Навигација

проф. мр Арсен Чаркић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/304-245
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

13МКЛКЛА213МКЛКЛА2 - Клавир 2
13МКЛКЛА313МКЛКЛА3 - Клавир 3
13МКЛКЛА413МКЛКЛА4 - Клавир 4
13МКЛКЛА513МКЛКЛА5 - Клавир 5
13МКДКП413МКДКП4 - Клавирски практикум 4
13МКДКП213МКДКП2 - Клавирски практикум 2
13МКДКП613МКДКП6 - Клавирски практикум 6
МЕМТПКЛА7МЕМТПКЛА7 - Клавир 7
МКДКЛА7МКДКЛА7 - Клавир 7
МКЛКЛА8МКЛКЛА8 - Клавир 8
13МКЛКЛА113МКЛКЛА1 - Клавир 1
13МСПКП513МСПКП5 - Клавирски практикум 5
13МКДКП113МКДКП1 - Клавирски практикум 1
13МКДКП513МКДКП5 - Клавирски практикум 5
13МКЛМК113МКЛМК1 - Методика клавира 1
13МКЛМК213МКЛМК2 - Методика клавира 2
13МКЛМК313МКЛМК3 - Методика клавира 3
13МКЛМК413МКЛМК4 - Методика клавира 4
13МКЛГАИ213МКЛГАИ2 - Анализа интерпретације 2
МКЛКЛА4МКЛКЛА4 - Клавир 4
МКЛМК3МКЛМК3 - Методика клавира 3
13МСПКП613МСПКП6 - Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА613МКЛКЛА6 - Клавир 6
МСЕМТПКЛА5МСЕМТПКЛА5 - Клавир 5
13МСПКП413МСПКП4 - Клавирски практикум 4
МКЛКЛА3МКЛКЛА3 - Клавир 3
МСЕМТПКЛА6МСЕМТПКЛА6 - Клавир 6
МСЕМТПКЛА3МСЕМТПКЛА3 - Клавир 3
МКЛКЛА5МКЛКЛА5 - Клавир 5
МКЛМК4МКЛМК4 - Методика клавира 4
13МСПКП113МСПКП1 - Клавирски практикум 1
13МСПКП213МСПКП2 - Клавирски практикум 2
13МСПКП313МСПКП3 - Клавирски практикум 3
13МКЛГАИ113МКЛГАИ1 - Анализа интерпретације 1
13МЕМКП213МЕМКП2 - Клавирски практикум 2
13МЕМКП313МЕМКП3 - Клавирски практикум 3
13МЕМКП413МЕМКП4 - Клавирски практикум 4
МКЛКЛА7МКЛКЛА7 - Клавир 7
МСПКЛА7МСПКЛА7 - Клавир 7
МКЛКЛА6МКЛКЛА6 - Клавир 6
МКЛМК2МКЛМК2 - Методика клавира 2
МКДКЛА8МКДКЛА8 - Клавир 8
МЕМТПКЛА8МЕМТПКЛА8 - Клавир 8
13МЕМКП113МЕМКП1 - Клавирски практикум 1
13МТПКП113МТПКП1 - Клавирски практикум 1
13МТПКП213МТПКП2 - Клавирски практикум 2
13МТПКП313МТПКП3 - Клавирски практикум 3
13МТПКП413МТПКП4 - Клавирски практикум 4
13МТПКП513МТПКП5 - Клавирски практикум 5
13МТПКП613МТПКП6 - Клавирски практикум 6
13МТПКП713МТПКП7 - Клавирски практикум 7
13МТПКП813МТПКП8 - Клавирски практикум 8
МСПКЛА8МСПКЛА8 - Клавир 8