Navigacija

prof. dr Neđo Đurić
redovni profesor

Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 18. septembar 2001.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
G1OIGEO Osnovi inženjerske geologije