Navigacija

Ljubica Pašagić

Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica - III-2-3-1-3
Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18MDM Menadžment u dentalnoj medicini
ISDM18NM Nanomaterijali
ISS07KIS Klinička istraživanja u stomatologiji
ISS07MS Menadžment u stomatologiji
ISS07OHV Ortopedija vilica