Navigacija

Asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Janković Prirodno-matematički fakultet Eksperimentalna fizika PDF
2. Bojan Vlaški Pravni fakultet Upravno pravo - Opšti i posebni dio PDF
3. Bojana Markić Medicinski fakultet Oftalmolofija PDF
4. Darija Komjenović Medicinski fakultet Bromatologija PDF
5. Dejan Malčić Filološki fakultet Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 PDF
6. Dejan Milinović Filološki fakultet Sintaksa engleskog jezika 1 i Sintaksa engleskog jezika 2 PDF
7. Dejan Trkulja Akademija umjetnosti Klarinet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i Metodika klarineta 1, 2, 3 i 4 PDF
8. Dimitrije  Čvokić Prirodno-matematički fakultet Uvod u programiranje, Uvod u računarstvo, Računarski praktikum 1, Računarski praktikum 2 i Primjena računara u prirodnim naukama PDF
9. Dragan Papić Prirodno-matematički fakultet Geografija - regionalna geografija PDF
10. Dragana Šnjegota Prirodno-matematički fakultet Genetika I, Genetika II i Genetika sa genotoksikologijom PDF
11. Draško Gajić Akademija umjetnosti Kamera PDF
12. Emira Ignjatić Medicinski fakultet Oftalmologija PDF
13. Goran Banjac Elektrotehnički fakultet Programski jezici PDF
14. Goran Pašić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Plivanje PDF
15. Igor Božić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Smučanje i Smučanje I PDF
16. Irena Kasagić Vujanović Medicinski fakultet Analitika lijekova PDF
17. Ivan Vanja Boroja Prirodno-matematički fakultet Algebra PDF
18 Jovan Škundrić Mašinski fakultet Mehanika PDF
19. Jovana Glušac Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
20. Jovanka Milovanović Akademija umjetnosti Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 PDF
21. Lidija Pajić Akademija umjetnosti Solo pjevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i Metodika solo pjevanja 1, 2, 3, 4 PDF
22. Lidija Tomić Poljoprivredni fakultet Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa PDF
23. Marija Krivokuća Medicinski fakultet Farmakognozija PDF
24. Mario Ćulum Akademija umjetnosti Filmski i TV scenario PDF
25. Mario Ćulum Akademija umjetnosti Pozorišna i radio dramaturgija PDF
26. Marko Stanojević Prirodno-matematički fakultet Geografija - regionalna geografija PDF
27. Matej Savić Fakultet političkih nauka Diplomatsko i konzularno pravo i Međunarodno pravo PDF
28. Mila Pejić Marjanović Medicinski fakultet Oftalmologija PDF
29. Milan Vrućinić Prirodno-matematički fakultet Fizika kondenzovane materije 1 i 2 PDF
30. Milica Jošić Filološki fakultet Američka književnost 1 i 2 PDF
31. Milorad Čelebić Rudarski fakultet Projektovanje površinskih kopova i Rudarska mjerenja PDF
32. Nataša Bubić Medicinski fakultet Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom PDF
33. Nebojša Maletić Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije PDF
34. Nina Smoljanović Medicinski fakultet Toksikološka hemija PDF
35. Ognjen Joldžić Elektrotehnički fakultet Arhitektura računarskih sistema PDF
36. Ognjenka Perić Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
37. Ozrenka Bjelobrk Akademija umjetnosti Vokalno-instrumentalna muzika, Uvod u muzičku umjetnost i Dječije muzičko izražavanje PDF
38. Renata Josipović Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
39. Sandra Lukić Filozofski fakultet Opšta istorija novog vijeka 1 i 2 PDF
40. Sanja Ilić Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
41. Saša Hajduković Akademija umjetnosti Filmska i televizijska režija 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
42. Saša Nježić Prirodno-matematički fakultet Fizika PDF
43. Snježana  Đurašinović Filozofski fakultet Uvod u pedagogiju 2 i Pedagoška komunikologija PDF
44. Snježana  Maksimović Prirodno-matematički fakultet Analiza PDF
45. Snježana  Mitrović Vujić Medicinski fakultet Oftalmologija PDF
46. Sonja Čule Akademija umjetnosti Flauta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i Metodika flaute 1, 2, 3, i 4 PDF
47. Svjetlana Siđak Prirodno-matematički fakultet Ekomonitoring i bioondikatori i Tehnologija zaštite životne sredine PDF
48. Tanja  Vujić Filozofski fakultet Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine i Metodika formiranja matematičkih pojmova PDF
49. Tijana Latinčić Medicinski fakultet Parodontologija i oralna medicina PDF
50. Valentina Milekić Filološki fakultet Teorija književnosti I i II PDF
51. Žarko Gagić Medicinski fakultet Farmaceutska hemija PDF
52. Žarko Kovačević Rudarski fakultet Transport u rudarstvu i Rudarska mehanizacija PDF
53. Željko Šarić Filozofski fakultet Filozofska antropologija PDF