Navigacija

Studentske službe

STUDENTSKE SLUŽBE

FAKULTETA/AKADEMIJE UMJETNOSTI

 

   

Red broj

NAZIV FAKULTETA

KONTAKT

E-mail

1

Akademija umjetnosti

051/348 801
051/348 806

studentska.sluzba@au.unibl.org

2

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet

051/462 545

studentska.sluzba@aggf.unibl.org

3

Ekonomski fakultet

051/430 020

studentska.sluzba@ef.unibl.org

4

Elektrotehnički fakultet

051/221 854

studentska.sluzba@etf.unibl.org

5

Mašinski fakultet

051/433 030

studentska.sluzba@mf.unibl.org

6

Medicinski fakultet

051/234 140
lok 106

studentska.sluzba@med.unibl.org

7

Poljoprivredni fakultet

051/312 572

studentska.sluzba@agro.unibl.org

8

Pravni fakultet

051/339 030

studentska.sluzba@pf.unibl.org

9

Prirodno-matematički fakultet

051/304 722

studentska.sluzba@pmf.unibl.org

10

Rudarski fakultet

052/241 660

studentska.sluzba@rf.unibl.org

11

Tehnološki fakultet

051/434 352

studentska.sluzba@tf.unibl.org

12 Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333 648 studentska.sluzba@fbn.unibl.org

13

Fakultet političkih nauka

051/304 001

studentska.sluzba@fpn.unibl.org

14

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

051/ 312 611

studentska.sluzba@ffvs.unibl.org

15

Filozofski fakultet

051/322 780

studentska.sluzba@ff.unibl.org

16

Filološki fakultet

051/ 340 143

studentska.sluzba@flf.unibl.org

17

Šumarski fakultet

051/464 628

studentska.sluzba@sf.unibl.org