Navigacija

doc. dr Željko Sekulić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta-Katedra za kolektivne sportove
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu docent 30. septembar 2015.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NDSS-F Dijagnostika i selekcija u fudbalu
1NKPPKT-F Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga fudbala
1NSRE Sportovi sa reketom
1NFUD Fudbal
1SD-F Dijagnostika u fudbalu
1SKPSF-F Kondiciona priprema - sportska forma u fudbalu
1SMuSP-F Mjerenje u fudbalu
1STMIS-F Teorija i metodika izabranog sporta - fudbal
1SFUD Fudbal

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Application of the theoretical model in normalization of vertical jump test results with respect to the body mass

  Časopis Sportlogia
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš, Željko Sekulić i Igor Vučković
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.sportlogia.com/no13/2.html

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura sportskog plesa

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović i Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 92

  Stepen socijalizacije različito orjentisanih učenika u nastavi fizičkog vaspitanja

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Željko Sekulić i Saša Jovanović
  Strana od 121
  Strana do 130

  Uticaj modela treninga na razvoj izdržljivosti djece mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Goran Bošnjak, Mirko Vindiš, Vladimir Jakovljević i Željko Sekulić
  Volumen 3
  Strana od 9
  Strana do 18
  Veb adresa www.ffvis.net

  Latentna struktura nekih situaciono-motoričkih varijabli igre u veznom redu i odbrani evropskih fudbalskih reprezentacija na SP u Njemačkoj 2006.godine.

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 91

Radovi sa skupova

  EFEKTI TRENINGA REPETITIVNE SNAGE I FLEKSIBILNOSTI KOD MLADIH FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA

  Naučni skup Osma međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' 8th International Conference on “Sports Scie
  DOI CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka 796/799(082)(0.034.2) 61:79
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 16.3.2018. =
  Godina 2018
  Autori Nikola Ilić, Željko Sekulić, Slavko Dragosavljević i Slobodan Goranović
  Strana od 289
  Strana do 297
  Veb adresa Zbornik radova [Elektronski izvor] / Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 16.3.2018. = Proceedings / 8th International Conference on "Sport Science and Health" ;

  UTICAJ TRENINGA NA POBOLJŠANJE KOORDINACIJE KOD MLADIH FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA

  Naučni skup Osma međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' 8th International Conference on “Sports Science and Health”
  DOI ISBN 978-99976-34-29-0 COBISS.RS-ID 7474712
  Publikacija Biblioteka sportskih nauka – Sport’s Library knj. Knjiga br. 32 ISBN 978-99976-34-29-0
  Godina 2018
  Autori Nikola Ilić, Željko Sekulić, Slavko Dragosavljević i Slobodan Goranović
  Strana od 282
  Strana do 287
  Veb adresa Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka, godina 2018.2018. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slika ; 12 cm. - (Edicija Biblioteka sportskih nauka = Sportʼs Library ; knj. br.32)

  FIZIČKE PERFORMANSE MLADIH FUDBALERA I KOŠARKAŠA - PHYSICAL PERFORMANCES OF YOUNG FOOTBALL AND BASKETBALL PLAYERS

  Naučni skup MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Publikacija MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Godina 2013
  Autori Saša Marković, Slobodan Goranović, Igor Vučković, Željko Sekulić i Aleksandar Gadžić
  Strana od 226
  Strana do 236

  Analiza tehničke efikasnosti fudbalera u odnosu na kvalitet takmičenja

  Naučni skup Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Slobodan Goranović, Ognjen Kremenović, Željko Sekulić i Saša Marković

  Povezanost između brzine i skočnosti u fudbalu

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović i Srđan Bugarski

  Razlike u nivou motoričkih sposobnosti fudbalera u odnosu na rang takmičenja

  Naučni skup Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Godina 2011
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović i Srđan Bugarski

  The prevalence of menstrual disorders among elite bosnian female athletes

  Naučni skup 13th Annual Congress of the European College of Sport Science
  Godina 2008
  Autori Nenad Ponorac, Amela Matavulj, Zvezdana Rajkovača, Peđa Kovačević i Željko Sekulić

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura ritmičke gimnastike

  Naučni skup 4.Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu" Beograd
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Željko Sekulić
  Strana od 107
  Strana do 116

Knjige

  Fudbal - tehnika i taktika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-42-5
  Godina 2016
  Autori Slobodan Goranović, Toplica Stojanović i Željko Sekulić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 205