Navigacija

Vesna Petrović

051/234-100

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Povezanost metaboličkog sindroma sa pojavom kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Vesna Petrović, Snježana Popović-Pejičić i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 108

  Socio-demografske, antropometrijske i biohemijske karakteristike pacijenata sa tipom 2 šečerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Vesna Petrović
  Strana od 103