Навигација

проф. мр Сњежана Поповић Вулета
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

13МКЛКЛА713МКЛКЛА7 - Клавир 7
13МКЛКЛА813МКЛКЛА8 - Клавир 8
13МКЛКЛА213МКЛКЛА2 - Клавир 2
13МКЛКЛА313МКЛКЛА3 - Клавир 3
13МКЛКЛА413МКЛКЛА4 - Клавир 4
13МКЛКЛА513МКЛКЛА5 - Клавир 5
13МКДКП413МКДКП4 - Клавирски практикум 4
13МКДКП213МКДКП2 - Клавирски практикум 2
13МКДКП313МКДКП3 - Клавирски практикум 3
13МКДКП613МКДКП6 - Клавирски практикум 6
МЕМТПКЛА7МЕМТПКЛА7 - Клавир 7
МКДКЛА7МКДКЛА7 - Клавир 7
МКЛКЧЛ7МКЛКЧЛ7 - Корепетиција и читање с листа 7
МКЛКЛА8МКЛКЛА8 - Клавир 8
МКЛКЧЛ8МКЛКЧЛ8 - Корепетиција и читање с листа 8
13МКЛКЛА113МКЛКЛА1 - Клавир 1
13МСПКП513МСПКП5 - Клавирски практикум 5
13МКДКП113МКДКП1 - Клавирски практикум 1
13МКДКП513МКДКП5 - Клавирски практикум 5
13МКЛЧЛК313МКЛЧЛК3 - Читање с листа и корепетиција 3
13МКЛЧЛК513МКЛЧЛК5 - Читање с листа и корепетиција 5
13МКЛЧЛК113МКЛЧЛК1 - Читање с листа и корепетиција 1
13МКЛЧЛК413МКЛЧЛК4 - Читање с листа и корепетиција 4
13МКЛЧЛК613МКЛЧЛК6 - Читање с листа и корепетиција 6
13МКЛЧЛК713МКЛЧЛК7 - Читање с листа и корепетиција 7
13МКЛЧЛК813МКЛЧЛК8 - Читање с листа и корепетиција 8
13МСПКП613МСПКП6 - Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА613МКЛКЛА6 - Клавир 6
МСЕМТПКЛА5МСЕМТПКЛА5 - Клавир 5
13МСПКП413МСПКП4 - Клавирски практикум 4
МСЕМТПКЛА6МСЕМТПКЛА6 - Клавир 6
МСЕМТПКЛА3МСЕМТПКЛА3 - Клавир 3
МКЛКЛА5МКЛКЛА5 - Клавир 5
МКЛКЧЛ5МКЛКЧЛ5 - Корепетиција и читање с листа 5
МКЛКЧЛ6МКЛКЧЛ6 - Корепетиција и читање с листа 6
13МСПКП113МСПКП1 - Клавирски практикум 1
13МСПКП213МСПКП2 - Клавирски практикум 2
13МСПКП313МСПКП3 - Клавирски практикум 3
13МКЛЧЛК213МКЛЧЛК2 - Читање с листа и корепетиција 2
13МЕМКП213МЕМКП2 - Клавирски практикум 2
13МЕМКП313МЕМКП3 - Клавирски практикум 3
13МЕМКП413МЕМКП4 - Клавирски практикум 4
МКЛКЛА7МКЛКЛА7 - Клавир 7
МСПКЛА7МСПКЛА7 - Клавир 7
МКДКЛА8МКДКЛА8 - Клавир 8
МЕМТПКЛА8МЕМТПКЛА8 - Клавир 8
13МЕМКП113МЕМКП1 - Клавирски практикум 1
13МТПКП113МТПКП1 - Клавирски практикум 1
13МТПКП213МТПКП2 - Клавирски практикум 2
13МТПКП313МТПКП3 - Клавирски практикум 3
13МТПКП413МТПКП4 - Клавирски практикум 4
13МТПКП513МТПКП5 - Клавирски практикум 5
13МТПКП613МТПКП6 - Клавирски практикум 6
МСПКЛА8МСПКЛА8 - Клавир 8