Navigation

др Александар Иванц

Пројекти

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number1259013
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Tanja Maksimovic
Participantsdoc. dr Maja Manojlovic
dr Aleksandar Ivanc
Mirela Boroja, ma
Svetlana Ilic
Biljana Radusin-Sopic
Azra Bakrac
Sanja Karajlic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-05-01
End of the project2020-04-01
Project value5000.0 БАМ

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number1259012
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headdoc. dr Maja Manojlovic
ParticipantsDragana Dekic
mr Jugoslav Djeri
dr Aleksandar Ivanc
Natasa Vojinovic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
doc. dr Aleksandra Djeri
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization2019-05-01
End of the project2020-04-30
Project value6500.0 БАМ

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number0830912
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Radoslav Dekic
Participantsprof. dr Dragojla Golub
prof. dr Zivojin Eric
dr Aleksandar Ivanc
Sanja Karajlic
doc. dr Maja Manojlovic
Dragana Dekic
Branka Bilbija, ma
mr Jasna Friscic
prof. dr Nina Janjic
prof. dr Svjetlana Lolic
mr Milica Lukac
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-06-01
End of the project2017-05-01
Project value10900.0 БАМ