Navigacija

Učešće našeg predstavnika na sastanku u Lisabonu u okviru COST BESTPRAC akcije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U okviru COST BESTPRAC akcije – The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence (http://www.bestprac.eu/), u Lisabonu (Portugal) u periodu 23-24. marta 2017. godine održan je sastanak radnih grupa za administraciju, finansije i pravna pitanja. Na sastanku je, u ime Univerziteta u Banjoj Luci, kao član radne grupe za administraciju, učestvovala Anđela Pepić, stručni saradnik - projekt menadžer.

Tokom sastanka organizovana je radionica na temu „Kako podržati istraživače u pripremi konkurentnih prijedloga projekata za Horizont 2020“ koju je vodio poznati konsultant Sean McCarthy (Hyperion, Irska). Takođe, radni dio sastanka bio je posvećen daljem radu na razvoju profila osoblja univerziteta i istraživačkih organizacija koje je angažovano na poslovima podrške istraživačima za projekte, prevashodno projekte finansirane kroz različite fondove Evropske unije. Sastanak je služio za razmjenu iskustava sa drugim evropskim univerzitetima i istraživačkim organizacijama po pitanju administrativnih dilema u projektima i prijedlozima projekata za Marija Sklodovska Kiri akcije. Dodatno, učesnici su imali trening o psihološkim vještinama za pružanje podrške i motivisanje istraživača (naročito u slučajevima neuspješnih projektnih aplikacija). Kolege sa drugih evropskih univerziteta su predstavile različite strategije za promociju i uspostavljanje sardanje sa privatnim sektorom i nevladinim organizacijama u zajedničkim istraživačkim projektima u okviru programa Horizont 2020.  

Osnovni cilj COST BESTPRAC akcije – The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence je uspostavljanje mreže za administrativne, finansijske i pravne službe univerziteta, istraživačkih instituta i organizacija, te drugih organizacionih jedinica koje pružaju podršku istraživačima u toku pripreme i realizacije projekata (uglavnom finansiranih od strane Evropske unije) kako bi se razmijenila iskustva i prakse, te razvile najbolje prakse, doprinijelo razmjeni i prenosu znanja, te povećala efikasnost u radu. Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci su aktivno uključeni u rad ove akcije kao predstavnici menadžment komiteta i kao članovi radnih grupa za administraciju, finansije i pravna pitanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6350/headerimage.jpg