenkovićPrirodno-matematicki fakultetsinisa.crvenkovic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavaGovedaricaViši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2Rektoratslava.govedarica@unibl.org051/321-480nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavenBećarevićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Medicinski fakultetslaven.becarevic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaBejatovićVozač-kurir - II-33Tehnoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaVesićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaGvozdenovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaNedimovićTehnički sekretar - II-25Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetslavica.nedimovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaPetrovićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Masinski fakultetslavica.petrovic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaSavanovićReferent za studentska pitanja - II-22Pravni fakultetslavica.savanovic@pf.unibl.org051/339-030nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaSerdar JanjušReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Medicinski fakultetslavica.serdar-janjus@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavicaSpasojevićReferent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6Rektoratslavica.spasojevic@unibl.org051/326-021nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavišaZimonjaBibliotekar - II-23Medicinski fakultetslavisa.zimonja@med.unibl.org051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSlavišaPerićFilozofski fakultetslavisa.peric@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavkoDragojevićČuvar - portir - II-35Medicinski fakultet051/234-100nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavkoĐurđevićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavojkaMarićSpremačica - II-37Fakultet fizickog vaspitanja i sportanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlavojkaRadonjićAdministrativni radnik - II-31Filozofski fakultetslavojka.radonjic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSlavoljubŽivkovićMedicinski fakultetslavoljub.zivkovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSlađanTurkovićFiloloski fakultetsladjan.turkovic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlađanaGrujićViši stručni saradnik - sistem administrator - I-4-4-2Rektoratsladjana.grujic@unibl.org051/321-078nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlađanaJankovićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetsladjana.jankovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlađanaKenjaloSpremačica - II-37Akademija umjetnostinenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlađanaStojnićReferent za studentska pitanja - II-22Pravni fakultetsladjana.stojnic@pf.unibl.org051/339-030nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSlobodanGerićAkademija umjetnostislobodan.geric@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlobodanGnjatoSaradnik - II-5Prirodno-matematicki fakultetslobodan.gnjato@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlobodanGrahovacMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlobodanGrujićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlobodanDragojevićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlobodanPeulićPripravnikArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetslobodan.peulic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SlobodanPrijićBaštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-39Prirodno-matematicki fakultetslobodan.prijic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSlobodanSpremoMedicinski fakultetslobodan.spremo@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SmiljaJovčićReferent za studentska pitanja - II-22Elektrotehnicki fakultetsmilja.jovcic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSmiljaSrdićFiloloski fakultetsmilja.srdic@flf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SmiljaČolićSpremačica - II-37Prirodno-matematicki fakultet051/314-213nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SmiljanaMarinkovićSaradnik - II-5Akademija umjetnostismiljana.marinkovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SmiljkaRadanovićSpremačica - II-37Fakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnežanaDragojevićŠef studentske službe - II-12Tehnoloski fakultetsnezana.dragojevic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnežanaĐakovićReferent za studentska pitanja - II-22Sumarski fakultetsnezana.djakovic@sf.unibl.org051/464-628nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnežanaJokanovićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultet051/429-525nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSnežanaMitrovićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetsnezana.mitrovic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnežanaObradovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrSnežanaRadinkovićReferent za studentska pitanja - II-22Filozofski fakultetsnezana.radinkovic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSnežanaSavićMedicinski fakultetsnezana.savic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnježanaDamjanovićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnježanaRadonjićReferent za studentska pitanja - II-22Filozofski fakultetsnjezana.radonjic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SnježanaRatkovićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Prirodno-matematicki fakultetsnjezana.ratkovic@pmf.unibl.org051/280-774nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SonjaMandićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Rudarski fakultetsonja.mandic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSonjaMarinkovićAkademija umjetnostisonja.marinkovic@au.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SonjaStojičić GrujićKnjižničar - II-24Masinski fakultetsonja.stojicic-grujic@mf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSoteVladimirovMedicinski fakultetsote.vladimirov@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SpomenkaLakićLaborant - II-28Poljoprivredni fakultetspomenka.lakic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SpomenkoGajićKućni majstor - II-32Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSrđaTrifkovićFakultet politickih naukasrdja.trifkovic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrSrđanKostićRudarski fakultetsrdjan.kostic@rf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SrđanRadanovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SretenLekićStručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17Prirodno-matematicki fakultetsreten.lekic@pmf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SretenMarićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StamenkoMijatovićOperater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetstamenko.mijatovic@aggf.unibl.org051321189nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StevicaDespenićVozač-kurir - II-33Elektrotehnicki fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StevkaPerišićViši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-5-4-2Rektoratstevka.perisic@unibl.org051/326-017nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StevoBačinskiRadnik na telefonskoj centrali - II-34Masinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StelaTadićReferent za knjigovodstvene poslove - II-21Fakultet fizickog vaspitanja i sportastela.tadic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StojanMučalovićPortir - čuvar - I-5-5-3Rektorat051/339-001nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StojankaVasiljevićAdministrativni radnik - II-31Elektrotehnicki fakultetstojanka.vasiljevic@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StojankaGalićSpremačica - II-37Tehnoloski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
StojankaMirkovićMedicinski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrStrahilGušavacElektrotehnicki fakultetstrahil.gusavac@etf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SuzanaBabićBibliotekar - II-23Ekonomski fakultetsuzana.babic@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrSuzanaVujasinovićStručni saradnik u nastavi - II-27Tehnoloski fakultetsuzana.vujasinovic@tf.unibl.org051/463-134nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SuzanaLetinaSpremačica - II-37Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SuzanaMijatovićReferent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15Akademija umjetnostisuzana.mijatovic@au.unibl.org051/437-053nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
SunčicaBodružićStručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29Institut za geneticke resursesuncica.bodruzic@gri.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TamaraDakićPripravnikFakultet politickih naukanenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TamaraNježićReferent za studentska pitanja - II-22Fakultet politickih naukatamara.njezic@fpn.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TanjaBabićPripravnikRektorattanja.babic@unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TanjaDumkaReferent za studentska pitanja - II-22Ekonomski fakultettanja.dumka@ef.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TanjaRačićPripravnikFakultet fizickog vaspitanja i sportatanja.racic@ffvs.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TanjaCvjetkovićViši laborant - II-28Medicinski fakultettanja.cvjetkovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrTatjanaZirojevićSaradnik - II-5Filozofski fakultettatjana.zirojevic@ff.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrTatjanaKundakovićMedicinski fakultettatjana.kundakovic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
MrTatjanaMarićViši stručni saradnik za kadrovske i materijalne resurse - I-3-4-1Rektorattatjana.maric@unibl.org051/321-180nenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrTatjanaPandurevićPoljoprivredni fakultettatjana.pandurevic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrTatjanaSimićMedicinski fakultettatjana.simic@med.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TatjanaUdovčićSpremačica - II-37Poljoprivredni fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrTinaDašićArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultettina.dasic@aggf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrTihomirPredićPoljoprivredni fakultettihomir.predic@agro.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
TomislavkaSmoljićSpremačica - II-37Filozofski fakultetnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrUrošNedeljkovićTehnoloski fakulteturos.nedeljkovic@tf.unibl.orgnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
CvijoRadumiloKućni majstor - kotlovničar - I-5-2-6Rektoratnenastavno_osobljenenastavno_osoblje
DrAleksandarBogdanićredovni profesorFakultet politickih naukanastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarLazarevićredovni profesorMedicinski fakultetaleksandar.lazarevic@med.unibl.org051/301-190nastavno_osoblje
DrAmelaMatavuljredovni profesorMedicinski fakultetamela.matavulj@med.unibl.org051/234-121nastavno_osobljesaradnik
DrAsimaDavidovićredovni profesorTehnoloski fakultetasima.davidovic@tf.unibl.org051/462-400nastavno_osobljesaradnik
