Navigacija

Mirjana Marković
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za planiranje životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine asistent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07EOS664 Upravljanje otpadom
1C07HOS207 Zaštita životne sredine
1C10TNS1015 Tehnologija i životna sredina
1C13GNS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13GOS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13EOS1076 Aerozagađenje i zaštita vazduha
1C13EOS1085 Održivi razvoj i životna sredina
1C13EOS1091 Upravljanje otpadom
1C13EOS627 Ekološka primjena GIS tehnologija
1C13POS1028 Upravljanje čvrstim otpadom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  QUALITY ASSESSMENT OF VEGETABLE OIL EFFLUENT DISCHARGED INTO SAVA RIVER

  DOI 10.7251/afts.2019.1121.085P
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2019
  Autori Dušica Pešević, Nebojša Knežević i Mirjana Marković
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2019/10/31/quality-assessment-of-vegetable-oil-effluent-discharged-into-sava-river/

Radovi sa skupova

  Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture

  Naučni skup International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)"
  DOI https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024
  Publikacija IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Veb adresa https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024

  The Climate Data Analysis of Banja Luka Area as the Basis of Agricultural Adaptation to Climate Change Planning

  Naučni skup International Scientific Conference People, Buildings and Environment
  Godina 2014
  Autori Mirjana Marković
  Strana od 592
  Strana do 603

Projekti

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

AKTIVNOSTI Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materije dolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrijednost, te se sakupljaju radi odlaganja. U toku realiэacije projekta biće izvedene sljedeće...

Broj projekta 1259011
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Damjan Vojnović
prof. dr Rajko Gnjato
Vukosava Čolić, ma
Mirjana Marković
prof. dr Dušica Pešević
Saša Kremenović
prof. dr Radoslav Dekić
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Monotoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

Nafta i njeni derivati danas su među najprisutnijim zagađivačima u životnoj sredini. Najvažni izvor ove vrste zagađenja je svakako saobraćaj, ali izvori mogu biti raznovrsni, uključujući toplane, razne industrijske grane i slično. Nakon što dospiju u prirodu, jedinjenja prisutna u zagađivaču naftnog tipa podliježu raznim hemijskim transformacijama, ali i migraciji u vodu...

Broj projekta 1259007
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dušica Pešević
Projektni tim Ivan Samelak
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Mališa Antić
prof. dr Branimir Jovančićević
Mirjana Marković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Kartiranje bujičnih slivova i modeliranje osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava u slivu rijeke Ukrine

Bujični slivovi na teritoriji Republike Srpske nedovoljno su izučeni i hidrološki istraženi, odnosno mjerenja padavina, vodostaja, proticaja i pronosa nanosa vršena su veoma kratko ili ih uopšte nema. U prognozi bujičnih poplava potrebno je poznavati, ne samo hidrometeorološke, već i geološko-geomorfološke, erozione, pedološke i druge uslove u slivu koji predstavljaju predispoziciju za pojavu i razvoj bujičnih poplava...

Broj projekta 1259009
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radislav Tošić
Projektni tim mr Marko Ivanišević
Novica Lovrić, ma
Mirjana Marković
Dragica Delić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 30.09.2019.
Vrijednost projekta 16573.0 BAM

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Danijela Kondić
Milan Šipka, ma
prof. dr Goran Trbić
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Čedomir Crnogorac
Mirjana Marković
prof. dr Ilija Komljenović
prof. dr Dušica Pešević
Mladen Babić
prof. dr Zlatan Kovačević
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM