Навигација

Радослав Тадић
виши асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областСликарство
Датум избора у звање 25. јун 2013.

Предмети

Академија умјетности

ЛУЗСЛ2иЛУЗСЛ2и - Зидно сликарство 2 - изборни
ЛГДЦИС1ЛГДЦИС1 - Цртање и сликање 1
ЛГДЦИС2ЛГДЦИС2 - Цртање и сликање 2
ЛСЗСЛ1ЛСЗСЛ1 - Зидно сликарство 1
13ДАФСЛИ213ДАФСЛИ2 - Сликање 2
ЛУЦ1ЛУЦ1 - Цртање 1
ЛУСЛ4иЛУСЛ4и - Сликање 4 - изборни
13ДАФЦРТ113ДАФЦРТ1 - Цртање 1
13ДАФЦРТ213ДАФЦРТ2 - Цртање 2
13ДАФСЛИ113ДАФСЛИ1 - Сликање 1
ЛСЗСЛ2ЛСЗСЛ2 - Зидно сликарство 2
ЛУЦ2ЛУЦ2 - Цртање 2
ЛУЗСЛ1иЛУЗСЛ1и - Зидно сликарство 1 - изборни