Navigacija

mr Sanja Pržulj
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za neorgansku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganska i nuklearna hemija viši asistent 26. novembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS219 Hemija
1C07HNS871 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C07HOS392 Neorganska hemija
1C07HOS425 Opšta hemija
1C07HOS462 Hemija čvrstog stanja
1C07HOS923 Viši kurs iz neorganske hemije
1C16HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C16HOS1100 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C16HOS1104 Koordinaciona hemija
1C16HOS1105 Neorganske sinteze
1C16HOS392 Neorganska hemija
1C16HOS425 Opšta hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  SPECTROPHOTOMETRIC QUANTIFICATION OF NITRITE IN DRIED MEAT

  Časopis Works of Faculty of Agriculture and Food Sciences
  Godina 2016
  Autori Namir Halilović, Sanja Pržulj, Jelena Ostojić, Nurudin Avdić i Sabina Gojak-Salimović
  Volumen 66
  Broj 66/1
  Strana od 138
  Strana do 141
  Veb adresa https://ppf.unsa.ba/casopis.php

  EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACTS FROM NETTLE LEAF (Urtica dioica L.) USING BRIGGS-RAUSCHER REACTION

  Časopis Works of Faculty of Agriculture and Food Sciences
  Godina 2016
  Autori Sanja Pržulj, Jelena Ostojić, Namir Halilović i Sabina Gojak-Salimović
  Volumen 66
  Broj 66/1
  Strana od 164
  Strana do 167
  Veb adresa https://ppf.unsa.ba/casopis.php

  POLIANILINSKI FILMOVI NA AKTIVNIM SUBSTRATIMA - UTICAJ ULTRAZVUKA NA ADHEZIJU I ELEKTROHEMIJSKE OSOBINE

  Časopis ZAŠTITA MATERIJALA I ŽIVOTNE SREDINE
  Godina 2013
  Autori Sanjin Gutić, Fehim Korać, Rialda Kurtić, Sanja Pržulj i Muamer Dizdar
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 111
  Veb adresa https://cdkzm.me/images/pdf/CDKZM2013broj2.pdf

Radovi sa skupova

  SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA BAKRA I KOMPOZITA Cu/ZnO

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018
  DOI 10.7251/ZSSN1811056M
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mladena Malinović, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj i Savka Janković
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

  POVRŠINSKA MODIFIKACIJA ALUMINE SINTETISANE METODOM BEZ RASTVARAČA

  Naučni skup 9. international scientific conference STUDENTS ENCOUNTERING SCIENCE
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2017
  Autori Vedrana Došen i Sanja Pržulj
  Strana od 500
  Strana do 507
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2018/12/StES-20162c-zbornik-1.pdf

  HEMIJSKA ANALIZA OPŠTIH KARAKTERISTIKA I SADRŽAJA TEŠKIH METALA U ZELENOM I BILJNIM INFUZ ČAJEVIMA

  Naučni skup V međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI 10.7251/EEMSR15011246S
  Publikacija KNJIGA RADOVA
  Godina 2017
  Autori Sanja Pržulj, Vesna Gojković i Željka Marjanović-Balaban
  Strana od 1246
  Strana do 1255

  UTICAJ pH MEDIJA NA OKSIDACIJU L(+)-ASKORBINSKE KISELINE

  Naučni skup X. Susret mladih kemijskih inženjera
  Publikacija KNJIGA SAŽETAKA
  Godina 2014
  Autori Sanja Pržulj, Muamer Dizdar i Fehim Korać
  Strana od 189

  Electrochemical properties of composite films of some metal oxides and carboxylic acid-doped polyanilines

  Naučni skup Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina with International participation
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2014
  Autori Enida Hošić, Sanja Pržulj, Marko Jukić, Sanjin Gutić i Fehim Korać
  Strana od 152

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Pržulj, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim mr Dragana Blagojević
Danijela Lukić
mr Sanja Pržulj
Nataša Lukić
Dragana Malčić Zanić
Aleksandra Kokić Nikolić
prof. dr Zoran Kukrić
prof. dr Mirjana Žabić
Nataša Miljuš
Srđan Šabić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 6250.0 BAM