BiljanaGavranovićredovni profesorAkademija umjetnostibiljana.gavranovic@au.unibl.org051/312-977nastavno_osobljesaradnik
DrBogdanZrnićredovni profesorMedicinski fakultetbogdan.zrnic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBorislavRailićredovni profesorPoljoprivredni fakultetborislav.railic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBranimirKuljaninredovni profesorFilozofski fakultetbranimir.kuljanin@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankaMaksimovićredovni profesorPoljoprivredni fakultetbranka.maksimovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBracoKovačevićredovni profesorFakultet politickih naukabraco.kovacevic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrValerijaŠaularedovni profesorPravni fakultetvalerija.saula@pf.unibl.org051/339-061nastavno_osobljesaradnik
DrVasoBojanićredovni profesorPoljoprivredni fakultetvaso.bojanic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaAleksićredovni profesorEkonomski fakultetvesna.aleksic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaEćim-Zlojutroredovni profesorMedicinski fakultetvesna.ecim-zlojutro@med.unibl.orgnastavno_osoblje
VesoSoviljredovni profesorAkademija umjetnostiveso.sovilj@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVitomirPopovićredovni profesorPravni fakultetvitomir.popovic@pf.unibl.org051/339-050nastavno_osobljesaradnik
DrVladoĐajićredovni profesorMedicinski fakultetvlado.djajic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrGoranPopovićredovni profesorEkonomski fakultetgoran.popovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranSpasojevićredovni profesorMedicinski fakultetgoran.spasojevic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranTrbićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetgoran.trbic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaGlobočki Lakićredovni profesorMasinski fakultetgordana.globocki-lakic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaĐurićredovni profesorPoljoprivredni fakultetgordana.djuric@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaIlićredovni profesorEkonomski fakultetgordana.ilic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaTešanovićredovni profesorMedicinski fakultetgordana.tesanovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrGordanaČenić-Jotanovićredovni profesorEkonomski fakultetgordana.cenic-jotanovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrGoricaMiletić-Omičkusredovni profesorAkademija umjetnostigorica.miletic-omickus@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDanicaAgbabaredovni profesorMedicinski fakultetdanica.agbaba@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrDankoBrkićredovni profesorAkademija umjetnostidanko.brkic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDijanaCrnjakredovni profesorFiloloski fakultetdijana.crnjak@flf.unibl.org051/340-121nastavno_osobljesaradnik
DrDraganKostićredovni profesorMedicinski fakultetdragan.kostic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrDraganMikavicaredovni profesorPoljoprivredni fakultetdragan.mikavica@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganMikerevićredovni profesorEkonomski fakultetdragan.mikerevic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganMilašinovićredovni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragan.milasinovic@aggf.unibl.orgnastavno_osoblje
DrDragoljubMirjanićredovni profesorMedicinski fakultetdragoljub.mirjanic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDragutinMatarugićredovni profesorPoljoprivredni fakultetdragutin.matarugic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDragutinŠipkaredovni profesorEkonomski fakultetdragutin.sipka@ef.unibl.orgnastavno_osoblje
DrDraškoMarinkovićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetdrasko.marinkovic@pmf.unibl.org051/319-142nastavno_osobljesaradnik
DrDušankaStojanovićredovni profesorTehnoloski fakultetdusanka.stojanovic@tf.unibl.org051/217-013nastavno_osobljesaradnik
DrDuškoVasićredovni profesorMedicinski fakultetdusko.vasic@med.unibl.org053/241-129nastavno_osoblje
DrŽeljkoMirjanićredovni profesorPravni fakultetzeljko.mirjanic@pf.unibl.org051/339-046nastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoMitrovićredovni profesorAkademija umjetnostizeljko.mitrovic@au.unibl.org051/213-104nastavno_osobljesaradnik
DrŽivanaGavrićredovni profesorMedicinski fakultetzivana.gavric@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrZvezdanaRajkovačaredovni profesorMedicinski fakultetzvezdana.rajkovaca@med.unibl.org051/219-977nastavno_osoblje
DrZdenkaBabićredovni profesorElektrotehnicki fakultetzdenka.babic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZdenkaKrivokućaredovni profesorMedicinski fakultetzdenka.krivokuca@med.unibl.org051/234-101nastavno_osobljesaradnik
DrZdravkoZlokaparedovni profesorFakultet politickih naukazdravko.zlokapa@fpn.unibl.org051/430-592nastavno_osobljesaradnik
DrZdravkoMilovanovićredovni profesorMasinski fakultetzdravko.milovanovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZdravkoTodorovićredovni profesorEkonomski fakultetzdravko.todorovic@ef.unibl.org051/464-900nastavno_osobljesaradnik
DrZlatkoBundaloredovni profesorElektrotehnicki fakultetzlatko.bundalo@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranArsovićredovni profesorFilozofski fakultetzoran.arsovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrZoranBanovićredovni profesorAkademija umjetnostizoran.banovic@au.unibl.org051/301-211nastavno_osobljesaradnik
DrZoranKukrićredovni profesorTehnoloski fakultetzoran.kukric@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranMaunagaredovni profesorSumarski fakultetzoran.maunaga@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrZoranMitrovićredovni profesorElektrotehnicki fakultetzoran.mitrovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIvanŠijakovićredovni profesorFakultet politickih naukaivan.sijakovic@fpn.unibl.org051/430-041nastavno_osobljesaradnik
DrIvankaMarkovićredovni profesorPravni fakultetivanka.markovic@pf.unibl.org051/339-023nastavno_osobljesaradnik
DrIlijaKomljenovićredovni profesorPoljoprivredni fakultetilija.komljenovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrJasminKomićredovni profesorEkonomski fakultetjasmin.komic@ef.unibl.orgnastavno_osoblje
DrJasminkaNikolićredovni profesorMedicinski fakultetjasminka.nikolic@med.unibl.org051/234-123nastavno_osobljesaradnik
DrJovanVojinovićredovni profesorMedicinski fakultetjovan.vojinovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrJovoAteljevićredovni profesorEkonomski fakultetjovo.ateljevic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrKrstoJandrićredovni profesorMedicinski fakultetkrsto.jandric@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrLazoRistićredovni profesorFakultet politickih naukalazo.ristic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaVukićredovni profesorTehnoloski fakultetljiljana.vukic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaLakićredovni profesorMedicinski fakultetljiljana.lakic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaTopalić-Trivunovićredovni profesorTehnoloski fakultetljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaŠevoredovni profesorAkademija umjetnostiljiljana.sevo@au.unibl.org051/240-110nastavno_osobljesaradnik
DrLjubišaPreradovićredovni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetljubisa.preradovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMarijaBurgić-Radmanovićredovni profesorMedicinski fakultetmarija.burgic-radmanovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMarkoRajčevićredovni profesorPravni fakultetmarko.rajcevic@pf.unibl.org051/339-054nastavno_osoblje
DrMilanJanjićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetmilan.janjic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilanJovanovićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetmilan.jovanovic@pmf.unibl.org051/438-139nastavno_osobljesaradnik
DrMilanMatarugaredovni profesorSumarski fakultetmilan.mataruga@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrMilanStojakovićredovni profesorMedicinski fakultetmilan.stojakovic@med.unibl.org051/339-033nastavno_osoblje
DrMileDmičićredovni profesorPravni fakultetmile.dmicic@pf.unibl.org051/339-045nastavno_osobljesaradnik
DrMileIlićredovni profesorFilozofski fakultetmile.ilic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilenkoStankovićredovni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-190nastavno_osobljesaradnik
DrMilovanVinčićredovni profesorEkonomski fakultetmilovan.vincic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiloradBožićredovni profesorElektrotehnicki fakultetmilorad.bozic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiloradKenjalovićredovni profesorAkademija umjetnosti051/348-804nastavno_osoblje
DrMiloradMaksimovićredovni profesorTehnoloski fakultetmilorad.maksimovic@tf.unibl.org051/308-026nastavno_osobljesaradnik
DrMilošSorakredovni profesorTehnoloski fakultetmilos.sorak@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiodragŽivanovićredovni profesorFilozofski fakultetmiodrag.zivanovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiodragRegodićredovni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmiodrag.regodic@aggf.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMiodragSimovićredovni profesorPravni fakultetmiodrag.simovic@pf.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMiraMilićredovni profesorSumarski fakultetmira.milic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrMirjanaRađenovićredovni profesorPravni fakultetmirjana.radjenovic@pf.unibl.org051/339-021nastavno_osobljesaradnik
DrMirjanaStojisavljevićredovni profesorFiloloski fakultetmirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org051/340-127nastavno_osobljesaradnik
DrMirkoStanetićredovni profesorMedicinski fakultetmirko.stanetic@med.unibl.org051/211-177nastavno_osoblje
DrMiroslavPetkovićredovni profesorMedicinski fakultetmiroslav.petkovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiroslavRogićredovni profesorMasinski fakultetmiroslav.rogic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMihajloMarkovićredovni profesorPoljoprivredni fakultetmihajlo.markovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMihajloMijanovićredovni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportamihajlo.mijanovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMladenŠukaloredovni profesorFiloloski fakultetmladen.sukalo@flf.unibl.org051/340-132nastavno_osobljesaradnik
DrMladenkoSadžakredovni profesorFiloloski fakultetmladenko.sadzak@flf.unibl.org051/340-138nastavno_osobljesaradnik
DrNadaŠumatićredovni profesorSumarski fakultetnada.sumatic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrNebojšaJovanićredovni profesorMedicinski fakultetnebojsa.jovanic@med.unibl.org051/214-316nastavno_osoblje
DrNevenkaPavlovićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetnevenka.pavlovic@pmf.unibl.org051/314-580nastavno_osobljesaradnik
NenadBojićredovni profesorAkademija umjetnostinenad.bojic@au.unibl.org051/305-250nastavno_osobljesaradnik
MrNenadZeljićredovni profesorAkademija umjetnostinenad.zeljic@au.unibl.org011/355-3306nastavno_osobljesaradnik
