Navigacija

Koordinatori kvaliteta na organizacionim jedinicama

Red. broj FAKULTET KOORDINATOR

KONTAKT

1. Akademija umjetnosti Prof. Mario Ćulum mario.culum@aubl.org
koordinator@aubl.org
2. Arhitektonsko – građevinski fakultet Mr Maja Ilić milic@agfbl.org
3. Ekonomski fakultet Mr Dragan Gligorić dragan.gligoric@efbl.org
4. Elektrotehnički fakultet Vanja Todorović vanja.todorovic@etfbl.net
5. Mašinski fakultet Doc. dr Goran Janjić goran.janjic@yahoo.com goran.janjic@unibl.org
6. Medicinski fakultet Prof. dr Snežana Uletilović sneza61@blic.net
7. Poljoprivredni fakultet Doc. dr Mirjana Žabić mirjana.zabic@agrofabl.org
8. Pravni fakultet Bojan Vlaški b.vlaski@pravobl.org,
9. Prirodno – matematički fakultet Prof. dr Čedomir Crnogorac hydrologyc@gmail.com,
10. Tehnološki fakultet Boško Petković boskotf@yahoo.com
11. Filozofski fakultet Doc. dr Sanja Radetić Lovrić sanja.radetic.lovric@gmail.com
Doc. dr Aranđel Smiljanić arandjelsmiljanic@yahoo.com
Mr Dragan Partalo draganpartalo@yahoo.com
12. Šumarski fakultet Jelena Subotić nastava.sumarski@sfbl.org
13. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Mr Kristina Pantelić kikipantelic@gmail.com ngerdijan@gmail.com
14. Filološki fakultet Prof. dr Dalibor Kesić dalibor.kesic@ff.unibl.org
15. Fakultet političkih nauka Doc. dr Vesna Zuber profvesna@yahoo.com
16. Rudarski fakultet Mr Jelena Trivan  jelenatrivan@yahoo.com
17. Rektorat Ozren Trišić kvalitet@unibl.org