Navigation

др Александар Иванц

Пројекти

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number1259013
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Tanja Maksimovic
ParticipantsSanja Karajlic
doc. dr Maja Manojlovic
Biljana Radusin-Sopic
Svetlana Ilic
Mirela Boroja, ma
dr Aleksandar Ivanc
Azra Bakrac
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-05-01
End of the project2020-04-01
Project value5000.0 БАМ

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number1259012
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Maja Manojlovic
ParticipantsDragana Dekic
doc. dr Aleksandra Djeri
prof. dr Svjetlana Lolic
mr Jugoslav Djeri
Natasa Vojinovic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
dr Aleksandar Ivanc
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization2019-05-01
End of the project2020-04-30
Project value6500.0 БАМ

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number0830912
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
Participantsdr Aleksandar Ivanc
Branka Bilbija, ma
prof. dr Dragojla Golub
Sanja Karajlic
mr Milica Lukac
doc. dr Maja Manojlovic
mr Jasna Friscic
prof. dr Zivojin Eric
prof. dr Nina Janjic
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-06-01
End of the project2017-05-01
Project value10900.0 БАМ