Navigacija

Smještaj u studentskim domovima


Smještajni kapacitet Paviljona 1 i 2 je: 200 trokrevetnih i 80 dvokrevetnih soba; Paviljon 3 raspolaže sa 142 trokrevetne sobe od kojih su 22 sobe namijenjene za smještaj studenata master studija i studente sa invaliditetom, dok su u Paviljonu 4  studentima na rspolaganju 32 trokrevetne i 92 dvokrevetne sobe.

Paviljoni I i II, nalaze se na lokaciji tzv. starog kampusa, u ulici Majke Jugovića 1, dok su paviljoni III i IV locirani u kampusu „Univerzitetski grad“, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A. U sklopu studentskog doma, na obje lokacije, svakodnevno radi i studentski restoran / menza, gdje su studentima obezbijeđena tri obroka dnevno.

Aktuelna cijena smještaja u Paviljonu 1 i 2 u trokrevetnim sobama je 20 KM mjesečno, a u dvokrevetnim 25 KM. U Paviljonu 3 cijena smještaja je 25 KM, a u Paviljonu 4: u trokrevetnim sobama 65 KM, a u dvokrevetnim 75 KM mjesečno. 

Cijene ishrane u Centru su sljedeće: doručak 0,60 KM, ručak 1,40 KM i večera 1,00 KM.

Osim smještaja i ishrane, studentima su u okviru Studentskog centra na raspolaganju: čitaonica, internet sala, tv sala i usluge vešeraja. Centar nudi i ugostiteljske usluge u tri lokala: Klub studenata Banja Luka (KSB), Šestica i Slobodni um, te organizuje kulturne manifestacije, rok koncerte u KSB-u i sl.

Konkurs za smještaj studenata u JU Studentski centar „Nikola Tesla“  raspisuje se u septembru.

Kriterijumi koji su presudni prilikom bodovanja studenata su uspjeh u prethodnom školovanju i socijalni kriterijumi (studenti bez oba roditelja, studenti djeca palih i nestalih boraca VRS, studenti bez jednog roditelja, studenti sa invaliditetom, studeni-djeca RVI VRS i civilne žrtve rata od I do  VI kategorije, student ili roditelj korisnik socijalne pomoći, studenti čija su oba roditelja nezaposlena, student čiji je jedan roditelj nezaposlen i studenti iz višečlanih porodica).

Više informacija na: www.scnikolatesla.org.
Elektronska pošta: smjestaj.studenata@scnikolatesla.org
Broj telefona (Služba za smještaj studenata trećih lica): +387 51 324 210