Navigacija

Aleksandra Regojević

Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4
Rektorat
051/326-012

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Marina Latinović, ma
Slobodan Peulić
prof. dr Aleksandar Borković
doc. dr Malina Čvoro
Jelena Rožić
doc. dr Miroslav Malinović
Radovan Vukomanović
prof. dr Vinko Babić
Aleksandra Regojević
Branka Kovačević
prof. dr Biljana Antunović
doc. dr Stevo Borojević
Jelena Pažin, ma
mr Mladen Slijepčević
Gordana Jakovljević
Dragan Zrnić
Marina Višković
Dragana Zeljić, ma
Stamenko Mijatović
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Radenko Jotanović
Vesna Savić
prof. dr Saša Čvoro
Dejan Milinović, ma
prof. dr Brankica Milojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim Đorđe Stojisavljević, ma
dr Siniša Lakić
prof. dr Biljana Antunović
doc. dr Miroslav Malinović
Aleksandra Regojević
prof. dr Valerija Šaula
Aleksandar Gaćina
prof. dr Petar Marić
Jelena Rožić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM