Навигација

ас. Јованка Божовић Миловановић
виши асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областГлума
Датум избора у звање 29. јануар 2015.

Предмети

Академија умјетности

13ДГСГОСЈ213ДГСГОСЈ2 - Сценски говор са основама српског језика 2
13ДГСГОСЈ113ДГСГОСЈ1 - Сценски говор са основама српског језика 1
13ДГСГОСЈ313ДГСГОСЈ3 - Сценски говор са основама српског језика 3
13ДДСГОСЈ213ДДСГОСЈ2 - Сценски говор са основама српског језика 2
13ДГСГОСЈ513ДГСГОСЈ5 - Сценски говор са основама српског језика 5
13ДГСГОСЈ613ДГСГОСЈ6 - Сценски говор са основама српског језика 6
13ДГСГОСЈ713ДГСГОСЈ7 - Сценски говор са основама српског језика 7
13ДГСГОСЈ413ДГСГОСЈ4 - Сценски говор са основама српског језика 4
13ДГСГОСЈ813ДГСГОСЈ8 - Сценски говор са основама српског језика 8
13ДДСГОСЈ113ДДСГОСЈ1 - Сценски говор са основама српског језика 1
ДУГСГОСЈ7ДУГСГОСЈ7 - Сценски говор са основама српског језика 7
ДУГСГОСЈ6ДУГСГОСЈ6 - Сценски говор са основама српског језика 6
ДУГСГОСЈ5ДУГСГОСЈ5 - Сценски говор са основама српског језика 5
ДУГСГОСЈ8ДУГСГОСЈ8 - Сценски говор са основама српског језика 8