Navigacija

prof. dr Miloš Stojiljković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju, farmakokinetiku i toksikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmakologija i toksikologija redovni profesor 30. novembar 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18UEL Uvod u eksperiment i laboratoriju
ISDM18UN Uvod u nauku
ISM07KF Klinička farmakologija
ISM07NIM Nauka i medicina
ISM07NPL Nacionalna politika lijekova
ISM07NUM Nauka u medicini
ISM07UN Uvod u nauku
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISS07KF Klinička farmakologija
ISS07UN Uvod u nauku
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07MNR Metodologija naučnoistraživačkog rada
OZNJ16KF Klinička farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija