Navigacija

Goran Čampara

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PA Patološka anatomija
ISS07OOP Opšta i oralna patologija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16P Patologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Karolijeva bolest (kongenitalna dilatacija intrahepatičnih žučnih vodova) sa holangicelularnom karcinomom

  Naučni skup 2. Kongres patologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Goran Čampara, Dalibor Nedić, Daliborka Gavranović Pilić i Goran Tukić

  Fatalno nagnječenje srca

  Naučni skup 2. Kongres Doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Dalibor Nedić, Goran Čampara i Željko Karan