DrNenadKecmanovićredovni profesorFakultet politickih naukanenad.kecmanovic@fpn.unibl.orgnastavno_osoblje
DrNenadSuzićredovni profesorFilozofski fakultetnenad.suzic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNikolaVukmirovićredovni profesorEkonomski fakultetnikola.vukmirovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNikolaGavrićredovni profesorMedicinski fakultetnikola.gavric@med.unibl.org053/241-129nastavno_osoblje
DrNikolaMićićredovni profesorPoljoprivredni fakultetnikola.micic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNikolaMojovićredovni profesorPravni fakultetnikola.mojovic@pf.unibl.org051/339-052nastavno_osobljesaradnik
DrNikolaPoplašenredovni profesorFakultet politickih naukanikola.poplasen@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNikolaŠpirićredovni profesorEkonomski fakultetnikola.spiric@ef.unibl.orgnastavno_osoblje
DrNovakKondićredovni profesorEkonomski fakultetnovak.kondic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNovoPržuljredovni profesorPoljoprivredni fakultetnovo.przulj@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPejoĐurašinovićredovni profesorFakultet politickih naukapejo.djurasinovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPericaMacuraredovni profesorEkonomski fakultetperica.macura@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPeroPetrovićredovni profesorMasinski fakultetpero.petrovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPetarGveroredovni profesorMasinski fakultetpetar.gvero@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPetarKunićredovni profesorPravni fakultetpetar.kunic@pf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPetarMarićredovni profesorElektrotehnicki fakultetpetar.maric@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPetarPavlovićredovni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportapetar.pavlovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPredragGruborredovni profesorMedicinski fakultetpredrag.grubor@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrPredragDragosavljevićredovni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportapredrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadivojeKerovićredovni profesorFilozofski fakultetradivoje.kerovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadislavTošićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetradislav.tosic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadoslavGajaninredovni profesorMedicinski fakultetradoslav.gajanin@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRajkoGnjatoredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetrajko.gnjato@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRajkoTomašredovni profesorEkonomski fakultetrajko.tomas@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRankaRačićredovni profesorPravni fakultetranka.racic@pf.unibl.org051/339-064nastavno_osoblje
DrRankoZrilićredovni profesorMasinski fakultetranko.zrilic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRankoPopovićredovni profesorFiloloski fakultetranko.popovic@flf.unibl.org051/340-128nastavno_osobljesaradnik
DrRankoŠkrbićredovni profesorMedicinski fakultetranko.skrbic@med.unibl.org051/234-117nastavno_osobljesaradnik
DrRatkoDejanovićredovni profesorElektrotehnicki fakultetratko.dejanovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRodoljubOljačaredovni profesorSumarski fakultetrodoljub.oljaca@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrSandraHotić-Lazarevićredovni profesorMedicinski fakultetsandra.hotic-lazarevic@med.unibl.org051/301-190nastavno_osoblje
DrSvetozarBogojevićredovni profesorFilozofski fakultetsvetozar.bogojevic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrSvjetlanaSalić-Mitrovićredovni profesorAkademija umjetnostisvjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSvjetlanaStoisavljević Šatararedovni profesorMedicinski fakultetsvjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org051/358-410nastavno_osobljesaradnik
DrSinišaIgnjatovićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetsinisa.ignjatovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavicaGrujićredovni profesorTehnoloski fakultetslavica.grujic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavicaJandrićredovni profesorMedicinski fakultetslavica.jandric@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavicaSladojevićredovni profesorTehnoloski fakultetslavica.sladojevic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavkoMarićredovni profesorElektrotehnicki fakultetslavko.maric@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlađanaMirjanićredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetsladjana.mirjanic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlobodanGoranovićredovni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportaslobodan.goranovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSnežanaBijelićredovni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportasnezana.bijelic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSnežanaPetkovićredovni profesorMasinski fakultetsnezana.petkovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSnežanaSavićredovni profesorPravni fakultetsnezana.savic@pf.unibl.org051/339-062nastavno_osoblje
DrSnežanaUletilovićredovni profesorMedicinski fakultetsnezana.uletilovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSnježanaMilićevićredovni profesorMedicinski fakultetsnjezana.milicevic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrSnježanaPopović-Pejičićredovni profesorMedicinski fakultetsnjezana.popovic-pejicic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrStankoStanićredovni profesorEkonomski fakultetstanko.stanic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrStojkoVidovićredovni profesorMedicinski fakultetstojko.vidovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrToplicaStojanovićredovni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportatoplica.stojanovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrČedomirCrnogoracredovni profesorPrirodno-matematicki fakultetcedomir.crnogorac@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDaniloCapassovanredni profesorFiloloski fakultetdanilo.capasso@flf.unibl.org051/340-141nastavno_osobljesaradnik
DrRobertoRussivanredni profesorFiloloski fakultetroberto.russi@flf.unibl.org051/340-134nastavno_osobljesaradnik
DrAdrianaLjubojevićvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportaadriana.ljubojevic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarMilašinovićvanredni profesorMasinski fakultetaleksandar.milasinovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarOstojićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetaleksandar.ostojic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarSavanovićvanredni profesorFakultet politickih naukaaleksandar.savanovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandraPetraševićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetaleksandra.petrasevic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandraŠindić-Radićvanredni profesorFilozofski fakultetaleksandra.sindic-radic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrArsenČarkićvanredni profesorAkademija umjetnostiarsen.carkic@au.unibl.org051/304-245nastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaAntunovićvanredni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetbiljana.antunovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaBabićvanredni profesorFiloloski fakultetbiljana.babic@flf.unibl.org051/340-124nastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaJašić-Radovanovićvanredni profesorAkademija umjetnostibiljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org051/214-622nastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaKukavicavanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetbiljana.kukavica@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBožoVažićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetbozo.vazic@agro.unibl.org051/287-247nastavno_osobljesaradnik
DrBojanGuzinavanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportabojan.guzina@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBorisPašalićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetboris.pasalic@agro.unibl.orgnastavno_osoblje
DrBorkoPetrovićvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportaborko.petrovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBoroBronzavanredni profesorFilozofski fakultetboro.bronza@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBraneMikanovićvanredni profesorFilozofski fakultetbrane.mikanovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBranislavGašićvanredni profesorMedicinski fakultetbranislav.gasic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrBrankaRodić-Grabovacvanredni profesorTehnoloski fakultetbranka.rodic-grabovac@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankicaMilojevićvanredni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetbrankica.milojevic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankoBlanušavanredni profesorElektrotehnicki fakultetbranko.blanusa@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankoDespotvanredni profesorMedicinski fakultetbranko.despot@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrBrankoPredojevićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetbranko.predojevic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBranoTopićvanredni profesorMedicinski fakultetbrano.topic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrValentinaGolubović Bugarskivanredni profesorMasinski fakultetvalentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org051 433 061nastavno_osobljesaradnik
MrVanesaKremenovićvanredni profesorAkademija umjetnostivanesa.kremenovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVasiljŽarkovićvanredni profesorEkonomski fakultetvasilj.zarkovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaGajaninvanredni profesorMedicinski fakultetvesna.gajanin@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaĐurićvanredni profesorFakultet politickih naukavesna.djuric@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaŠućur Janjetovićvanredni profesorFakultet politickih naukanastavno_osobljesaradnik
DrVidaTodorovićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetvida.todorovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladimirJovanovićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetvladimir.jovanovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladimirMalbašićvanredni profesorRudarski fakultetvladimir.malbasic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladoKrunićvanredni profesorMedicinski fakultetvlado.krunic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVojislavDukićvanredni profesorSumarski fakultetvojislav.dukic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrGoranBošnjakvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportagoran.bosnjak@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranGrahovacvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportagoran.grahovac@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
