Navigacija

Miljenko Gaćeša

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18PP Prva pomoć
ISM13KP1 Klinička praksa 1 - njega bolesnika
ISM13KP2 Klinička praksa 2 - prva pomoć
ISS07PP Prva pomoć