Навигација

проф. Мр Ванеса Кременовић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 29. новембар 2012.

Предмети

Академија умјетности

МСПАМД8МСПАМД8 - Анализа музичког дјела 8
ММТПА3ММТПА3 - Аранжирање 3
13МКЛГАМД113МКЛГАМД1 - Анализа музичког дјела 1
13МКЛГАМД213МКЛГАМД2 - Анализа музичког дјела 2
13МКЛГМИ213МКЛГМИ2 - Музички инструменти 2
13МКЛГАМД313МКЛГАМД3 - Анализа музичког дјела 3
13МИМИ213МИМИ2 - Музички инструменти 2
13МИАМД113МИАМД1 - Анализа музичког дјела 1
13МИАМД313МИАМД3 - Анализа музичког дјела 3
13МТПМИ213МТПМИ2 - Музички инструменти 2
МКЛГИАМД7МКЛГИАМД7 - Анализа музичког дјела 7
МКЛГИАМД5МКЛГИАМД5 - Анализа музичког дјела 5
13МКДМИ213МКДМИ2 - Музички инструменти 2
13МСПМИ113МСПМИ1 - Музички инструменти 1
13МСПАМД213МСПАМД2 - Анализа музичког дјела 2
13МКЛГАМД513МКЛГАМД5 - Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД613МКЛГАМД6 - Анализа музичког дјела 6
13МИАМД213МИАМД2 - Анализа музичког дјела 2
13МТПМИ113МТПМИ1 - Музички инструменти 1
13МСПАМД513МСПАМД5 - Анализа музичког дјела 5
МСПАМД7МСПАМД7 - Анализа музичког дјела 7
13МКЛГАМД413МКЛГАМД4 - Анализа музичког дјела 4
МКЛГИАМД6МКЛГИАМД6 - Анализа музичког дјела 6
МКЛГИАМД8МКЛГИАМД8 - Анализа музичког дјела 8
13МКДМИ113МКДМИ1 - Музички инструменти 1
13МСПАМД113МСПАМД1 - Анализа музичког дјела 1
13МСПМИ213МСПМИ2 - Музички инструменти 2
13МСПАМД613МСПАМД6 - Анализа музичког дјела 6
13МСПАМД313МСПАМД3 - Анализа музичког дјела 3
13МСПАМД413МСПАМД4 - Анализа музичког дјела 4
13МИАМД413МИАМД4 - Анализа музичког дјела 4
13МИАМД513МИАМД5 - Анализа музичког дјела 5
13МИАМД613МИАМД6 - Анализа музичког дјела 6
13МТПА113МТПА1 - Аранжирање 1
13МТПА413МТПА4 - Аранжирање 4
13МКЛГМИ113МКЛГМИ1 - Музички инструменти 1
ММТПА4ММТПА4 - Аранжирање 4
13МТПА313МТПА3 - Аранжирање 3
13МИМИ113МИМИ1 - Музички инструменти 1
13МТПА213МТПА2 - Аранжирање 2