GoranDujakovićvanredni profesorAkademija umjetnostigoran.dujakovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranRadivojacvanredni profesorEkonomski fakultetgoran.radivojac@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaGardaševićvanredni profesorElektrotehnicki fakultetgordana.gardasevic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaStefanovskivanredni profesorMedicinski fakultetgordana.stefanovski@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrGordanaTicavanredni profesorMasinski fakultetgordana.tica@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDavorinBajićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetdavorin.bajic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDaliborKesićvanredni profesorFiloloski fakultetdalibor.kesic@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
DrDanijelaKondićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetdanijela.kondic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDanijelaMajstorovićvanredni profesorFiloloski fakultetdanijela.majstorovic@flf.unibl.org051/340-135nastavno_osobljesaradnik
DrDarkoGolićvanredni profesorMedicinski fakultetdarko.golic@med.unibl.org051/234-100nastavno_osoblje
DrDarkoKneževićvanredni profesorMasinski fakultetdarko.knezevic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDarkoRadićvanredni profesorPravni fakultet051/339-003nastavno_osobljesaradnik
DrDejanMikerevićvanredni profesorEkonomski fakultetdejan.mikerevic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDinkoBlagojevićvanredni profesorAkademija umjetnostidinko.blagojevic@au.unibl.org051/308-263nastavno_osobljesaradnik
DrDraganaBašićvanredni profesorEkonomski fakultetdragana.basic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganaVilićvanredni profesorEkonomski fakultetdragana.vilic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganaGrujićvanredni profesorTehnoloski fakultetdragana.grujic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DraganaPurković-Macanvanredni profesorAkademija umjetnostidragana.purkovic-macan@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDragoTešanovićvanredni profesorFiloloski fakultetdrago.tesanovic@flf.unibl.org051/340-121nastavno_osobljesaradnik
DrDragojlaGolubvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetdragojla.golub@pmf.unibl.org051/436-732nastavno_osobljesaradnik
DrDraženkoJorgićvanredni profesorFilozofski fakultetdrazenko.jorgic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDunjaSimićvanredni profesorAkademija umjetnostidunja.simic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDušankaBundalovanredni profesorFilozofski fakultetdusanka.bundalo@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDuškaDelićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetduska.delic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDuškoBogdanićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetdusko.bogdanic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDuškoVulićvanredni profesorMedicinski fakultetdusko.vulic@med.unibl.org051/241-239nastavno_osobljesaradnik
DrDuškoJojićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetdusko.jojic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDuškoPevuljavanredni profesorFiloloski fakultetdusko.pevulja@flf.unibl.org051/340-128nastavno_osobljesaradnik
DrDuškoRačićvanredni profesorMedicinski fakultetdusko.racic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrDuškoŠnjegotavanredni profesorEkonomski fakultetnastavno_osoblje
DrĐorđeVukovićvanredni profesorFakultet politickih naukadjordje.vukovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrĐorđeČičavanredni profesorMasinski fakultetdjordje.cica@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrElenaKostićvanredni profesorAkademija umjetnostielena.kostic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkaBabićvanredni profesorFiloloski fakultetzeljka.babic@flf.unibl.org051/340-133nastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkaMarjanović-Balabanvanredni profesorSumarski fakultetzeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoVaškovanredni profesorPoljoprivredni fakultetzeljko.vasko@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoKaranvanredni profesorMedicinski fakultetzeljko.karan@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrŽivkoBabićvanredni profesorMasinski fakultetzivko.babic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZdravaStojanovićvanredni profesorPravni fakultetzdrava.stojanovic@pf.unibl.org051/339-048nastavno_osobljesaradnik
DrZlatanKovačevićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetzlatan.kovacevic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoraLevivanredni profesorTehnoloski fakultetzora.levi@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranVujkovićvanredni profesorMedicinski fakultetzoran.vujkovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranGovedarvanredni profesorSumarski fakultetzoran.govedar@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrZoranĐerićvanredni profesorAkademija umjetnostizoran.djeric@au.unibl.orgnastavno_osoblje
DrZoranĐurićvanredni profesorElektrotehnicki fakultetzoran.djuric@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranLukićvanredni profesorEkonomski fakultetzoran.lukic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranMavijavanredni profesorMedicinski fakultetzoran.mavija@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrZoranNikolićvanredni profesorAkademija umjetnostizoran.nikolic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranRajilićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetzoran.rajilic@pmf.unibl.org051/302-874nastavno_osobljesaradnik
DrZoranStanivukovićvanredni profesorSumarski fakultetzoran.stanivukovic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrZoranaTanasićvanredni profesorMasinski fakultetzorana.tanasic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoricaNikitovićvanredni profesorFiloloski fakultetzorica.nikitovic@flf.unibl.org051/340-123nastavno_osobljesaradnik
DrIvanaZečevićvanredni profesorFilozofski fakultetivana.zecevic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIgorVučkovićvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportaigor.vuckovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIgorZekanovićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetigor.zekanovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIgorMilinkovićvanredni profesorPravni fakultetigor.milinkovic@pf.unibl.org051/339-025nastavno_osobljesaradnik
DrIlijaLalovićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetilija.lalovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrJagodaPetrovićvanredni profesorFakultet politickih naukajagoda.petrovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrJanjaBojanićvanredni profesorMedicinski fakultetjanja.bojanic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrJelenaKarišikvanredni profesorAkademija umjetnostijelena.karisik@au.unibl.org057/265-025nastavno_osobljesaradnik
DrJelenkaPandurevićvanredni profesorFiloloski fakultetjelenka.pandurevic@flf.unibl.org051/340-124nastavno_osobljesaradnik
DrJovoMiljanovićvanredni profesorRudarski fakultetjovo.miljanovic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLazarStojanovićvanredni profesorRudarski fakultetlazar.stojanovic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrLeonilaJočićvanredni profesorAkademija umjetnostileonila.jocic@au.unibl.org051/313-642nastavno_osobljesaradnik
DrLukaKecmanvanredni profesorAkademija umjetnostiluka.kecman@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaAćimovićvanredni profesorFiloloski fakultetljiljana.acimovic@flf.unibl.org051/340-125nastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaDošenovićvanredni profesorSumarski fakultetljiljana.dosenovic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaDrinićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetljiljana.drinic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaMijovićvanredni profesorPravni fakultetljiljana.mijovic@pf.unibl.org051/339-035nastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaTadić-Latinovićvanredni profesorMedicinski fakultetljiljana.tadic-latinovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrLjubomirMilutinovićvanredni profesorFilozofski fakultetljubomir.milutinovic@ff.unibl.org051/340-132nastavno_osobljesaradnik
DrLjubomirRadošvanredni profesorPoljoprivredni fakultetljubomir.rados@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrMajaDodigvanredni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmaja.dodig@aggf.unibl.org051/214-445nastavno_osobljesaradnik
DrMarinkoVučićvanredni profesorMedicinski fakultetmarinko.vucic@med.unibl.org051/342-100nastavno_osoblje
DrMatoUljarevićvanredni profesorArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmato.uljarevic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilankaDrinićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetmilanka.drinic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilenaKarapetrovićvanredni profesorFilozofski fakultetmilena.karapetrovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilenaPašićvanredni profesorFilozofski fakultetmilena.pasic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilenkoVojvodićvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportamilenko.vojvodic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilenkoŽivkovićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetmilenko.zivkovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilenkoKrajišnikvanredni profesorEkonomski fakultetmilenko.krajisnik@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilkaMavijavanredni profesorMedicinski fakultetmilka.mavija@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMilošŠolajavanredni profesorFakultet politickih naukamilos.solaja@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiljanCvetkovićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetmiljan.cvetkovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiraMandićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetmira.mandic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiraSpremovanredni profesorMedicinski fakultetmira.spremo@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMiraĆukvanredni profesorFakultet politickih naukamira.cuk@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMirjanaArežinavanredni profesorFiloloski fakultetmirjana.arezina@flf.unibl.org051/340-121nastavno_osobljesaradnik
DrMirjanaŽabićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetmirjana.zabic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMirkoBanjacvanredni profesorFilozofski fakultetmirko.banjac@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMirkoDobrnjacvanredni profesorMasinski fakultetmirko.dobrnjac@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiroslavPranićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetmiroslav.pranic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMićoGaćanovićvanredni profesorElektrotehnicki fakultetmico.gacanovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMihajloStefanovskivanredni profesorMedicinski fakultetmihajlo.stefanovski@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMihajloStojčićvanredni profesorMasinski fakultetmihajlo.stojcic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrMladenĐukićvanredni profesorAkademija umjetnostimladen.djukic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMladenIvanićvanredni profesorEkonomski fakultetmladen.ivanic@ef.unibl.org051/318-735nastavno_osoblje
