Navigacija

doc. dr Zlata Marjanović
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za etnomuzikologiju i muzikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Etnomuzikologija docent 25. januar 2018.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMEM1 Etnomuzikologija 1
13MEMEM2 Etnomuzikologija 2
13MEMEM3 Etnomuzikologija 3
13MEMEM4 Etnomuzikologija 4
13MEMEM5 Etnomuzikologija 5
13MEMEM6 Etnomuzikologija 6
13MEMEM7 Etnomuzikologija 7
13MEMEM8 Etnomuzikologija 8
13MEMTI1 Tradicionalni instrumenti 1
13MEMTI2 Tradicionalni instrumenti 2
13MEMTI3 Tradicionalni instrumenti 3
13MEMTI4 Tradicionalni instrumenti 4
13MEMTP1 Tradicionalno pjevanje 1
13MEMTP2 Tradicionalno pjevanje 2
13MEMTP3 Tradicionalno pjevanje 3
13MEMTP4 Tradicionalno pjevanje 4
13MKDMF1 Muzički folklor 1
13MKDMF2 Muzički folklor 2
13MTPMF1 Muzički folklor 1
13MTPMF2 Muzički folklor 2
MMTPEMMF1 Etnomuzikologija (Muzički folklor) 1
MMTPEMMF2 Etnomuzikologija (Muzički folklor) 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Music Tradition of the Paštrovići Region and Budva – Montenegrin Language of Music and Its Use in the Teaching of Music

  Časopis Journal of Fine Arts Volume 2, Issue 1 Delaware (USA) Sryahwa publications LLC
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović i Vedrana Marković
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 10
  Strana do 16
  Veb adresa https://www.sryahwapublications.com/journal-of-fine-arts/volume-2-issue-1/

Radovi sa skupova

  PAŠTROVSKA VILA U DUNAVSKOM ODRAZU: PESMA PRIMORKINJA KONJA JAŠE KAO PRIMER PAŠTROVSKOG MUZIČKOG DIJALEKTA U OKVIRU TRADICIJE STARIJEG SLOJA PRIMORSKOG STANOVNIŠTVA

  Naučni skup Zbornik radova s Prve međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“.
  Publikacija Zbornik radova s Prve međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 117
  Strana do 142

Ostali radovi

  Montenegro: History, Culture, and Geography of Music.

  Izdavač Ed. by Janet Sturman.Subject: Sociology of Culture, Social&Cultural Anthropology, Popular Music.
  ISSN/ISBN Online ISBN: 9781483317731 Print ISBN: 9781483317755
  DOI http://dx.doi.org/10.4135/9781483317731.n484
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Veb adresa http://sk.sagepub.com/reference/download/the-sage-international-encyclopedia-of-music-and-culture/i14460.pdf

  Montenegro: Modern and Contemporary Performance Practice

  Izdavač The SAGE International Encyclopedia of Music and Culture. Ed. by Janet Sturman.
  ISSN/ISBN Online ISBN: 9781483317731 Print ISBN: 9781483317755
  DOI http://dx.doi.org/10.4135/9781483317731.n485
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Veb adresa http://sk.sagepub.com/reference/download/the-sage-international-encyclopedia-of-music-and-culture/i14460.pdf

  Volja za pjesmu: Paštrovke i vokalno nasleđe.

  Izdavač Društvo za kulturnu razvoj "Bauo" Petrovac na Moru
  ISSN/ISBN ISBN 978-9940-9182-1-7
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 83

  RIGOLETTO KAO MUZIKA ZA U DRUŠTVO: ULOGA HARMONIKE U TRADICIJE BOKE KOTORSKE

  Izdavač AU UNIBL
  ISSN/ISBN ISBN 978-99938-27-29-0
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović
  Strana od 58
  Strana do 59

  Stručno žiriranje u okviru 6. Vokalnog etnofestivala mladih Negotin 23-25. maja 2019 godine

  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  2019. Tradicija na (s)ceni: Ženske priče – Al zaludu što si ljepa.

  Izdavač AU UNIBL
  ISSN/ISBN ISBN 978-99938-27-31-3
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

Knjige

  Kulturna istorija Paštrovića

  Izdavač Beograd: Hera edu
  ISBN ISBN 978-86-7956-121-3 1
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović, Žika Samardžić, Mila Medigović Stefanović i Dušan Medin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 306

Umjetnički radovi

  Svjetski dan muzike 21. juni

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje Celovečernji nastupi u blokovima
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Festival glamočkog kola i narodnih običaja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje sat vremena
  Tehnika koncert
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  ART MAŠINA

  Izdavač RTRS +
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  U susret Spsovdanu: kolažni kulturno-umjetnički program 5. juni 2019

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje sat i po vremena
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog srpskog pevanja Vokalni etno festival

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 24. maj 2019
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 6 april
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pjevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 6. april
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  2019.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 25‒27. januar
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Tradicija na (s)ceni: Ženske priče – Al zaludu što si ljepa..

  Izdavač AU UNIBL
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje pola sata
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  U Paštrovskoj jelovoj gori

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 40 minuta
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Tradicija na (s)ceni: po zapisima melografa XX vijeka, Dani Vlade S. Miloševića.

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje sat vremena
  Godina 2019
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja starijeg sloja stnovništva Boke Kotorske.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 9‒11. novembar
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 16 sepetmbar 2018
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović

  Radionica tradicionalnog pevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 18-22. septembar
  Godina 2018
  Autori Zlata Marjanović