Навигација

проф. Мр Данко Бркић
редовни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областСликарство
Датум избора у звање 19. фебруар 2015.

Предмети

Академија умјетности

ЛУЗСЛ2иЛУЗСЛ2и - Зидно сликарство 2 - изборни
ЛССЛ3ЛССЛ3 - Сликање 3
ЛСЗСЛ1ЛСЗСЛ1 - Зидно сликарство 1
13ДАФЦТМ13ДАФЦТМ - Цртачке технике и материјали
13ДАФСТМ13ДАФСТМ - Сликарске технике и материјали
ЛУСТИМ3ЛУСТИМ3 - Сликарске технике и материјали 3
ЛССЛ4ЛССЛ4 - Сликање 4
ЛСЗСЛ2ЛСЗСЛ2 - Зидно сликарство 2
ЛУСТИМ1ЛУСТИМ1 - Сликарске технике и материјали 1
ЛУСТИМ4ЛУСТИМ4 - Сликарске технике и материјали 4
ЛУСТИМ2ЛУСТИМ2 - Сликарске технике и материјали 2
ЛУЗСЛ1иЛУЗСЛ1и - Зидно сликарство 1 - изборни