Navigacija

Nataša Miljuš

Projekti

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim prof. dr Zoran Kukrić
Dragana Malčić Zanić
Srđan Šabić
Nataša Lukić
Danijela Lukić
prof. dr Mirjana Žabić
Aleksandra Kokić Nikolić
mr Sanja Pržulj
doc. dr Dragana Blagojević
Nataša Miljuš
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM