Навигација

проф. мр Зоран Николић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 13. фебруар 2014.

Предмети

Академија умјетности

МКДЕМТП4МКДЕМТП4 - Методика теоријских предмета 4
МДЕМО3МДЕМО3 - Музички облици 3
МСПКГИАМД2МСПКГИАМД2 - Анализа музичког дјела 2
13МКДМО113МКДМО1 - Музички облици 1
ММТПХХА6ММТПХХА6 - Хармонија са хармонском анализом 6
13МКДХХА413МКДХХА4 - Хармонија са хармонском анализом 4
13МКДМО213МКДМО2 - Музички облици 2
13МАМС213МАМС2 - Анализа музичких стилова 2
13МКДАМС113МКДАМС1 - Анализа музичких стилова 1
13МКДХХА213МКДХХА2 - Хармонија са хармонском анализом 2
13МКДМО313МКДМО3 - Музички облици 3
13МКДМО413МКДМО4 - Музички облици 4
13МТПМО113МТПМО1 - Музички облици 1
13МТПМО213МТПМО2 - Музички облици 2
13МТПМТП313МТПМТП3 - Методика теоријских предмета 3
13МКДХХА113МКДХХА1 - Хармонија са хармонском анализом 1
13МКДКОН313МКДКОН3 - Контрапункт 3
ММТПХХА5ММТПХХА5 - Хармонија са хармонском анализом 5
МТС3ХХАМТС3ХХА - Тематски семинар 3 - Хармонија са хармонском анализом
13МТПХХА713МТПХХА7 - Хармонија са хармонском анализом 7
13МКДКОН413МКДКОН4 - Контрапункт 4
13МКДХХА313МКДХХА3 - Хармонија са хармонском анализом 3
13МАМС113МАМС1 - Анализа музичких стилова 1
13МЕММО313МЕММО3 - Музички облици 3
13МЕММО413МЕММО4 - Музички облици 4
13МТПКОН313МТПКОН3 - Контрапункт 3
13МТПМО413МТПМО4 - Музички облици 4
13МТПКОН413МТПКОН4 - Контрапункт 4
13МТПХХА813МТПХХА8 - Хармонија са хармонском анализом 8
13МТПМО513МТПМО5 - Музички облици 5
13МТПМО613МТПМО6 - Музички облици 6
МДЕМО4МДЕМО4 - Музички облици 4
МТС3КОНМТС3КОН - Тематски семинар 3 - Контрапункт
МТС3МОМТС3МО - Тематски семинар 3 - Музички облици
МТС4МОМТС4МО - Тематски семинар 4 - Музички облици
МКДМАМС1МКДМАМС1 - Анализа музичких стилова 1
МКДЕМТП3МКДЕМТП3 - Методика теоријских предмета 3
13МКМТП213МКМТП2 - Методика теоријских предмета 2
13МКМТП113МКМТП1 - Методика теоријских предмета 1
13МЕМХХА113МЕМХХА1 - Хармонија са хармонском анализом 1
13МЕМХХА213МЕМХХА2 - Хармонија са хармонском анализом 2
13МЕМХХА313МЕМХХА3 - Хармонија са хармонском анализом 3
13МЕМХХА413МЕМХХА4 - Хармонија са хармонском анализом 4
13МЕМКОН313МЕМКОН3 - Контрапункт 3
13МЕМКОН413МЕМКОН4 - Контрапункт 4
13МЕММО113МЕММО1 - Музички облици 1
13МЕММО213МЕММО2 - Музички облици 2
МТС1ХХАМТС1ХХА - Тематски семинар 1 - Хармонија са хармонском анализом
МТС1МОМТС1МО - Тематски семинар 1 - Музички облици
13МТПХХА413МТПХХА4 - Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА513МТПХХА5 - Хармонија са хармонском анализом 5
13МТПХХА613МТПХХА6 - Хармонија са хармонском анализом 6
13МТПМО313МТПМО3 - Музички облици 3
13МТПМТП113МТПМТП1 - Методика теоријских предмета 1
13МТПМТП213МТПМТП2 - Методика теоријских предмета 2
13МТПМТП413МТПМТП4 - Методика теоријских предмета 4
13МТПАМС213МТПАМС2 - Анализа музичких стилова 2
МСПИЕАМС1МСПИЕАМС1 - Анализа музичких стилова 1
МКДМАМС2МКДМАМС2 - Анализа музичких стилова 2
МСПИЕАМС2МСПИЕАМС2 - Анализа музичких стилова 2
13МТПХХА113МТПХХА1 - Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПХХА213МТПХХА2 - Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА313МТПХХА3 - Хармонија са хармонском анализом 3
13МТПАМС113МТПАМС1 - Анализа музичких стилова 1
МТС4КОНМТС4КОН - Тематски семинар 4 - Контрапункт
МТС4ХХАМТС4ХХА - Тематски семинар 4 - Хармонија са хармонском анализом