Навигација

доц. Драгана Бањац
доцент

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/208-913
Датум избора у звање 29. јануар 2015.

Предмети

Академија умјетности

13МКДКП213МКДКП2 - Клавирски практикум 2
13МКДКП313МКДКП3 - Клавирски практикум 3
13МКДКП613МКДКП6 - Клавирски практикум 6
13МКДКП413МКДКП4 - Клавирски практикум 4
13МКДКП513МКДКП5 - Клавирски практикум 5
13МСПКП613МСПКП6 - Клавирски практикум 6
МЕМТПКЛА7МЕМТПКЛА7 - Клавир 7
МКДКЛА7МКДКЛА7 - Клавир 7
13МКДКП813МКДКП8 - Клавирски практикум 8
13МСПКП113МСПКП1 - Клавирски практикум 1
13МСПКП313МСПКП3 - Клавирски практикум 3
13МТПКП713МТПКП7 - Клавирски практикум 7
МСЕМТПКЛА3МСЕМТПКЛА3 - Клавир 3
МСЕМТПКЛА6МСЕМТПКЛА6 - Клавир 6
МКДКЛА8МКДКЛА8 - Клавир 8
МСЕМТПКЛА5МСЕМТПКЛА5 - Клавир 5
МСПКЛА7МСПКЛА7 - Клавир 7
МСПКЛА8МСПКЛА8 - Клавир 8
13МСПКП413МСПКП4 - Клавирски практикум 4
13МСПКП513МСПКП5 - Клавирски практикум 5
13МСПКП713МСПКП7 - Клавирски практикум 7
13МСПКП213МСПКП2 - Клавирски практикум 2
13МЕМКП213МЕМКП2 - Клавирски практикум 2
13МЕМКП313МЕМКП3 - Клавирски практикум 3
13МЕМКП413МЕМКП4 - Клавирски практикум 4
13МТПКП113МТПКП1 - Клавирски практикум 1
13МТПКП213МТПКП2 - Клавирски практикум 2
13МТПКП313МТПКП3 - Клавирски практикум 3
13МТПКП413МТПКП4 - Клавирски практикум 4
13МТПКП513МТПКП5 - Клавирски практикум 5
13МТПКП613МТПКП6 - Клавирски практикум 6
13МКДКП113МКДКП1 - Клавирски практикум 1
МЕМТПКЛА8МЕМТПКЛА8 - Клавир 8
13МЕМКП113МЕМКП1 - Клавирски практикум 1
13МКДКП713МКДКП7 - Клавирски практикум 7