Навигација

ас. мр Ивана Росић
виши асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областЕтномузикологија
Датум избора у звање 20. фебруар 2013.

Предмети

Академија умјетности

13МЕМПЕ313МЕМПЕ3 - Примјењена етнологија 3
13МЕМПЕ413МЕМПЕ4 - Примјењена етнологија 4
13МЕМПЕ213МЕМПЕ2 - Примјењена етнологија 2
13МЕМТП113МЕМТП1 - Традиционално пјевање 1
13МЕМТП213МЕМТП2 - Традиционално пјевање 2
МЕМЕМ7МЕМЕМ7 - Етномузикологија 7
13МЕМЕМ413МЕМЕМ4 - Етномузикологија 4
МЕМЕК8МЕМЕК8 - Етнокореологија 8
13МЕМЕМ113МЕМЕМ1 - Етномузикологија 1
13МЕМЕМ213МЕМЕМ2 - Етномузикологија 2
13МЕМЕМ513МЕМЕМ5 - Етномузикологија 5
13МЕМЕМ613МЕМЕМ6 - Етномузикологија 6
13МЕМЕК113МЕМЕК1 - Етнокореологија 1
13МЕМЕК213МЕМЕК2 - Етнокореологија 2
13МЕМЕК313МЕМЕК3 - Етнокореологија 3
13МЕМЕК513МЕМЕК5 - Етнокореологија 5
13МЕМЕК613МЕМЕК6 - Етнокореологија 6
13МЕМПЕ113МЕМПЕ1 - Примјењена етнологија 1
МЕМЕК7МЕМЕК7 - Етнокореологија 7
МЕМЕМ8МЕМЕМ8 - Етномузикологија 8
13МЕМЕМ313МЕМЕМ3 - Етномузикологија 3
13МЕМЕК413МЕМЕК4 - Етнокореологија 4
13МЕМТИ113МЕМТИ1 - Традиционални инструменти 1
13МЕМТИ213МЕМТИ2 - Традиционални инструменти 2