MrMladenMiljanovićvanredni profesorAkademija umjetnostimladen.miljanovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMladenTodićvanredni profesorMasinski fakultetmladen.todic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMomirĆelićvanredni profesorElektrotehnicki fakultetmomir.celic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNadaVaselićvanredni profesorFilozofski fakultetnada.vaselic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNatašaVilićvanredni profesorFilozofski fakultetnatasa.vilic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNatašaGlišićvanredni profesorAkademija umjetnostinatasa.glisic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
NatašaJokićvanredni profesorAkademija umjetnostinatasa.jokic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNebojšaSavićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetnebojsa.savic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNenadLučićvanredni profesorMedicinski fakultetnenad.lucic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrNenadPonoracvanredni profesorMedicinski fakultetnenad.ponorac@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNenadProdanovićvanredni profesorMedicinski fakultetnenad.prodanovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrNinaJanjićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetnina.janjic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrNovakDemonjićvanredni profesorAkademija umjetnostinovak.demonjic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPeđaKovačevićvanredni profesorMedicinski fakultetpedja.kovacevic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrPeroDugićvanredni profesorTehnoloski fakultetpero.dugic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPetarMatićvanredni profesorElektrotehnicki fakultetpetar.matic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPetarPendavanredni profesorFiloloski fakultetpetar.penda@flf.unibl.org051/340-133nastavno_osobljesaradnik
MrPredragSolomunvanredni profesorAkademija umjetnostipredrag.solomun@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadaPetrovićvanredni profesorTehnoloski fakultetrada.petrovic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadanaLukajićvanredni profesorFiloloski fakultetradana.lukajic@flf.unibl.org051/340-131nastavno_osobljesaradnik
DrRadenkoDobrašvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportaradenko.dobras@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadoslavDekićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetradoslav.dekic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrRenataAgostinivanredni profesorAkademija umjetnostirenata.agostini@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSandaDodikvanredni profesorAkademija umjetnostisanda.dodik@au.unibl.org051/303-208nastavno_osobljesaradnik
DrSanjaJosifović-Elezovićvanredni profesorFiloloski fakultetsanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
DrSanjaMacuravanredni profesorFiloloski fakultetsanja.macura@flf.unibl.org051/340-123nastavno_osobljesaradnik
DrSanjaRadanovićvanredni profesorFiloloski fakultetsanja.radanovic@flf.unibl.org051/340-125nastavno_osobljesaradnik
DrSanjaRadetić-Lovrićvanredni profesorFilozofski fakultetsanja.radetic-lovric@ff.unibl.org051/303-754nastavno_osobljesaradnik
DrSanjaSibinčićvanredni profesorMedicinski fakultetsanja.sibincic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrSašaZeljkovićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetsasa.zeljkovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrSašaPavlovićvanredni profesorAkademija umjetnostisasa.pavlovic@au.unibl.org053/292-020nastavno_osobljesaradnik
DrSašaPetkovićvanredni profesorEkonomski fakultetsasa.petkovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSašaŠmuljavanredni profesorFiloloski fakultetsasa.smulja@flf.unibl.org051/340-123nastavno_osobljesaradnik
DrSvjetlanaJanjićvanredni profesorTehnoloski fakultetsvjetlana.janjic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSimoJokanovićvanredni profesorMasinski fakultetsimo.jokanovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaVidakovićvanredni profesorAkademija umjetnostisinisa.vidakovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaVučenovićvanredni profesorPrirodno-matematicki fakultetsinisa.vucenovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaMaksimovićvanredni profesorMedicinski fakultetsinisa.maksimovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrSinišaMiljkovićvanredni profesorMedicinski fakultetsinisa.miljkovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrSlavicaGluvićvanredni profesorAkademija umjetnostislavica.gluvic@au.unibl.org051/663-725nastavno_osobljesaradnik
DrSlavkoGrbićvanredni profesorMedicinski fakultetslavko.grbic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrSlobodanMajstorovićvanredni profesorRudarski fakultetslobodan.majstorovic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlobodanSimovićvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportaslobodan.simovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlobodankaPrtijavanredni profesorFilozofski fakultetslobodanka.prtija@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSnježanaMandićvanredni profesorTehnoloski fakultetsnjezana.mandic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrSnježanaPopović Vuletavanredni profesorAkademija umjetnostisnjezana.popovic-vuleta@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSrđanDušanićvanredni profesorFilozofski fakultetsrdjan.dusanic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrStojaJotanovićvanredni profesorPoljoprivredni fakultetstoja.jotanovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrStrainPosavljakvanredni profesorMasinski fakultetstrain.posavljak@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTamaraKaralićvanredni profesorFakultet fizickog vaspitanja i sportatamara.karalic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTamaraPribišev-Beleslinvanredni profesorFilozofski fakultettamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org051/303-908nastavno_osobljesaradnik
DrTanjaStanković - Jankovićvanredni profesorFilozofski fakultettanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaBijelićvanredni profesorFiloloski fakultettatjana.bijelic@flf.unibl.org051/340-133nastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaBućmavanredni profesorMedicinski fakultettatjana.bucma@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrTatjanaDuronjićvanredni profesorFakultet politickih naukatatjana.duronjic@fpn.unibl.org051/304-001nastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaMarjanovićvanredni profesorFiloloski fakultettatjana.marjanovic@flf.unibl.org051/340-135nastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaMihajlovićvanredni profesorFilozofski fakultettatjana.mihajlovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaPešić-Brđaninvanredni profesorElektrotehnicki fakultettatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
TimeaHotićvanredni profesorAkademija umjetnostitimea.hotic@au.unibl.org051/358-824nastavno_osobljesaradnik
DrStefano SachaAdamodocentFiloloski fakultetstefano.adamo@flf.unibl.org051/340-134nastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarBorkovićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetaleksandar.borkovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarKukrićdocentFakultet fizickog vaspitanja i sportaaleksandar.kukric@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandarSavićdocentTehnoloski fakultetaleksandar.savic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandraGrbićdocentMedicinski fakultetaleksandra.grbic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrAleksandraDominović-KovačevićdocentMedicinski fakultetaleksandra.dominovic-kovacevic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrAleksandraĐeridocentMedicinski fakultetaleksandra.djeri@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AleksandraSalapura DugonjićdocentMedicinski fakultetaleksandra.salapura.dugonjic@med.unibl.org051/463-886nastavno_osoblje
DrAleksandraFigurekdocentPoljoprivredni fakultetaleksandra.figurek@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksandraŠmitrandocentMedicinski fakultetaleksandra.smitran@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksejAvramovićdocentElektrotehnicki fakultetaleksej.avramovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAleksejMiloševićdocentRudarski fakultetaleksej.milosevic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAndreaPuhalićdocentFakultet politickih naukaandrea.puhalic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrAnđelkaKrstanović-JankovićdocentFiloloski fakultetandjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org051/340-125nastavno_osobljesaradnik
DrAntonijaVerhazdocentMedicinski fakultetantonija.verhaz@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrAranđelSmiljanićdocentFilozofski fakultetarandjel.smiljanic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaDavidović-PlavšićdocentPrirodno-matematicki fakultetbiljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaLubardadocentPrirodno-matematicki fakultetbiljana.lubarda@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaMirkovićdocentFilozofski fakultetbiljana.mirkovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaSmailagićdocentFilozofski fakultetbiljana.smailagic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBorivojeMiloševićdocentFilozofski fakultetborivoje.milosevic@ff.unibl.org051/ 322-780nastavno_osobljesaradnik
DrBorisBabićdocentFilozofski fakultetboris.babic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBorislavMalinovićdocentTehnoloski fakultetborislav.malinovic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBorjanaMrđadocentAkademija umjetnostiborjana.mrdja@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBoškoBrankovićdocentFilozofski fakultetbosko.brankovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankaĐajić-ČančarevićdocentMedicinski fakultetbranka.djajic-cancarevic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrBrankaZolak PoljaševićdocentEkonomski fakultetbranka.zolak-poljasevic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
BrankaKuzmanovićdocentAkademija umjetnostibranka.kuzmanovic@au.unibl.org051/305-799nastavno_osobljesaradnik
MrBrankaRadošević-MitrovićdocentAkademija umjetnostibranka.radosevic-mitrovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankaTopić-PavkovićdocentEkonomski fakultetbranka.topic-pavkovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBrankoĐurićdocentPoljoprivredni fakultetbranko.djuric@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrValentinaVeselinovićdocentMedicinski fakultetvalentina.veselinovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrVelimirBlanićdocentAkademija umjetnostivelimir.blanic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVericaPavlićdocentMedicinski fakultetverica.pavlic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrVericaPetrovićdocentMedicinski fakultetverica.petrovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrVesnaLjubojevićdocentMedicinski fakultetvesna.ljubojevic@med.unibl.org051/318-650nastavno_osoblje
