Навигација

доц. мр Младен Матовић
доцент

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 26. септембар 2013.

Предмети

Академија умјетности

13МЕММОМО413МЕММОМО4 - Методика општег музичког образовања 4
13МСОЛ113МСОЛ1 - Солфеђо 1
13МСОЛ313МСОЛ3 - Солфеђо 3
13МЕМСОЛ413МЕМСОЛ4 - Солфеђо 4
13МЕМСОЛ513МЕМСОЛ5 - Солфеђо 5
13МЕММОМО313МЕММОМО3 - Методика општег музичког образовања 3
13МЕММОМО213МЕММОМО2 - Методика општег музичког образовања 2
13МТПМОМО113МТПМОМО1 - Методика општег музичког образовања 1
13МТПМОМО213МТПМОМО2 - Методика општег музичког образовања 2
МКДЕМОМО4МКДЕМОМО4 - Методика општег музичког образовања 4
МТС4МОМОМТС4МОМО - Тематски семинар 4 - Методика општег музичког образовања
13МСОЛ413МСОЛ4 - Солфеђо 4
13МЕМСОЛ313МЕМСОЛ3 - Солфеђо 3
13МЕМСОЛ613МЕМСОЛ6 - Солфеђо 6
13МТПСОЛ413МТПСОЛ4 - Солфеђо 4
МТС3МОМОМТС3МОМО - Тематски семинар 3 - Методика општег музичког образовања
13МСОЛ513МСОЛ5 - Солфеђо 5
МКДЕМОМО3МКДЕМОМО3 - Методика општег музичког образовања 3
ММТПМОМО4ММТПМОМО4 - Методика општег музичког образовања 4
ММТПТС2МСММТПТС2МС - Тематски семинар 2 - Методика солфеђа
ММТПМС4ММТПМС4 - Методика солфеђа 4
13МЕМСОЛ113МЕМСОЛ1 - Солфеђо 1
13МЕММОМО113МЕММОМО1 - Методика општег музичког образовања 1
13МСОЛ613МСОЛ6 - Солфеђо 6
13МСОЛ213МСОЛ2 - Солфеђо 2
13МЕМСОЛ213МЕМСОЛ2 - Солфеђо 2
13МТПМОМО313МТПМОМО3 - Методика општег музичког образовања 3
13МТПСОЛ613МТПСОЛ6 - Солфеђо 6
13МТПСОЛ513МТПСОЛ5 - Солфеђо 5
13МТПСОЛ313МТПСОЛ3 - Солфеђо 3
13МТПСОЛ213МТПСОЛ2 - Солфеђо 2
13МТПСОЛ113МТПСОЛ1 - Солфеђо 1
13МТПМОМО413МТПМОМО4 - Методика општег музичког образовања 4
МТС2МОМОМТС2МОМО - Тематски семинар 2 - Методика општег музичког образовања
ММТПМС3ММТПМС3 - Методика солфеђа 3
ММТПМОМО3ММТПМОМО3 - Методика општег музичког образовања 3