Navigacija

Školarine

Iznos školarine zavisi od statusa kojeg student ima. Shodno Pravilima studiranja, prilikom upisa student može da stekne status redovnog i vanrednog studenta.  Postoje tri potkategorije redovnih studenata:

  • Studenti čije se studije finansiraju iz budžeta,
  • Studenti koji sufinansiraju svoje školovanje i
  • Studenti - strani državljani.

Studenti čije se studije finansiraju iz budžeta ne plaćaju školarine, dok visinu  školarina za studente koji sufinansiraju svoje studije, kao i za vanredne studente  određuje Vlada Republike Srpske svojom odlukom.

U skladu sa Odlukom Vlade RS, visina školarine za redovne studente prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017 /2018 godinu, iznosi:

  • za studijske programe na medicinskim fakultetima, studijske programe muzičke, likovne i dramske umjetnosti (osim smjerova: filmski, televizijski, produkcija, animirani film) - 660 KM.
  • za studijske programe na medicinskim fakultetima, za određeni broj studenata koji pristaju da osim redovnih troškova na ovom studijskom programu, sufinansiraju i dio troškova nastave – 4.000 KM,
  • za studijski program dramske umjetnosti- filmski i televizijski smjer i smjer animiranog filma – 1.500 KM
  • za studijski program dramske umjetnosti- smjer produkcija- 1.000 KM
  • za sve ostale studijske programe - 440 KM.

Za vanredne studente na svim studijskim programima prvog ciklusa studija visina školarine iznosi 1.500 KM.

Izuzetak je samo studijski program Bezbjednost i kriminalistika na Fakultetu bezbjednosnih nauka (stara generacija studenata) gdje je školarina 440 KM.