Navigacija

Miroslav Pećanac

Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20
Mašinski fakultet
051/464-361

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osnove gorivnih ćelija i njihova primjena u motornim vozilima

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Miroslav Pećanac, Željko Đurić i Snežana Petković
  Broj UDK 624.352.6
  Strana od 25
  Strana do 43

  TEORIJSKI I PRAKTIČNI PRISTUP IDENTIFIKACIJI VOZILA

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Miroslav Pećanac, Željko Đurić i Snežana Petković
  Broj UDK 629.11.073
  Strana od 33
  Strana do 44

  Kontrolisanje azotnih oksida i čestične emisije na tehničkom pregledu vozila u EU

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Željko Đurić, Miroslav Pećanac i Snežana Petković
  Strana od 32
  Strana do 38

  Izbor i održavanje pneumatika

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Željko Đurić, Snežana Petković i Miroslav Pećanac
  Strana od 13
  Strana do 23

  Pneumatici

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Željko Đurić i Miroslav Pećanac
  Strana od 19
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Vozila sa hibridno - električnim pogonom u drumskom saobraćaju

  Naučni skup Stručni skup tehnički pregled vozila Republike Srpske 2013,
  Godina 2013
  Autori Željko Đurić, Snežana Petković i Miroslav Pećanac

  IDENTIFIKACIJA VIZILA

  Naučni skup TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA REPUBLIKE SRPSKE 2010
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Milašinović, Miroslav Pećanac i Snežana Petković
  Strana od 61
  Strana do 69