Navigacija

prof. dr Veselin Dragišić
redovni profesor

Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 22. april 1999.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
G1OHID Osnovi hidrogeologije