Navigacija

Nemanja Kitić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za elektroenergetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Elektroenergetika asistent 31. maj 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2228 Osnovi računarske tehnike
2354 Osnovi elektroenergetike
2355 Električne mašine 2
2362 Ispitivanje električnih mašina
2366 Zaštita u elektroenergetskim sistemima
2374 Projekat iz elektroenergetike

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Edukativni softver za dimenzionisanje uzemljivača elektroenergetskih postrojenja na bazi metode konačnih elemenata

  Naučni skup XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019
  Publikacija XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019
  Godina 2019
  Autori Nemanja Kitić, Čedomir Zeljković i Petar Matić
  Strana od 62
  Strana do 67
  Veb adresa https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2019/radovi/ENS-1/ENS-1-6.pdf

Projekti

Poboljšanje pokazatelja kvaliteta električne energije industrijskih potrošača

Osnovni cilj u okviru predloženog projekta je unapređenje pokazatelja kvaliteta električne energije, prvenstveno kod industrijskih potrošača. Ostvarivanje ovog cilja bi dovelo do povećanja energetske efikasnosti sistema, produženja životnog vijeka instalisane opreme i povećanja pouzdanosti napajanja potrošača električnom energijom...

Broj projekta 1255004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Matić
Projektni tim Nemanja Kitić
Đorđe Lekić, ma
Predrag Mršić, ma
prof. dr Čedomir Zeljković
Bojan Erceg, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 13300.0 BAM

Povećanje pouzdanosti srednjenaponskih distributivnih mreža korištenjem indikatora kvarova (FPI)

Osnovni cilj u okviru predloženog projekta je razvoj prototipa indikatora kvara sa implementiranim algoritmom za određivanje tipa kvara zasnovanom na mjerenju vrijednosti magnetne indukcije ispod faznih provodnika srednjenaponskog nadzemnog voda. Navedeni indikatori kvarova će unaprijediti distributivne elektroenergetske mreže...

Broj projekta 1255005
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Predrag Mršić, ma
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Nemanja Kitić
prof. dr Petar Matić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 13500.0 BAM