Navigacija

Živko Vranješ

051/342-800

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13OR Onkologija sa radioterapijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata sa sekundarnim depozitima u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Branislava Jakovljević, Živko Vranješ, Zdenka Gojković, Ljiljana Tadić-Latinović i Milorad Grujičić
  Volumen 1-2
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Representation of Pain by Patients of Oncology Clinic KC Banja Luka

  Naučni skup First Congress of Pain Therapy BiH with International Participation
  Godina 2010
  Autori Zdenka Gojković, Živko Vranješ, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, Marija Vještica, Predrag Dašić, Ivanka Rakita, G Marić, P Nikolić i G Kecman

Ostali radovi

  Knjiga sažetaka drugi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: „Potporno liječenje onkoloških bolesnika“, okt.2009.

Knjige

  Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom