Navigacija

Pregled aktivnosti za 2016. godinu

PREGLED AKTIVNOSTI 01.01.2016. - 30.09.2016. GODINE
 

 1. Rektorski kolegijum Univerziteta u Novom Sadu, u sastavu: rektor, prof. dr Dušan Nikolić, prorektor za nastavu, prof. dr Biljana Abramović, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju, prof. dr Snežana Smederevac i prorektor za finansije i organizaciju, prof. dr Saša Orlović, posjetio je 11.01.2016. godine Univerzitet u Banjoj Luci. Razgovarano je o postojećoj saradnji dva univerziteta i o mogućnostima njenog proširenja i intenziviranja.
   
 2. Posjeta rektora, prof. dr Stanka Stanića i prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj, prof. dr Milana Mataruge Univerzitetu u Mariboru, 18.01.2016. godine.
   
 3. Radionice u TEMPUS projektu FINHED „Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovni, Crnoj Gori i Srbiji“ (Towards Sustainable and Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – FINHED) u Juvaskuli, Finska 18.-21.01.2016. godine, u Gentu, Belgija 31.01.-04.02.2016. godine i završna konferencija u Beogradu, Srbija 29.-30.03.2016. godine.
   
 4. Prorektor za međunarodnu saradnju UBL primila je 22.01.2016. godine u radnu posjetu prof. dr Suzan Nolan, sa Univerziteta Seton Hol (Seton Hall) iz grada Saut Orindž (South Orange), Nju Džersi (New Jersey), stipendistu Fulbrajt stipendije Vlade SAD,  koja je na Studijskom programu za psihologiju Filozofskog fakulteta UBL provela jedan semestar u istraživačkom i nastavnom radu.
   
 5. Radionice u TEMPUS projektu BIHTEK „Komparativno ocjenjivanje kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja“ (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance) održane u Paderbornu, Njemačka 24.-27.01.2016. godine, u Gentu, Belgija 26.-29.01.2016. godine i završna konferencija u Mostaru 05.-06.04.2016. godine.
   
 6. Radionice i sastanci u Erasmus+ projektu STINT „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education) u Gentu, Belgija 24.-27.01.2016. godine, monitoring sastanak u Sarajevu 30.06.2016. godine i radionica u Bihaću, 05.-07.09.2016. godine.
   
 7. Na Prirodno-matematičkom fakultetu UBL 25.01.2016. godine održana je radionica u TEMPUS projektu NETREL.
   
 8. Gost UBL bio je dekan Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Rade Doroslovački, koji je dana 01.02.2016. godine održao revijalno predavanje za zaposlene i studente.
   
 9. Dana 08.02.2016. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci održan je radni sastanak sa predstavnicima Ambasade Republike Poljske u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjoj saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa visokoškolskim  i drugim ustanovama u Republici Poljskoj, te mogućnostima buduće saradnje. Goste iz Ambasade Poljske, g. Roberta Ambroziaka (Robert Ambroziak), zamjenika ambasadora, Šefa odjeljenja za politiku i konzularne poslove i prvog sekretara i g-đu Kristinu Žukosvku-Efendić (Krystyna Žukowska-Efendić), službenika za kulturu i odnose sa javnošću u Odjeljenju za štampu, komunikaciju i kulturu, primila je prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 10. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Nj.E. Morin Kormak (Maureen Cormack), održala je 11.02.2016. godine na Ekonomskom fakultetu predavanje za studente i  zaposlene Univerziteta  u Banjoj Luci na temu „Prioriteti SAD-a u BiH“.
   
 11. Dana 18.02.2016. godine održano je svečano otvaranje  Klinike za ljudska prava na Pravnom fakultetu  UBL, uz podršku misije OEBS  u Bosni i Hercegovini.
   
 12. U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, dana 26.02.2016. godine, upriličen je prijem za prof. dr Lorensa Arnana Frenča (Laurence Arnand French), sa Univerziteta Nju Hempšir (New Hampshire) iz Darama (Durham), Sjedinjene Američke Države (SAD), koji, kao korisnik stipendije Fulbrajt, boravi u Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prijemu su prisustvovali i domaćini uglednog gosta, načelnik Uprave za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prof. dr Mile Šikman i Mladen Vuković, ma, saradnik u nastavi na Visokoj školi unutrašnjih poslova.
   
 13. Radionice i studijske posjete partnerskim univerzitetima u TEMPUS projektu ScenTec „Razvoj i realizacija kurseva za tehničko osoblje u pozorištu i rukovodioce scene“ (Development and implementation of courses for theatre technicians and stage managers), u Štokholmu i Briselu, 29.02.-06.03.2016. godine.
   
 14. Dana 01.03.2016. godine održan je Međunarodni simpozijum AGRORES na Poljoprivrednom fakultetu UBL.
   
 15. U Banjoj Luci je 08.-09.03.2016. godine održana radionica tokom koje je predstavljeno trenutno stanje u oblasti internacionalizacije i priznanja stranih visokoškolskih kvalifikacija na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, te izvršeno poređenje sa iskustvima tri univerziteta iz država Evropske unije koji učestvuju u zajedničkom projektu iz programa Erazmus+. Ova radionica je jedna od aktivnosti u međunarodnom projektu „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ (skraćeno „STINT“ od „Strenghtening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education“), koji je od strane Evropske komisije odobren krajem 2015. godine. U projektu STINT učestvuju svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini, uključujući i Univerzitet u Banjoj Luci, kao i tri univerziteta iz država Evropske unije: KU Leuven-Univerzitet iz Luvena (Belgija), Buckingamshire New University - Novi univerzitet iz Bakingemšajera (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske) i Instituto Politechnico do Porto-Politehnički univerzitet Porto (Portugal). Projektni partneri su takođe i Ministarstvo prosvjete i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA), te Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS).
   
 16. Dana 10.03.2016. godine dr Irena Sudi (Irene Sudy), sa Univerziteta tehnologije iz Hamburga (Hamburg University of Technology-TUHH), razgovarala je sa prorektorima i stručnim saradnicima u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, direktorom Univerzitetskog preduzetničkog centra Univerziteta u Banjoj Luci, direktorom Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, nastavnicima i saradnicima Mašinskog, Ekonomskog, Poljoprivrednog i Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, kao i sa studentima trećeg ciklusa studija na Poljoprivrednom i Elektrotehničkom  fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Razgovori su vođeni u cilju sagledavanja trenutnog stanja potreba naučne i akademske zajednice Univerziteta u Banjoj Luci za saradnjom i podrškom od strane naučnih i visokoškolskih ustanova Savezne Republike Njemačke, kao i Ministarstva obrazovanja i nauke te države. 
   
 17. Dani frankofonije 2016. godine počeli književnom večeri u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci (NUB) 10.03.2016. godine na temu „Francuski u Molijerovo doba“. Studenti Studijskog programa za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (Biljana Jokić, Vladana Perlić i Srđan Demonjić) su uz pomoć Anje Bundalo, ma, višeg asistenta, sa publikom podijelili znanja o razvoju francuskog jezika u sedamnaestom vijeku. 
   
 18. Dana 12.03.2016. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, sedamdesetak studenata Medicinskog, Pravnog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka, imali su priliku da čuju izlaganja eminentnih stručnjaka, predstavnika vladinog i nevladinog sektora u Republici Srpskoj, te gošće iz Holandije na temu „Nasilje nad ženama i njihova prava“. Ovaj edukativni događaj organizovao je Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (SaMSIC), tj. njegovo Radno tijelo za ljudska prava i mir (SCORP-SaMSIC).
   
 19. U cilju praćena rezultata regionalnog TEMPUS projekta – CONGRAD (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement), na Univerzitetu u Banjoj Luci, 14.03.2016. godine  je organizovan sastanak kojem su prisustvovali Suad Muhibić, rukovodilac Erasmus+ kancelarije u Bosni i Hercegovini i institucionalni koordinatori projekta: prof. dr Draško Marinković, prorektor Univerziteta u Banjoj Luci i prof. dr Aida Crnkić sa Univerziteta u Tuzli, sa saradnicima.
   
 20. Sastanak sa profesorima Univerziteta u Novom Sadu, koji po programu CEEPUS borave na Tehnološkom fakultetu UBL, održan je u Rektoratu 15.03.2016. godine. Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru programa razmjene CEEPUS (Centralno-evropski program razmjene za univerzitetske studije), u kojem Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje od akademske 2008/09. godine, boravili su profesori Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, doc. dr Sandra Dedijer i doc.dr Živko Pavlović.
   
 21. Studenti IV godine Studijskog programa engleskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 15.03.2016. godine prisustvovali su druženju koje je upriličio pomenuti Studijski program u saradnji s Američkim kutkom Banja Luka i Međunarodnim programom SIT (Study Abroad - School for International Training), u okviru kojeg studenti većeg broja različitih američkih univerziteta imaju priliku da provedu jedan semestar u inostranstvu. Druženju u Američkom kutku prisustvovali su i organizatori ovog događaja. Univerzitet u Banjoj Luci su predstavljali sekretar Studijskog programa engleskog jezika i književnosti mr Emir Muhić, viši asistent i Anita Selec, ma, lektor. Program SIT predstavljala je Mirjana Kosić, ma, a u ime banjalučkog Američkog kutka učesnike su pozdravile direktorica Kutka Sonja Pržulj i Emili Grej (Emily Gray) koja u Banjoj Luci boravi kao korisnik stipendiji Vlade Sjedinjenih Američkih Država (The Fulbright English Teaching Assistant (ETA) Program).
   
 22. U prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerzteta u Banjoj Luci, dana 17.03.2016. godine, održan je radni sastanak sa predstavnicima Mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju država Centralne i Istočne Evrope (Central and Eastern European Network of Quality Assurance-CEENQA), sa sjedištem u Njemačkoj, u svrhe praćenja provođenja aktivnosti u TEMPUS projektu BIHTEK - „Komparativno ocjenjivanje kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja“ (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance), koji se završio sredinom aprila ove godine.
   
 23. Dana 22.03.2016. godine u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, predstavljene su mogućnosti boravka na visokoškolskim ustanovama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), uz podršku stipendija koje nudi Vlada te države. Službenice Ambasade SAD u Bosni i Herecgovini g-đa Adriana O’Flanagan (Adriana O’Flanagan), koordinator za akademsku razmjenu i Elizabeta Delalić, stručni saradnik za obrazovanje i kulturu, predstavile su pozive za prijave koji su već otvoreni ili će biti uskoro otvoreni, a putem kojih se konkuriše za stipendije u svrhe studiranja ili istraživanja na visokoškolskim ustanovama u SAD.
   
 24. U NUB RS, dana 23.03.2016. godine, održana je centralna manifestacija Dani frankofonije. U periodu od 10.-31.03.2016. godine održan je niz manifestacija u sklopu obilježavanja Dana frankofonije, u čemu su učešće uzeli i nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta u Banjoj Luci. Dane frankofonije su organizovali Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini, Francuski institut u Bosni i Hercegovini, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci. Tog dana održana je konferencija za medije, uz učešće Nj.E. Kler Bodoni (Claire Bodonyi), ambasadora Francuske u Bosni i Hercegovini. Konferenciji za medije su prethodili sastanci koje je g. Petko Stojnov (Petko Stoynov), predstavnik Univerzitetske agencije za frankofoniju (Agence Universitaire de la Francophonie - AUF) za Centralnu i Istočnu Evropu, održao sa studentima i nastavnicima francuskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 25. Na Fakultetu političkih nauka UBL, dana 24.03.2016. godine, predavanje je održao prof. dr  Vasilis Fuskasa (Vasilis Fouskas), sa Univerziteta Istočni London, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK).
   
 26. Dana 25.03.2016. godine uprilične je prijem kod rektora UBL za predstavnika Univerziteta u Plovdivu, prof. dr Ciprijana Kozlova, koji je učestvovao u međunarodnoj konferenciji na Filološkom fakultetu.
   
 27. Dana 30.03.2016. godine, studenti, nastavnici i saradnici Studijskog programa za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prisustvovali su prezentaciji koju su izvršile g-đa Vanda Mandić, šef Odsjeka za prevođenje i g-đa Mirjana Maunagić, šef Odsjeka za metodologiju i terminologiju u Sektoru za prevođenje iz područja evropskih integracija Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI). Gostovanje eksperata DEI predstavlja nastavak saradnje Filološkog fakulteta i ovog stručnog tijela Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (BiH) iz Memoranduma o saradnji potpisanog 2011. godine.
   
 28. Prorektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Valerija Šaula primila je u radnu posjetu dana 05.04.2016. godine, doc. Penia Peneva i doc. Borisa Želeva, profesore Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta «Sveti Ćirilo i Metodije» iz Velikog Trnova (Bugarska), koji se od 03.-09.04.2016. godine boravili u akademskoj razmjeni na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 29. Sastanak predstavnika Univerziteta iz Esena sa studentima prijavljenim na konkurs za stipendije Fondacije „Welt der Wunder“, održan je 06.04.2016. godine. Dekani Visoke škole za ekonomiju i menadžment Univerziteta za primjenjene nauke iz Esena prof. dr Klemens Jeger i prof. dr Erik Frer sastali su se, istog dana  i sa prof. dr Stankom Stanićem, rektorom, prof. dr Valerijom Šaulom, prorektorom Univerziteta u Banjoj Luci, te sa prodekanom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Sašom Petkovićem, kojom prilikom je razgovarano o budućim aktivnostima saradnje dvije visokoškolske ustanove.
   
 30. Dana 13.04.2016. godine održan je sastanak sa predstavnicima Međunarodnog udruženja studenata za razmjenu radi stručne prakse - IAESTE BiH. Razgovarano je o mogućnostima saradnje na projektu prijema stranih studenata na stručnu praksu na organizacione jedinice UBL.
   
 31. Delegacija Univerziteta u Mariboru koju su činili rektor prof. dr Igor Tičar, prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Jernej Turk i rukovodilac službe za međunarodnu saradnju g. Mladen Kraljič boravila je 15.04.2016. godine u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci. Goste iz Maribora primili su rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula i prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović, a radnom sastanku u Rektoratu prisustvovali su i prof. dr Branko Dokić, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i mr Đorđe Markez, generalni sekretar Univerziteta. Na sastanku je razgovarano o rezultatima dosadašnje saradnje kao i o perspektivama njenog širenja, nakon čega je upriličeno potpisivanje obnovljenog Ugovora o saradnji između dva univerziteta.
   
 32. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 25.04.2016. godine održana je prezentacija stipendija Vlade Japana.  Prezentaciju je održala dr Suzana Gotovac Atlagić, docent na Tehnološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 33. Sastanak sa predstavnicima Međunarodne omladinske organizacije iz Južne Koreje, 26.05.2016. godine, na kojem su predstavljene aktivnosti ove organizacije.
   
 34. Predavanje na AGGF, dana 30.05.2016. godine, održao je prof. dr Jusuke Obući (Yusuke Obuchi), sa Univerziteta u Tokiju (Japan).
   
 35. Dana 08.06.2016. godine u Rektoratu UBL održan je sastanak akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci  sa predstavnicima Evropske komisije (g-đa Tanja Fridrihs i g. Kostas Glinos), predstavnikom Ministarstva civilnih poslova BiH (g. Amar Miraščija) i pomoćnikom ministra nauke i tehnologije Republike Srpske (g. Siniša Marčić) o programu Horizont 2020.
   
 36. Dana 10.06.2016. god. održan sastanak sa predsjednikom udruženja Srpsko-rusko prijateljstvo „Bratstvo“ g. Rajkom Ćulibrkom. Razgovarano je o budućim projektima saradnje u oblasti promocije ruskog jkezika i kulture.
   
 37. Dana 16.06.2016. godine u Ruskom kulturnom centru održan okrugli sto na temu „Stanje i perspektive ruskog jezika u Republici Srpskoj“, u organizaciji udruženja Srpsko-rusko prijateljstvo „Bratstvo“.
   
 38. U Istočnom Sarajevu, dana 20.06.2016. godine, održan sastanak rukovodstva da javna univerziteta u Republici Srpskoj.
   
 39. Član komisije za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja ispred Univerziteta u Banjoj Luci bio je dr Mladen Stančić, docent na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Komisiju imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture RS, a na osnovu Pravilnika za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja.
   
 40. Prijem u Rektoratu za studenta dobitnike stipendije NOVUM kompanije Huawei upriličen je dana 01.7.2016. godine. Studente su primili rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Milan Mataruga i prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prof. dr Valerija Šaula. Kompanija Huawei  obezbjeđuje stipendije šestu godinu zaredom za najuspješnije studente Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 41. U okviru aktivnosti „Francusko-balkanska saradnja u oblasti visokog obrazovanja“, u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i akademske mreže Campus France, u Parizu je, dana 04.07.2016. godine, održan jednodnevni seminar u cilju uspostavljanja bilateralnih kontakata za saradnju između univerziteta iz nekoliko država Zapadnog Balkana i francuskih visokoškolskih institucija. Nakon plenarnih izlaganja, uslijedili su bilateralni razgovori između potencijalnih partnera za saradnju. UBL u Parizu je predstavljala prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, koja se, nakon plenarnog zasjedanja, sastala sa predstavnicima Univerziteta Poitiers, Univerziteta D’Artois, Univerziteta De Cergy-Pontoise, Univerziteta Paris Sud, Univerziteta Paris Diderot, Univerzitetskog instituta za tehnologiju iz Liona, Univerziteta Bordeaux i Univerziteta Lyon 1.
   
 42. U posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci  04.07.2016. godine boravila je delegacija iz Grčke koju su činili: dr Vlasis Vlasidis, profesor na Odsjeku za balkanske i  orijentalne studije Univerziteta Makedonija iz Soluna; g. Aleksandar Furlis, šef Predstavništva Republike Srpske u  Grčkoj i g. Rampotas Deorgios, predstavnik Akademije Janakis. Goste iz Grčke primio je rektor Univerziteta prof. dr Milan Mataruga, a sastanku upriličenom u Rektoratu, prisustvovao je i doc. dr Goran Latinović, prodekan za naučnoistraživački rad na Filozofskom fakultetu.
   
 43. Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milan Mataruga primio je 05.07.2016. godine u Rektoratu visoku delegaciju grada Dejtona, Ohajo, SAD koju je predvodila gradonačelnica gospođa Nan Veli (Nan Vhaley). Sastanku su ispred domaćina prisustvovali i prof. dr Darko Radić, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta i Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju. Delegaciju iz Amerike činilo je 25 članova gradskog parlamenta, zaposlenih u različitim institucijama, među njima i univerzitetski profesori koji su izrazili interes da uspostave kontakte sa predstavnicima Univerziteta u Banjoj Luci, pa je sastanak bio prilika da se iz prve ruke upoznaju sa UBL i razgovaraju o potencijalnoj saradnji.
   
 44. U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 07.07.2016. godine održana je prezentacije pod nazivom „Otvoreni obrazovni resursi i e-učenje“. Organizatori događaja bili su AGGF i Mašinski fakulteti UBL, a prezentacija je upriličena kako bi se studenti i nastavnici Univerziteta upoznali sa prednostima elektronski podržanog učenja i otvorenih obrazovnih sadržaja. Prezentaciji je prisustvovala i prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta. 
   
 45. U posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci od 07.-08.07.2016. godine boravila je g-đa Katažina Bašisti, ma (Katarzyna Basisty), stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Studentskoj službi Univerziteta iz Vašave (Republika Poljska). G-đa Bašisti se nalazi u kraćem boravku na Univerzitetu u Sarajevu, u okviru programa međunarodne razmjene Erasmus Mundus SIGMA. Tokom boravka na UBL, g-đa Bašisti se sastala sa rukovodiocem Studentske službe Ekonomskog fakulteta mr Sinišom Rakitom, sa višim stručnim saradnikom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju UBL Jelenom Rožić, ma i sa prorektorom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Valerijom Šaula.
   
 46. Univerzitet u Banjoj Luci, 13.07.2016. godine  posjetilo je  tridesetak studenata iz 14 zemalja svijeta koji u okviru projekta „RevolutiON“, kao praktikanti  Lokalne kancelarije AIESEC  Banja Luka, obavljaju volontersku praksu u Banjoj Luci, Prijedoru, Prnjavoru i Teslići. Za strane studente iz  Grčke, Rumunije, Portugala, Indije, Indonezije, Rusije, Italije, Srbije, Nikaragve, Turske, Azerbejdžana, Makedonije, Kine i Ukrajine, u Rektoratu Univerziteta organizovan je prijem i prezentacija tokom koje su imali priliku da od Jelene Rožić, ma višeg stručnog saradnik za međunarodnu saradnju  saznaju više o našem Univerzitetu,  kao i aktivnostima na planu međunarodne saradnje, s akcentom na onima u kojima učestvuju studenti. Gostima je dobrodošlicu na Univerzitet u Banjoj Luci  poželio i rektor prof. dr Milan Mataruga.
   
 47. Dr Katalin O. Baba, profesor Fakulteta političkih nauka, uprave i komunikologije Univerziteta "Babeš Bolaji" iz Kluž-Napoke, Rumunija posjetio je 01.08.2016. godine Univerzitet u Banjoj Luci. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima uspostavljanja saradnje između dva univerziteta koja bi se prije svega odnosila na razmjenu osoblja i studenata kroz ERASMUS+ i CEEPUS programe razmjene, učešće na studentskim konferencijama, ljetnim školama i intenzivnim kursevima, kao i pohađanje doktorskih studija. Takođe, razmijenjena su iskustva u oblasti obrazovnih politika, prije svega u domenu doktorskih studija, ali i drugih nivoa obrazovanja.
   
 48. Dana 24.08.2016. godine ambasadorka Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Čen Bo, posjetila je Univerzitet u Banjoj Luci. Ispred Univerziteta u Banjoj Luci dobrodošlicu gošći poželjeli su rektor prof. dr Milan Mataruga i prorektor za međunarodnu saradnju prof.dr Valerija Šaula i zahvalili se ispred akademske zajednice na velikoj podršci Amabasade Narodne Republike Kine i državi koju predstavlja. Primarna tema razgovora bila je dosadašnja saradnja između visokoškolskih ustanova iz NR Kine i Univerziteta u Banjoj Luci, te osnivanje Konfučijevog instituta u okviru  Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 49. Od 5-10.09.2016. godine u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci boravili su g-đa Ana Henker (Anna Henker), stručni saradnik u Službi za međunarodnu saradnju i g. Marius Digel (Marius Digel), stručni saradnik u Studentskoj službi Međunarodnog psihoanalitičkog Univerziteta iz Berlina (Njemačka). Gosti iz Njemačke su se nalazili u kraćem boravku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru programa međunarodne razmjene Erasmus+, na osnovu Ugovora koji je potpisan između dva univerziteta 2015. godine. Goste iz Njemačke je primila prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju, a sastanku je prisustvovala i doc. dr Slavica Tutnjević, koordinator za međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 50. Dana 13.09.2016. godine prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Valerija Šaula, primila je u posjetu prof. dr Valentina Molinu (Valentin Molina), sa Univerziteta iz Granade (Španija), koji je od 12-17.09.2016. godine boravio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, po osnovu provođenja aktivnosti iz međuuniverzitetskog Erasmus+ ugovora, koji je potpisan 2016. godine. Sastanku je prisustvovao i doc. dr Igor Todorović, sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
   
 51. Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milan Mataruga primio je 15.09.2016. godine studente i profesore  Moskovskog državnog univerziteta za šumarstvo koji borave u uzvratnoj posjeti Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju upoznala je goste o međunarodnoj saradnji Univerziteta koja se, između ostalog, ogleda u preko 200 potpisanih sporazuma sa stranim partnerima, razmjeni studenata i osoblja, učešću u međunarodnim projektima i sl. Sastanku u Rektoratu prisustvovali su i profesori i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Zoran Govedar koji su se potrudili da goste iz Rusije tokom njihovog boravka upoznaju ne samo sa Fakultetom i Univerzitetom, nego i sa prirodnim šumskim resursima  kojima obilato raspolaže RS - organizujući posjetu  nacionalnim parkovima „Kozara“ i „Sutjeska“, kao  i najsavremenijim proizvodnim kapacitetima  poput Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju preduzeća Šume RS.
   
 52. Dana 20.09.2016. godine održana je obuka koordinatora za međunarodnu saradnju i koordinatora za akademsku i studentsku razmjenu svih fakulteta/Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Osim prezentovanja dosadašnjih rezultata u oblastima za koje su koordinatori bili nadležni tokom protekla dva mandata prof. dr Valerije Šaula, prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju,  upoznavanja sa specifičnostima poziva u budućim projektima iz programa Erazmus+, koje je predstavila Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, koordinatorima se tokom obuke, kojoj je i sama prisustvovala, predstavila i prof. dr Biljana Antunović, novi prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, koja ovu dužnost preuzima 01.10.2016. godine.
   
 53. Nastavljene su aktivnosti na razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru programa CEEPUS. Tokom realizacije aktivnosti iz programa CEEPUS III, u akademskoj 2015/2016. godini,  na Univerzitetu u Banjoj Luci boravilo 13 stranih profesora, a 7 profesora, 14 asistenata i 8 studenata Univerziteta u Banjoj Luci boravilo je na nekom od univerziteta u inostranstvu učesnika u CEEPUS III programu razmjene, što do sada ukupno čini 128 dolazećih i 141 odlazećih kadrova, odnosno ukupno 269 pojedinačnih razmjena u okviru ovog programa, počevši od 2008/09. akademske godine.
   
 54. U okviru programa Erasmus Mundus Univerzitet u Banjoj Luci učestvuje od 2011/12. akademske godine. Obavljeno je prijavljivanje i završen proces selekcije za program Erasmus Mundus za projekat SUNBEAM koji koordiniše Univerzitet u Ankoni. Održan završni sastanak Erasmus Mundus JoinEU-SEE IV projekta, 12.-17.04.2016. godine, Bolonja, Italija. Organizacija i vođenje selekcionog sastanka tima UBL Erasmus Mundus SUNBEAM projekta, 15.02. i 11.03.2016. godine.
   
 55. Podrška u organizaciji 9. Naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Studenti u susret nauci“ (StES), u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, koja će se održati u periodu od 23.-25.11.2016. godine.
   
 56. Tokom prvih devet mjeseci 2016. godine, održan je niz gostovanja, književnih večeri, prezentacija knjiga, filmova i predavanja, te drugi književni i kulturni sadržaji u Austrijskoj biblioteci na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uz podršku ambasada Austrije, Njemačke i Švajcarske u Bosni i Hercegovini.
   
 57. U prvih devet mjeseci 2016. godine, na osnovu odluka nadležnih organa Univerziteta u Banjoj Luci (Senata i Upravnog odbora), a na inicijativu organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci i stranih partnera, potpisano je 12 novih ugovora o saradnji sa sljedećim visokoškolskim i drugim institucijama iz inostranstva: Univerzitet iz Hajdelberga (Njemačka), Državni univerzitet iz Voronježa (Ruska Federacija), Univerzitet iz Granade (Španija), Državni muzički konzervatorijum S. Polini iz Padove (Italija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija), Univerzitet primjenjenih nauka iz Trizdorfa (Njemačka), Univerzitet iz Maribora (Slovenija), Visoka škola za ekonomiju i menadžment (FOM) Univerziteta primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), Kraljevsko ministarstvo poljoprivrede i hrane (Norveška), Institutu za slavistiku Ruske akademije nauka, Moskva (Ruska Federacija) i Univerzitet Makedonije iz Soluna (Grčka).
   
