Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Adriana Arbutina Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
2. Aleksandar Guzjan Medicinski fakultet Hirurgija PDF
3. Aleksandra Vučenović Poljoprivredni fakultet Ekonomika poljoprivrede PDF
4. Aleksej Avramović Elektrotehnički fakultet Mjerenje u elektrotehnici PDF
5. Anđela Kuprešanin Filozofski fakultet Novinarstvo PDF
6. Andreja Marić Filozofski fakultet Srpska književnost 20. vijeka PDF
7. Bojan Knežević Mašinski fakultet Automatizacija proizvodnih procesa PDF
8. Bojana Radošević Medicinski fakultet Klinička psihologija PDF
9. Borivoje Milošević Filozofski fakultet Srpska i južnoslovenska istorija novog vijeka (do 1918) PDF
10. Danijela Antić Filozofski fakultet Pedagogija PDF
11. Dario Kalacun Medicinski fakultet Hirurgija PDF
12. Dejan Dmitrović Prirodno-matematički fakultet Opšta ekologija i Osnovi ekologije PDF
13. Dijana Vuković Elektrotehnički fakultet Arhitektura računarskih sistema PDF
14. Dino Kosić Elektrotehnički fakultet Digitalni sistemi upravljanja i Sistemi za upravljanje i nadzor PDF
15. Đorđe Tomić Filozofski fakultet Novinarstvo PDF
16. Dragan Džombić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
17. Dragana Lukajić Filozofski fakultet Francuski jezik PDF
18 Dragana Malivuk Prirodno-matematički fakultet Mehanika i Termodinamika PDF
19. Dragana Rašević Filozofski fakultet Novinarstvo PDF
20. Goran Stojanović Filozofski fakultet Etika PDF
21. Goran Šukalo Prirodno-matematički fakultet Ekologija i raznovrsnost hordata i Zoologija hordata PDF
22. Irina Vulić Medicinski fakultet Katedra za humanu genetiku PDF
23. Jelena Vilipić Medicinski fakultet Klinička praksa PDF
24. Jovan Galić Elektrotehnički fakultet Osnovi telekomunikacija i prenos podataka PDF
25. Marijana Arapović Savić Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
26. Marinko Vekić Poljoprivredni fakultet Gajenje nepreživara, Živinarstvo i Svinjarstvo PDF
27. Milanka Janković Prirodno-matematički fakultet Geometrija i Topologija PDF
28. Mirjana Milijević Arhitektonsko-građevinski fakultet Linearna algebra i analitička geometrija i Diferencijalni i integralni račun 3  PDF
29. Mirjana Umićević Davidović Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
30. Predrag Berić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
31. Sanja Kobilj Filozofski fakultet Pregled italijanske književnosti PDF
32. Saša Marin Medicinski fakultet Oralna hirurgija PDF
33. Saša Vlaisavljević Medicinski fakultet Hirurgija PDF
34. Svetlana Milošević Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija Azije, Afrike i Amerike PDF
35. Tatjana Popov Prirodno-matematički fakultet Biogeografija i Pedologija PDF
36. Valentina Soldat Medicinski fakultet Klinička praksa PDF
37. Vesna Đurić Medicinski fakultet Analitička hemija PDF
38. Vlade Simović Filozofski fakultet Uvod u političke nauke PDF
39. Vladimir Telebak Prirodno-matematički fakultet Algebarska kombinatorika i Diskretna matematika I  PDF
40. Žarko Aničić Filozofski fakultet Metodika razredne nastave srpskog jezika i književnosti PDF
41. Želimir Erić Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju PDF