Навигација

ОГ07СК1 - Статика конструкција 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСтатика конструкција 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ07СК1обавезан4, 5П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Отпорност материјала 2Испуњене предиспитне обавезе су услов за слушање. Положен испит је услов за полагање.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене метода теорије конструкција у прорачуну раванских линијских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава задатке механике деформалбилног тијела као и системе линијских носача.
Садржај предмета
Техничка теорија штапа. Бернули-Ојлеров и Тимошенков гредни елемент. Услови равнотеже диференцијалног елемента штапа, интегралне једначине штапа коначне дужине. ''Деформацијски модел'' теорије штапа. Елементи носача, статичка анализа. Кинематичка анализа. Дејство температурних утицаја на линијске системе. Структурална анализа статички одређених система, методе рјешавања. Системи састављени од једне и системи састављени од двије кинематички круте плоче. Системи састављени од ланца плоча. Оквирни системи. Решеткасти системи. Енергије деформабилног система. Принцип о минимуму потенцијалне енергије. Принцип виртуeлних сила. Принцип виртуeлних помјерања.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Г.Раденковић, Статика линијских носача у равни, Грађевински факултет, Београд, 2007
  2. С. Ранковић, Збирка задатака из теорије конструкција, Грађевинска књига, Београд
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.