 58. Saradnja u vidu razmjene informacija o stipendijama, mogućnostima studiranja u inostranstvu, ljetnim i zimskim školama, školama stranih jezika, konferencijama, skupovima i sl. Nastavljena je i uspostavljena sa univerzitetima, institucijama i organizacijama iz Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Italije, Austrije, Grčke, Njemačke, Bugarske, Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Norveške, Belgije,  Turske, Francuske, Španije, SAD, Švedske, Ruske Federacije, Japana, Tajlanda, Portugala, Rumunije, Poljske, Mađarske, Slovačke, Češke Republike, Švajcarske, Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Katara, Južne Koreje (npr. Karl Franc Univerzitet iz Graca, Univerzitet u Beču, Austrija; Univerzitet Seldžuk iz Konije, Turska; Univerzitet informatičkih nauka i tehnologije „Sv. Apostol Pavle“ iz Ohrida, Makedonija; Univerzitet „Aristotel“ iz Soluna, Grčka; Univerzitet iz Nižnjeg Novgoroda, Ruska Federacija; Univerzitet u Splitu, Hrvatska; Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija; Međunarodni institut za ljudska prava u Strazburu, Francuska; Međunarodni univerzitet Burch, Sarajevo;  Međunarodni humanitarni univerzitet u Odesi, Ukrajina; Univerzitet iz Ljubljane, Slovenija; Univerzitetski koledž Buskerud i Vestfold, Norveška; Univerzitet u Sarbrikenu, Njemačka; Tehnološki univerzitet kralj Mongkut iz Tonburija, Tajland; Univerzitet EMUNI, Portorož, Univerzitet u Mariboru, Slovenija; Univerzitet Paderborn, Njemačka, Centar za moderne jezike Univerziteta iz  Granade, Španija; Tehnički univerzitet u Gabrovu, Bugarska; Državni univerzitet u Mičigenu, SAD;  Univerzitet iz Udina, Italija; Univerzitet Meidži iz Tokija, Japan, Univerzitet Šinšu iz Nagana, Japan, i dr.).
   
 59. Saradnja u razmjeni informacija iz oblasti visokog obrazovanja i naučnog rada nastavljena je sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske, Gender centrom Vlade Republike Srpske, Unijom studenata Republike Srpske, Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Ministarstvom inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine, JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka.
   
 60. Saradnja u razmjeni informacija i realizaciji pojedinačnih projekata i aktivnosti nastavljena je sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i centrima, ambasadama u Bosni i Hercegovini i ambasadama Bosne i Hercegovine u inostranstvu (npr. ambasade Ruske Federacije, Kine, Srbije, Francuske, Italije, Poljske, Njemačke, Austrije, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Čilea, Švajcarske, SAD); Evropska komisija, Erazmus + kancelarija u Bosni i Hercegovini; Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini; EU Info Centar; Eropska asocijacija univerziteta (EUA); Njemačka agencija za akademsku razmjenu (DAAD); Univerzitetska agencija frankofonije (AUF); Agencija za razvoj SAD (USAID);  Agencija Organizacije ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP); Coimbra grupa; BAYHOST; IGAS; Edu Guide Ltd, Tbilisi, Gruzija;  Advokatska komora Republike Srpske; Klub studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka; Udruženja Srpsko-rusko prijateljstvo „Bratstvo“, Banja Luka, Excellence Academy Bosnia and Herzegovina, Sarajevo; British Council; Magna Charta Observatory, Bolonja, Italija; Turski kulturni centar Yunus Emre, Sarajevo; Fondacija Robert Boš, Njemačka,i dr.).
   
 61. Kontinuirano se odvija saradnja sa medijima, putem obavještavanja o važnim događajima na Univerzitetu, davanjem intervjua o pojedinačnim temama i/ili medijskim praćenjem događaja iz oblasti međunarodne saradnje, te osavremenjavanjem informacija iz ove oblasti na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org).