Navigacija

Konkurs za upis

Konkurs za upis raspisuje se na osnovu odluke Vlade Republike Srpske o broju studenata za upis na prvu godinu studija I ciklusa u odgovarajućoj akademskoj godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Za upis na studijske programe prve godine I ciklusa studija mogu konkurisati kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Konkurs sadrži: broj studenata koji se upisuju na određene studijske programe, uslove za upis, mjerila za bodovanje  kandidata, postupak sprovođenja konkursa, rokove za prijavu kandidata, tačno vrijeme polaganja prijemnog ispita, kao i rokove za objavu rezultata i upis primljenih kandidata, podatke o visinu školarine koju plaćaju studenti čije se studiranje ne finansira iz budžeta, zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa, te ostale odredbe.

Konkurs za upis u akademsku 2017/2018. biće objavljen 14. juna  2017. godine na veb-stranici Univerziteta www.unibl.org, kao i u dnevnim listovima Euroblic i Nezavisne novine.