Navigacija

doc. dr Milan Gužvica
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-618
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specijalno fizičko obrazovanje docent 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NBSP1 Borilački sportovi I
1NBSP2 Borilački sportovi II
1SBORS Borilački sportovi

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1
OBK09SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2
OBK12SFO3 Specijalno fizičko obrazovanje 3
OBK12SFO4 Specijalno fizičko obrazovanje 4
OBK16SVB Sportske vještine u bezbjednosti
OBK16SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1 – opšti dio
OBK16SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2 – posebni dio

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Struktura morfoloških karakteristika studenata bezbjednosnih nauka

  DOI 10.7251/DEFSR1841005P
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2018
  Autori Darko Paspalj, Milan Gužvica i Lazar Vuzlin
  Volumen 21
  Broj 41-42
  Strana od 71
  Strana do 82

  Značaj ravnoteže za izvođenje tehnike bacanja izbijanjem noge otpozadi

  DOI :10.5550/sgia.171301.se.PG
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2017
  Autori Darko Paspalj i Milan Gužvica
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 28
  Veb adresa dpaspalj@yahoo.com

  Primjena testova izdržljivosti u radu sa studentima Fakulteta bezbjednosnih nauka

  DOI 10.5550/sgia.161201.se.PG
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2016
  Autori Darko Paspalj i Milan Gužvica
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 40
  Strana do 51
  Veb adresa dpaspalj@yahoo.com

Radovi sa skupova

  Fudbal kao izborni sport u programima fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama kao doprinos opštoj bezbjednosti u društvu

  Naučni skup Bezbjednost i sport
  DOI 978-99938-689-1-0
  Publikacija Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija BEZBJEDNOST I SPORT regionalna iskustva i perspektive
  Godina 2017
  Autori Milan Gužvica i Darko Paspalj
  Strana od 13
  Strana do 24
  Veb adresa Milan.Guzvica@fbn.unibl.org