Navigacija
Viber

Izvještaj komisije za izbor u zvanje nastavnika na uže naučne oblasti: Rimsko pravo i Istorija prava i države

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci
Kandidat: prof. dr Nikola Mojović
 
Na osnovu člana 39. i člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 85/06 i  30/07) i člana 138. (5) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta, na sednici održanoj 25.12.2008. godine, doneo je Odluku br. 05-4979/08  kojom smo imenovani u Komisiju za pisanje izveštaja za izbor nastavnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na uže naučne oblasti Rimsko pravo i Istorija prava i države  u gore navedenom sastavu. Preuzmie kompletan dokument (.doc)