DrVesnaMrdaljdocentPoljoprivredni fakultetvesna.mrdalj@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaRajčevićdocentPrirodno-matematicki fakultetvesna.rajcevic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVinkoBabićdocentMasinski fakultetvinko.babic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladanMirjanićdocentMedicinski fakultetvladan.mirjanic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladeSimovićdocentFakultet politickih naukavlade.simovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladimirJakovljevićdocentFakultet fizickog vaspitanja i sportavladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladimirRisojevićdocentElektrotehnicki fakultetvladimir.risojevic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrVladimirStupardocentSumarski fakultetvladimir.stupar@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrVlastimirVlatkovićdocentMedicinski fakultetvlastimir.vlatkovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrVojoRadićdocentPoljoprivredni fakultetvojo.radic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrGoranVučićdocentTehnoloski fakultetgoran.vucic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranJankovićdocentAkademija umjetnostigoran.jankovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranJanjićdocentMasinski fakultetgoran.janjic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranLatinovićdocentFilozofski fakultetgoran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 780nastavno_osobljesaradnik
DrGoranMirjanićdocentPoljoprivredni fakultetgoran.mirjanic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGoranStojanovićdocentFilozofski fakultetgoran.stojanovic@ff.unibl.org051/322-780nastavno_osobljesaradnik
DrGoranaTešanovićdocentFakultet fizickog vaspitanja i sportagorana.tesanovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrGordanaBroćetadocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet051/462-616nastavno_osobljesaradnik
DrGordanaRokvićdocentPoljoprivredni fakultetgordana.rokvic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDaneMarčetadocentSumarski fakultetdane.marceta@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrDarijaGajićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdarija.gajic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DejanTrkuljadocentAkademija umjetnostidejan.trkulja@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDijanaJelićdocentMedicinski fakultetdijana.jelic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDijanaSimonovićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdijana.simonovic@aggf.unibl.org051/462-616nastavno_osobljesaradnik
DrDijanaTicadocentFiloloski fakultetdijana.tica@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
DrDimitrijeMarkovićdocentPoljoprivredni fakultetdimitrije.markovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraganGligorićdocentEkonomski fakultetdragan.gligoric@ef.unibl.org051/430-043nastavno_osobljesaradnik
DrDraganMatićdocentPrirodno-matematicki fakultetdragan.matic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganMacanovićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragan.macanovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganMilovanovićdocentEkonomski fakultetdragan.milovanovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganNikolićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragan.nikolic@aggf.unibl.orgnastavno_osoblje
DrDraganČomićdocentSumarski fakultetdragan.comic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DraganaBanjacdocentAkademija umjetnostidragana.banjac@au.unibl.org051/208-913nastavno_osobljesaradnik
DrDraganaMalivuk GakdocentPrirodno-matematicki fakultetdragana.malivuk-gak@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraganaRaševićdocentFakultet politickih naukadragana.rasevic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraganaStojisavljevićdocentMedicinski fakultetdragana.stojisavljevic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrDraganaŠćepovićdocentFakultet politickih naukadragana.scepovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDragicaDraganovićdocentMedicinski fakultetdragica.draganovic@med.unibl.org051/585-564nastavno_osoblje
DrDragicaPanić KašanskidocentAkademija umjetnostidragica.panic-kasanski@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDragišaVasićdocentFilozofski fakultetdragisa.vasic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DragoVejnovićdocentAkademija umjetnostidrago.vejnovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDragomirKozomaradocentFiloloski fakultetdragomir.kozomara@flf.unibl.org051/340-127nastavno_osobljesaradnik
DrDragoslavDobrašdocentMasinski fakultetdragoslav.dobras@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDražanaTošićdocentRudarski fakultetdrazana.tosic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDraženBrđanindocentElektrotehnicki fakultetdrazen.brdjanin@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraškoGajićdocentAkademija umjetnostidrasko.gajic@au.unibl.org051/310-259nastavno_osobljesaradnik
DrDubravkoAleksićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdubravko.aleksic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDušankaMarčetić-LekićdocentPrirodno-matematicki fakultetdusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDušicaPeševićdocentPrirodno-matematicki fakultetdusica.pesevic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrDuškoTrninićdocentFakultet politickih naukadusko.trninic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrĐorđeRakovićdocentPravni fakultetdjordje.rakovic@pf.unibl.org051/339-038nastavno_osobljesaradnik
DrĐorđeSavićdocentPoljoprivredni fakultetdjordje.savic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrĐukaNinković-BarošdocentMedicinski fakultetdjuka.ninkovic-baros@med.unibl.org051/234-100nastavno_osoblje
DrEmirMuhićdocentFiloloski fakultetemir.muhic@flf.unibl.org051/340-135nastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkaŠajindocentFilozofski fakultetzeljka.sajin@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoIvanovićdocentElektrotehnicki fakultetzeljko.ivanovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoRačićdocentEkonomski fakultetzeljko.racic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoSavanovićdocentFilozofski fakultetzeljko.savanovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoSekulićdocentFakultet fizickog vaspitanja i sportazeljko.sekulic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZvjezdanaSandićdocentPrirodno-matematicki fakultetzvjezdana.sandic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZvonimirBoškovićdocentRudarski fakultetzvonimir.boskovic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZlatanStojanovićdocentMedicinski fakultetzlatan.stojanovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrZoranVasiljevićdocentPravni fakultetzoran.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-014nastavno_osobljesaradnik
DrZoranMaličevićdocentPoljoprivredni fakultetnastavno_osobljesaradnik
DrZoranaKovačevićdocentFiloloski fakultetzorana.kovacevic@flf.unibl.org051/340-134nastavno_osobljesaradnik
MrIvanOtaševićdocentAkademija umjetnostiivan.otasevic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIgorKrčmardocentElektrotehnicki fakultetigor.krcmar@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIgorSimanovićdocentFiloloski fakultetigor.simanovic@flf.unibl.org051/340-132nastavno_osobljesaradnik
DrIgorSladojevićdocentMedicinski fakultetigor.sladojevic@med.unibl.org051/464-104nastavno_osobljesaradnik
DrIgorTodorovićdocentEkonomski fakultetigor.todorovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrIrenaMedar-TanjgadocentPrirodno-matematicki fakultetirena.medar-tanjga@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
JelenaManojlovićdocentAkademija umjetnostijelena.manojlovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrJelenaPoljaševićdocentEkonomski fakultetjelena.poljasevic@ef.unibl.org053/225-434nastavno_osobljesaradnik
DrJelenaTrivićdocentEkonomski fakultetjelena.trivic@ef.unibl.org051/460-022nastavno_osobljesaradnik
DrJelenaŠajinović-NovakovićdocentFiloloski fakultetjelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
DrJugoslavBrujićdocentSumarski fakultetjugoslav.brujic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrKosanaStanetićdocentMedicinski fakultetkosana.stanetic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrLadislavVasilišindocentTehnoloski fakultetladislav.vasilisin@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrLanaNežićdocentMedicinski fakultetlana.nezic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrLidijaPajićdocentAkademija umjetnostilidija.pajic@au.unibl.org051/319-784nastavno_osobljesaradnik
DrLjiljanaAmidžićdocentMedicinski fakultetljiljana.amidzic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrLjuboLepirdocentFakultet politickih naukaljubo.lepir@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMajaĐilasdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmaja.djilas@aggf.unibl.org051/314-079nastavno_osobljesaradnik
MrMajaManojlovićdocentPrirodno-matematicki fakultetmaja.manojlovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMajaTravardocentMedicinski fakultetmaja.travar@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMalinaČvorodocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmalina.cvoro@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrManjaĐurićdocentFakultet politickih naukamanja.djuric@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMargaretaSkopljakdocentFilozofski fakultetmargareta.skopljak@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMarijaRunićdocentFiloloski fakultetmarija.runic@flf.unibl.org051/340-134nastavno_osobljesaradnik
DrMarijanaKapović-SolomundocentSumarski fakultetmarijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
DrMarinaBabić MladenovićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmarina.babic-mladenovic@aggf.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMarinaRaduljdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmarina.radulj@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrMarioĆulumdocentAkademija umjetnostimario.culum@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMatejSavićdocentFakultet politickih naukamatej.savic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMijanaKuburić MacuradocentFiloloski fakultetmijana.kuburic-macura@flf.unibl.org051/340-127nastavno_osobljesaradnik
MrMilanKrajnovićdocentAkademija umjetnostimilan.krajnovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilanTicadocentMasinski fakultetmilan.tica@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMileŠikmandocentPravni fakultetmile.sikman@pf.unibl.org051/339-024nastavno_osoblje
DrMilicaBalabandocentPrirodno-matematicki fakultetmilica.balaban@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMilicaDrobacdocentFilozofski fakultetmilica.drobac@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMiloradGrujičićdocentMedicinski fakultetmilorad.grujicic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrMirjanaGnjatićdocentMedicinski fakultetmirjana.gnjatic@med.unibl.org051/342-100nastavno_osoblje
DrMiroslavMalinovićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetmiroslav.malinovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrMladenMatovićdocentAkademija umjetnostimladen.matovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMladenStančićdocentTehnoloski fakultetmladen.stancic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrMlađenTrifunovićdocentPrirodno-matematicki fakultetmladjen.trifunovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrNatašaKneževićdocentMedicinski fakultetnatasa.knezevic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNatašaTrtićdocentMedicinski fakultetnatasa.trtic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNebojšaMacanovićdocentFakultet politickih naukanebojsa.macanovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
NevenaNovakovićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetnevena.novakovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNevenkoVranješdocentFakultet politickih naukanevenko.vranjes@fpn.unibl.orgnastavno_osoblje
DrNedaŽivakdocentPrirodno-matematicki fakultetneda.zivak@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNemanjaĐukićdocentFakultet politickih naukanemanja.djukic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNenadBarošdocentEkonomski fakultetnastavno_osoblje
DrNenadStojanovićdocentPoljoprivredni fakultetnenad.stojanovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrNikolinaGerdijandocentFakultet fizickog vaspitanja i sportanikolina.gerdijan@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrOliveraDolićdocentMedicinski fakultetolivera.dolic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrPredragGajićdocentEkonomski fakultetpredrag.gajic@ef.unibl.org051/316-136nastavno_osoblje
DrRadenkoVišnjićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetradenko.visnjic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadenkoJotanovićdocentPravni fakultetradenko.jotanovic@pf.unibl.org051/339-063nastavno_osobljesaradnik
DrRadmilaArbutinadocentMedicinski fakultetradmila.arbutina@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRadomirZrnićdocentFakultet fizickog vaspitanja i sportaradomir.zrnic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrRankaPerić-RomićdocentFakultet politickih naukaranka.peric-romic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSandraKosić-JeremićdocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSanjaGnjatodocentMedicinski fakultetsanja.gnjato@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSanjaGrgićdocentMedicinski fakultetsanja.grgic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrSanjaLjubišićdocentFilozofski fakultetsanja.ljubisic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSašaVujnovićdocentMedicinski fakultetsasa.vujnovic@med.unibl.org051/234-100nastavno_osoblje
DrSašaVučenovićdocentEkonomski fakultetsasa.vucenovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSašaJovanovićdocentFakultet fizickog vaspitanja i sportasasa.jovanovic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSašaPapugadocentTehnoloski fakultetsasa.papuga@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
SašaHajdukovićdocentAkademija umjetnostisasa.hajdukovic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSašaČvorodocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetsasa.cvoro@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSvetlanaBorojevićdocentFilozofski fakultetsvetlana.borojevic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrSvjetlanaZeljkovićdocentPoljoprivredni fakultetsvjetlana.zeljkovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSvjetlanaLolićdocentPrirodno-matematicki fakultetsvjetlana.lolic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSvjetlanaSredićdocentRudarski fakultetsvjetlana.sredic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaKurtešdocentEkonomski fakultetsinisa.kurtes@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaLakićdocentFilozofski fakultetsinisa.lakic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaMitrićdocentPoljoprivredni fakultetsinisa.mitric@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSinišaŠkondrićdocentPrirodno-matematicki fakultetsinisa.skondric@pmf.unibl.org052/437-472nastavno_osobljesaradnik
DrSlavaSukaradocentElektrotehnicki fakultetslava.sukara@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavicaTutnjevićdocentFilozofski fakultetslavica.tutnjevic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavišaJenjićdocentFilozofski fakultetslavisa.jenjic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavišaKovačevićdocentEkonomski fakultetslavisa.kovacevic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavkoŠajićdocentElektrotehnicki fakultetslavko.sajic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSlavojkaBeštić-BronzadocentFilozofski fakultetslavojka.bestic-bronza@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSmiljanaParašdocentPrirodno-matematicki fakultetsmiljana.paras@pmf.unibl.org051/371-464nastavno_osobljesaradnik
DrSnežanaPetrović-TepićdocentMedicinski fakultetsnezana.petrovic-tepic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
SonjaČuledocentAkademija umjetnostisonja.cule@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrSrđanAmidžićdocentEkonomski fakultetsrdjan.amidzic@ef.unibl.orgnastavno_osoblje
DrSretenkaSrdićdocentPoljoprivredni fakultetsretenka.srdic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
StevoBojanićdocentAkademija umjetnostistevo.bojanic@au.unibl.org051/464-591nastavno_osobljesaradnik
DrStevoBorojevićdocentMasinski fakultetstevo.borojevic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrStevoPucardocentEkonomski fakultetstevo.pucar@ef.unibl.org051/430-038nastavno_osobljesaradnik
DrStrahinjaDimitrijevićdocentFilozofski fakultetstrahinja.dimitrijevic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrSuzanaSavićdocentMedicinski fakultetsuzana.savic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DrTanjaMaksimovićdocentPrirodno-matematicki fakultettanja.maksimovic@pmf.unibl.org051/439-351nastavno_osobljesaradnik
DrTanjaMišlicki TomićdocentPrirodno-matematicki fakultettanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTanjaTrkuljadocentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultettanja.trkulja@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaBotićdocentTehnoloski fakultettatjana.botic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTatjanaJovanović-CvetkovićdocentPoljoprivredni fakultettatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrTihomirLatinovićdocentMasinski fakultettihomir.latinovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrČedomirZeljkovićdocentElektrotehnicki fakultetcedomir.zeljkovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AndrijanaStokić Pendanastavnik stranog jezika i vjestinaFilozofski fakultetandrijana.stokic-penda@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DijanaZrnićnastavnik stranog jezika i vjestinaPravni fakultetdijana.zrnic@pf.unibl.org051/339-034nastavno_osobljesaradnik
JelenaPažinnastavnik stranog jezika i vjestinaArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetjelena.pazin@aggf.unibl.org051/324-111nastavno_osobljesaradnik
MrMajaMandićnastavnik stranog jezika i vjestinaFiloloski fakultetmaja.mandic@flf.unibl.org051/340-135nastavno_osobljesaradnik
MartinaKneževićnastavnik stranog jezika i vjestinaFilozofski fakultetmartina.knezevic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrNevenaVučennastavnik stranog jezika i vjestinaPrirodno-matematicki fakultetnevena.vucen@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDunjaMarkovićvisi umjetnicki saradnikAkademija umjetnostidunja.markovic@au.unibl.orgnastavno_osobljenastavnik
MrŽeljkaJovanićvisi umjetnicki saradnikAkademija umjetnostizeljka.jovanic@au.unibl.orgnastavno_osobljenastavnik
MrMajaRegodićvisi umjetnicki saradnikAkademija umjetnostimaja.regodic@au.unibl.orgnastavno_osobljenastavnik
MrMarijaŠestićvisi umjetnicki saradnikAkademija umjetnostimarija.sestic@au.unibl.orgnastavno_osobljenastavnik
SonjaBobrekumjetnicki saradnikAkademija umjetnostisonja.bobrek@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrAnitaSelec MarielektorFiloloski fakultetanita.selec-marie@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
MrHeiko WolfgangNauthlektorFiloloski fakultetheiko wolfgang.nauth@flf.unibl.org051/340-126nastavno_osobljesaradnik
MariaFornarilektorFiloloski fakultetmaria.fornari@flf.unibl.org051/340-134nastavno_osobljesaradnik
MrPavelCihlarlektorFiloloski fakultetpavel.cihlar@flf.unibl.org051/340-142nastavno_osobljesaradnik
MrSalvatoreCavalierelektorFiloloski fakultet051/340-134nastavno_osobljesaradnik
MrRadaStakićlektorFiloloski fakultetrada.stakic@flf.unibl.org051/340-126nastavno_osobljesaradnik
MrMarione - EvelyneGouviacvisi asistentFiloloski fakultetmarione - evelyne.gouviac@flf.unibl.org051/340-131nastavno_osobljesaradnik
MrAdrianaArbutinavisi asistentMedicinski fakultetadriana.arbutina@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrAleksandarVranješvisi asistentFakultet politickih naukaaleksandar.vranjes@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AleksandarJankovićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetaleksandar.jankovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrAleksandarKraljvisi asistentPoljoprivredni fakultetaleksandar.kralj@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AleksandarMajićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetaleksandar.majic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AleksandarPajkanovićvisi asistentElektrotehnicki fakultetaleksandar.pajkanovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrAleksandraGrebenarvisi asistentMedicinski fakultetnastavno_osobljesaradnik
MrAleksandraKostadinović-Račićvisi asistentFilozofski fakultetaleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrAlmaPrtinavisi asistentMedicinski fakultetalma.prtina@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AmirBlaževićvisi asistentFiloloski fakultetamir.blazevic@flf.unibl.org051/340-125nastavno_osobljesaradnik
MrAndreaRakanović Radonjićvisi asistentFakultet politickih naukaandrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrAndrejaMarićvisi asistentFiloloski fakultetandreja.maric@flf.unibl.org051/340-128nastavno_osobljesaradnik
MrAnđelaKuprešanin Vukelićvisi asistentFakultet politickih naukaandjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AnitaMilakovićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetanita.milakovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
AnjaBundalovisi asistentFiloloski fakultetanja.bundalo@flf.unibl.org051/340-131nastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaVranješvisi asistentMasinski fakultetbiljana.vranjes@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaKelečevićvisi asistentPoljoprivredni fakultetbiljana.kelecevic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaLolićvisi asistentPoljoprivredni fakultetbiljana.lolic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrBiljanaRogićvisi asistentPoljoprivredni fakultetbiljana.rogic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaSukara-Ćelićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetbiljana.sukara-celic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBiljanaTubićvisi asistentMedicinski fakultetbiljana.tubic@med.unibl.org051/303-430nastavno_osoblje
MrBlankaŠkipinavisi asistentTehnoloski fakultetblanka.skipina@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
BobanaČegarvisi asistentEkonomski fakultetbobana.cegar@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
BožanaBabićvisi asistentMedicinski fakultetbozana.babic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
BojanVlaškivisi asistentPravni fakultetbojan.vlaski@pf.unibl.org051/339-039nastavno_osobljesaradnik
MrBojanKneževićvisi asistentMasinski fakultetbojan.knezevic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBojanNikolićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetbojan.nikolic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBojanaGrujićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetbojana.grujic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBojanaMarkićvisi asistentMedicinski fakultetbojana.markic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
BojanaMiodragovićvisi asistentFakultet politickih naukabojana.miodragovic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBorislavVukojevićvisi asistentFakultet politickih naukaborislav.vukojevic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBorutBosančićvisi asistentPoljoprivredni fakultetborut.bosancic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrBraneZlokapavisi asistentSumarski fakultetbrane.zlokapa@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
MrBranimirNježićvisi asistentPoljoprivredni fakultetnastavno_osobljesaradnik
MrBranislavSredanovićvisi asistentMasinski fakultetbranislav.sredanovic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
BrankaBilbijavisi asistentPrirodno-matematicki fakultetbranka.bilbija@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrValentinaMilekićvisi asistentFiloloski fakultetvalentina.milekic@flf.unibl.org051/340-123nastavno_osobljesaradnik
ValentinaTopić Vučenovićvisi asistentMedicinski fakultetvalentina.topic-vucenovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrVanjaDaničićvisi asistentSumarski fakultetvanja.danicic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
MrVeliborĐalićvisi asistentElektrotehnicki fakultetvelibor.djalic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrVeliborŠkobićvisi asistentElektrotehnicki fakultetnastavno_osobljesaradnik
DrVesnaIvaniševićvisi asistentMedicinski fakultetvesna.ivanisevic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
VesnaIvanovićvisi asistentTehnoloski fakultetvesna.ivanovic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
VesnaMarčetavisi asistentFiloloski fakultetvesna.marceta@flf.unibl.org051/340-131nastavno_osobljesaradnik
MrVladimirPerendijavisi asistentMedicinski fakultetvladimir.perendija@med.unibl.orgnastavno_osoblje
VladimirPetkovićvisi asistentSumarski fakultetvladimir.petkovic@sf.unibl.org051/464-628nastavno_osobljesaradnik
MrVojislavTimaracvisi asistentEkonomski fakultetvojislav.timarac@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
GoranBanjacvisi asistentElektrotehnicki fakultetgoran.banjac@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
GoranJotićvisi asistentMasinski fakultetgoran.jotic@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
GoranMilašinvisi asistentFiloloski fakultetgoran.milasin@flf.unibl.org051/340-127nastavno_osobljesaradnik
MrGoranPašićvisi asistentFakultet fizickog vaspitanja i sportagoran.pasic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrGoranŠukalovisi asistentPrirodno-matematicki fakultetgoran.sukalo@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrGordanaGrujićvisi asistentAkademija umjetnostigordana.grujic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDaliborNedićvisi asistentMedicinski fakultetdalibor.nedic@med.unibl.org051/213-322nastavno_osoblje
MrDaliborSavićvisi asistentFakultet politickih naukadalibor.savic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DanijelDojčinovićvisi asistentFiloloski fakultetdanijel.dojcinovic@flf.unibl.org051/340-124nastavno_osobljesaradnik
MrDanijelaJelićvisi asistentFiloloski fakultetdanijela.jelic@flf.unibl.org051/340-127nastavno_osobljesaradnik
MrDanicaSavanovićvisi asistentTehnoloski fakultetdanica.savanovic@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDarijaKneževićvisi asistentMedicinski fakultetdarija.knezevic@med.unibl.org051/234-100nastavno_osobljesaradnik
MrDarkoBodrožavisi asistentTehnoloski fakultetdarko.bodroza@tf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDarkoMilunovićvisi asistentEkonomski fakultetdarko.milunovic@ef.unibl.org051/430-025nastavno_osobljesaradnik
DarkoRatkovićvisi asistentFilozofski fakultetdarko.ratkovic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDejanDmitrovićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetdejan.dmitrovic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DejanMalčićvisi asistentFiloloski fakultetdejan.malcic@flf.unibl.org051/340-134nastavno_osobljesaradnik
DejanMilinovićvisi asistentFiloloski fakultetdejan.milinovic@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
MrDijanaVukovićvisi asistentElektrotehnicki fakultetdijana.vukovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DijanaMajstorovićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdijana.majstorovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDijanaMihajlovićvisi asistentPoljoprivredni fakultetdijana.mihajlovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DimitrijeČvokićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetdimitrije.cvokic@pmf.unibl.org051/230-150 051/230-152nastavno_osobljesaradnik
DinoHasanagićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetdino.hasanagic@pmf.unibl.org051/319-142nastavno_osobljesaradnik
MrDraganBrkovićvisi asistentPoljoprivredni fakultetdragan.brkovic@agro.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DraganPapićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetdragan.papic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraganaBlagojevićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetdragana.blagojevic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DraganaGrujić-Vujmilovićvisi asistentMedicinski fakultetdragana.grujic-vujmilovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrDraganaDošenovićvisi asistentEkonomski fakultetdragana.dosenovic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DraganaZeljićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragana.zeljic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraganaLukajićvisi asistentFiloloski fakultetdragana.lukajic@flf.unibl.org051/340-131nastavno_osobljesaradnik
MrDraganaRoganovićvisi asistentMedicinski fakultetdragana.roganovic@med.unibl.orgnastavno_osoblje
DraganaTepićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetdragana.tepic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraganaŠnjegotavisi asistentPrirodno-matematicki fakultetdragana.snjegota@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DraženaVujičić-Radisavljevićvisi asistentEkonomski fakultetdrazena.vujicic-radisavljevic@ef.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraškoGajićvisi asistentFakultet politickih naukadrasko.gajic@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDraškoPrtinavisi asistentMedicinski fakultetdrasko.prtina@med.unibl.orgnastavno_osoblje
MrDuškaJovićvisi asistentMedicinski fakultetduska.jovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrDuškoLepirvisi asistentFakultet fizickog vaspitanja i sportadusko.lepir@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrĐorđeVojinovićvisi asistentTehnoloski fakultetdjordje.vojinovic@tf.unibl.org051/214-264nastavno_osobljesaradnik
MrŽanaTopalovićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetzana.topalovic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrŽarkoGagićvisi asistentMedicinski fakultetzarko.gagic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
ŽarkoGrujićvisi asistentArhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultetzarko.grujic@aggf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrŽarkoKovačevićvisi asistentRudarski fakultetzarko.kovacevic@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
ŽelimirDragićvisi asistentFilozofski fakultetzelimir.dragic@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrŽeljkoBudimirvisi asistentFakultet politickih naukazeljko.budimir@fpn.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
DrŽeljkoVukićvisi asistentFakultet fizickog vaspitanja i sportazeljko.vukic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
ŽeljkoĐurićvisi asistentMasinski fakultetzeljko.djuric@mf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
ŽeljkoŠarićvisi asistentFilozofski fakultetzeljko.saric@ff.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrZlatkoDejanovićvisi asistentElektrotehnicki fakultetzlatko.dejanovic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrZoranVukojevićvisi asistentMedicinski fakultetzoran.vukojevic@med.unibl.org051/586-981nastavno_osoblje
MrZoranRakonjacvisi asistentMedicinski fakultetzoran.rakonjac@med.unibl.org051/300-292nastavno_osoblje
MrIvanSamelakvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetivan.samelak@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrIvanaKoleškavisi asistentPoljoprivredni fakultetnastavno_osobljesaradnik
MrIvanaRosićvisi asistentAkademija umjetnostiivana.rosic@au.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
Ivan-VanjaBorojavisi asistentPrirodno-matematicki fakultetivan-vanja.boroja@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrIgorBožićvisi asistentFakultet fizickog vaspitanja i sportaigor.bozic@ffvs.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrIgorĐukićvisi asistentMedicinski fakultetigor.djukic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrIrenaKasagić Vujanovićvisi asistentMedicinski fakultetirena.kasagic-vujanovic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrIrenaKuzmanović-Radmanvisi asistentMedicinski fakultetirena.kuzmanovic-radman@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrIrinaVulićvisi asistentMedicinski fakultetirina.vulic@med.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrJasnaJurišić Roljićvisi asistentFiloloski fakultetjasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org051/340-136nastavno_osobljesaradnik
MrJasnaFriščićvisi asistentPrirodno-matematicki fakultetjasna.friscic@pmf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
JelenaGajićvisi asistentTehnoloski fakultetnastavno_osobljesaradnik
JelenaDavidović Gidasvisi asistentPoljoprivredni fakultetjelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org051/330-933nastavno_osobljesaradnik
MrJelenaNikitovićvisi asistentInstitut za geneticke resursejelena.nikitovic@gri.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
JelenaRistanović Kuprešakvisi asistentFiloloski fakultetjelena.ristanovic-kupresak@flf.unibl.org051/340-131nastavno_osobljesaradnik
MrJelenaTrivanvisi asistentRudarski fakultetjelena.trivan@rf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
JovanGalićvisi asistentElektrotehnicki fakultetjovan.galic@etf.unibl.orgnastavno_osobljesaradnik
MrJovanŠkundrićvisi asistentMasinski fakultetjovan.sk&#