Navigacija

doc. dr Aleksandra Grbić
docent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina docent 29. januar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISS07IM Interna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Correlation of Renal Impairment and Duration of Hemodialysis with Electromyoneurographic Findings in Chronic Kidney Disease

  Časopis Current topics in neurology, psychiatry and related discyplines
  Godina 2010
  Autori Branislav Gašić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Irena Balaban, Vlastimir Vlatković, Siniša Miljković, Vlado Đajić i Aleksandra Grbić
  Volumen 18
  Broj 2
  Strana od 24
  Strana do 29

  Značaj nivoa fibrinogena i lipidnog statusa na ispoljavanje sekundarnog terapijskog neuspjeha

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, Mirjana Bojić i Branislav Gašić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 5

  Uzroci sekundarnog neuspjeha peroralne terapije u bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, Mirjana Bojić i Branislav Gašić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 6

Radovi sa skupova

  Poliomiozitis i hipoglikemija kao prvi znaci primarnog aldosteronizma – dijaagnostičke dileme

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Publikacija II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori G Rakita, Aleksandra Grbić, D Đekić, T Knežević, Milena Brkić i Gabrijela Malešević
  Strana od 142
  Strana do 142

  Rezidualni efekti kratkotrajne intenzivirane insulinske terapije na sekretornu sposobnost beta-ćelija u bolesnika sa tipom 2 dijabetes melitusa i sekundarnim neuspjehom oralne terapije.

  Naučni skup Drugi kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti "Drugi kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Grbić, Milena Brkić i Suzana Savić
  Strana od 235
  Strana do 242
  Veb adresa https://www.scribd.com/document/341783183/Knjiga-sa%C5%BEetaka-i-odabranih-radova-u-cjelosti

  TERAPIJSKE OPCIJE ZA CUSHINGOVU BOLEST NAKON NEUSPJEŠNE TRANSSFENOIDALNE HIRURGIJE

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Grbić, Mirjana Bojić, Gabrijela Malešević, Danijel Đekić, Milena Brkić i Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 100

  SEKUNDARNI NEUSPJEH ORALNE TERAPIJE U PACIJENATA SA TIPOM 2 ŠEĆERNE BOLESTI - TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

  Naučni skup 4. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević i Valentina Soldat-Stankovic
  Strana od 79

  ISPITIVANJE UZROKA SEKUNDARNOG NEUSPJEHA PERORALNE TERAPIJE U BOLESNIKA SA DIABETES MELLITUSOM TIP 2

  Naučni skup 4. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević i Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 78

  Uloga perfuzione scintigrafije miokarda u procjeni kardiovaskularnog rizika kod osoba sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Siniša Kovačević, Bojana Carić i Aleksandra Grbić
  Strana od 315

  PARAMETRI GLIKOREGULACIJE I REZISTENCIJE NA INSULIN U ZAVISNOSTI OD STEPENA TOLERANCIJE GLUKOZE I POSTOJANJA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Zorica Vrhovac, Gabrijela Malešević, Dragomir Berić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Ljubomir Šormaz i Aleksandra Grbić
  Strana od 198

  UTICAJ KONTROLISANE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA INSULINSKU REZISTENCIJU I PARAMETRE METABOLIČKOG SINDROMA: POREĐENJE PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA I NEDIJABETIČARA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Valentina Soldat-Stanković i Gabrijela Malešević
  Strana od 164

  Uloga perfuzione scintigrafije miokarda u procjeni kardiovaskularnog rizika kod osoba sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, S Kovačević, Bojana Carić i Aleksandra Grbić
  Strana od 314
  Strana do 315

  Prisutnost mikrovaskularnih komplikacija kod pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom tipa 2

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Gordana Rakita, Gabrijela Malešević, Mirjana Bojić, Aleksandra Grbić i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 282
  Strana do 283

  Tretman tipa 2 dijabetesnih bolesnika sa sekundarnim neuspjehom oralne terapije –terapijska dilema ili izazov ?

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Grbić, Snježana Popović-Pejičić, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić i Gabrijela Malešević
  Strana od 194
  Strana do 195

  Uloga kontrolisane fizičke aktivnosti na insulinsku rezistenciju i parametre metaboličkog sindroma : poređenje pacijenata sa tipom 2 dijabetesa i nedijabetičara

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Valentina Stanković-Soldat i Gabrijela Malešević
  Strana od 164
  Strana do 165

  Multipla endokrina neoplazija (MEN-1 i MEN-2 sindrom )

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Snježana Popović-Pejičić, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić i Bojana Carić
  Strana od 42
  Strana do 43

  Dijabetička ketocidoza – učestalost i iskustva

  Naučni skup VI Kongres endokrinologa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Brkić, V. Soldat i Gabrijela Malešević

  Sekundarni neuspjeh oralne terapije u tipu 2 dijabetesa-terapijska uloga metformina

  Naučni skup 4. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Publikacija Zbornik radova sa 4.Radionice o dijabetesu i komplikacijama.Lisabon,Portugal
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić i Branislav Gašić

  Laparoskopska adrenalektomija: Prva iskustva u Bosni i Hercegovini.

  Naučni skup 6. Stručnog sastanka udruženja hirurga Federacije Bosne i Hercegovine. Mostar 2008:
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Tomić, Aleksandra Grbić, Saša Vujnović i Radoslav Gajanin
  Strana od 119
  Strana do 121

  Dijabetes mellitus i starije životne dobi

  Naučni skup II međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, Bojana Radošević i Gabrijela Malešević