Navigacija

dr Anka Popović-Vranješ

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11011 Autohtono sirarstvo
M11013 Savremene tendencije u tehnologiji fermentisanih mliječnih proizvoda

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Biocrystallization as a method for distinguishing between organically and conventionally produced milk

  DOI 10.15567/mljekarstvo.2016.0402
  Časopis MLJEKARSTVO
  Godina 2016
  Autori Anka Popović-Vranješ, Tijana Lopičić-Vasić, Goran Grubješić, Saša Krstović, Dragomir Lukač, Aleksandar Kralj i Uwe Geier
  Volumen 66
  Broj 4
  Strana od 262
  Strana do 271
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/168549

  Possibilities Of Organic Milk production In Serbia

  DOI 637.1:665.9
  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2010
  Autori Anka Popović-Vranješ, Miroslav Grubačić, Radovan Pejanović, Aleksandar Kralj, Anka Kasalica, Dragica Močinović i Gordana Niketić
  Volumen 59
  Broj 1-2
  Strana od 119
  Strana do 125

  Zrenje sireva sa plemenitim plesnima od kozjeg mleka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2008
  Autori Anka Popović-Vranješ, Aleksandar Kralj i Jelena Kecman
  Volumen 9
  Broj 4
  Strana od 5
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  SADRŽAJ NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U MLIJEKU U ZAVISNOSTI OD NAČINA PROIZVODNJE

  Naučni skup XX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Kralj, Anka Popović-Vranješ i Milanka Drinić
  Strana od 455
  Strana do 459

  Transfer of Aflatoxin M1 From the Contaminated Milk Into Cheese and Whey

  Naučni skup International Symposium on Animal Science 2014
  Publikacija Proceedings
  Godina 2014
  Autori Anka Popović-Vranješ, Goran Ješić, Tijana Lopičić-Vasić, Goran Grubješić i Aleksandar Kralj
  Strana od 583
  Strana do 590
  Veb adresa www.livestocksym.com

  UTICAJ NAČINA PROIZVODNJE NA SADRŽAJ ZASIĆENIH MASNIH KISELINA U MLEKU

  Naučni skup XIX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Kralj, Anka Popović-Vranješ i Milanka Drinić
  Strana od 365
  Strana do 369

  Chemical properties of raw milk from conversion period in organic production

  Naučni skup International Conference on BioScience: Biotechnology and Biodiversity- Step in the Future- The Fort Joint UNS-PSU Conference
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2012
  Autori Anka Popović-Vranješ, Radovan Pejanović, Anka Kasalica, David Cvetanović i Aleksandar Kralj
  Strana od 124
  Strana do 129

  The importance of the transition period to organic milk production

  Naučni skup 6th Central European Congress on Food, CEFooD22012
  Publikacija Proceedings
  Godina 2012
  Autori Anka Popović-Vranješ, Radovan Pejanović, Anka Kasalica, David Cvetanović, Danica Glavaš-Trbić i Aleksandar Kralj
  Strana od 1436
  Strana do 1441

  Uticaj proizvodnje prema organskim principima na kvalitet mlijeka

  Naučni skup XVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Kralj, Anka Popović-Vranješ, Milanka Drinić, Zdravko Marković i David Cvetanović
  Strana od 233
  Strana do 238