Навигација

доц. др Синиша Митрић
доцент

Наставник - II-4
Пољопривредни факултет
Ужа научна/умјетничка областЗаштита здравља биљака и агроекологија
Датум избора у звање 17. јул 2012.

Предмети

Пољопривредни факултет

ОЗБ07ЗБЗПОЗБ07ЗБЗП - Заштита биљака у заштићеном простору
ОЗБ07ККОЗБ07КК - Контрола корова
ОЗБ07ПФФОЗБ07ПФФ - Посебна фитофармација
ОЗБ07ДДДОЗБ07ДДД - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
ОЗБ07ОФФОЗБ07ОФФ - Општа фитофармација

Библиографија

Радови у часописима

  Possible Development of Tuta absoluta (Meyrick) on Different Host Plants in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  ЧасописAgro-knowledge Journal
  Година2016
  АуториЗорица Ђурић, Сњежана Хрнчић, Синиша Митрић и Петар Николић
  Волумен17
  Број4
  Страна од319
  Страна до327

  Ambrozija (Ambrisia artemisiifolia L.) u korovskoj vegetaciji Republike Srpske

  ЧасописActa herbologica
  Година2015
  АуториЗлатан Ковачевић, Нада Шуматић, Vaskrsija Janjić, Синиша Митрић и Биљана Келечевић
  Волумен24
  Број2
  Страна од109
  Страна до116

  Zastupljenost trava (Poaceae) u zajednicama višegodišnjih zasada Bosne i Hercegovine

  ЧасописActa herbologica
  Година2014
  АуториЗлатан Ковачевић, Синиша Митрић и Биљана Келечевић
  Волумен23
  Број2
  Страна од119
  Страна до128

  Економско-еколошка анализа предности апликације пестицида калибрисаним и прецизно подешеним атомизером

  ЧасописAgro-knowledge Journal
  Година2013
  АуториЗоран Маличевић, Борислав Раилић, Синиша Митрић и Дијана Михајловић
  Волумен14
  Број4
  Страна од607
  Страна до616

  THE IMPORTANCE OF CALIBRATION OF ATOMIZER AND MEASURES OF INCREASING EFFICIENCY ON APPLICATION IN YOUNG PLANTATIONS

  ЧасописAgriculture & Forestry
  Година2013
  АуториЗоран Маличевић, Борислав Раилић, Синиша Митрић, Дијана Михајловић и Младен Бабић
  Волумен59
  Број2
  Страна од117
  Страна до125

  Испитивање технике за апликацију пестицида у циљу добијања ГлобалГап стандардау Републици Српској

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2012
  АуториЗоран Маличевић, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Dijana Mihajlović и Mladen Babić
  Волумен13
  Број3
  Страна од421
  Страна до430

  Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  ЧасописEPPO Bulletin
  Година2012
  АуториЗорица Ђурић, Snježana Hrnčić, Milan Vujanović, Branko Đurić и Siniša Mitrić
  Волумен42
  Број2
  Страна од337
  Страна до340

  Brojnost sjemena korovskih biljaka u zemljištu u usjevu kukuruza

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2011
  АуториБиљана Вучковић, Златан Ковачевић и Синиша Митрић
  Волумен12
  Број1
  Страна од43
  Страна до50

  Зависност билошке активности имазетапира од карактеристика земљишта

  ЧасописActa herbologica
  Година2011
  АуториСиниша Митрић
  Волумен20
  Број2
  Страна од77
  Страна до87

  Упоредна анализа вриједности ефективних доза (ED10 i ED50) имазетапира

  ЧасописActa herbologica
  Година2011
  АуториСиниша Митрић
  Волумен20
  Број1
  Страна од25
  Страна до34

  Мјере побољшања ефикасности орошивача у циљу примјене малих и средњих норми при орошавању воћњака

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2010
  АуториЗоран Маличевић, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Mladen Babić и Игор Марчета
  Волумен11
  Број4
  Страна од141
  Страна до148

  Aспекти исплативости тестирања уређаја за заштиту биљака

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2009
  АуториБорислав Раилић, Зоран Маличевић, Синиша Митрић, Младен Бабић и Игор Марчета
  Волумен10
  Број2
  Страна од57
  Страна до65

  Preliminarni biotest za određivanje graničnih doza herbicida

  ЧасописActa herbologica
  Година2008
  АуториСиниша Митрић и Биљана Вучковић
  Страна од161
  Страна до166

  Behaviour and degradation in soil of herbicide inhibitor of acetolactate-synthase

  ЧасописHerbologia
  Година2005
  АуториВаскрсија Јањић, Ивица Ђаловић и Синиша Митрић
  Волумен6
  Број1
  Страна од91
  Страна до102

  Контрола корова и одржавање земљишта у воћњацима

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић, Гордана Ђурић и Момчило Којић
  Волумен13
  Број2
  Страна од407
  Страна до416

  Трансформација, перзистентност, покретљивост и садржај атразина у земљишту

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториВаскрсија Јањић, Синиша Митрић, Ивица Ђаловић и Љубинко Јовановић
  Волумен13
  Број2
  Страна од333
  Страна до346

  Коровска флора воћњака Босне и Херцеговине

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториМомчило Којић, Синиша Митрић, Васкрсија Јањић и Гордана Ђурић
  Волумен13
  Број2
  Страна од569
  Страна до580

  Ефикасност глифосата у сузбијању амброзије (Ambrosia artemisifolia L.)

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториДраган Матаруга, Васкрсија Јањић и Синиша Митрић
  Волумен13
  Број2
  Страна од489
  Страна до494

  Genetičko-biohemijske osnove rezistentnosti korovskih biljaka prema herbicidima inhibitorima acetolaktat sintetaze (ALS)

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториVaskrsija Janjić, Ljiljana Radivojević, Синиша Митрић и Goran Malidža
  Волумен13
  Број2
  Страна од319
  Страна до332

  Weed control and soil management in оrchards

  ЧасописActa herbologica
  Година2004
  АуториSiniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Гордана Ђурић и Momčilo Kojić
  Волумен13
  Број2
  Страна од407
  Страна до416

  Присуство тешких метала (Pb, Hg, Cd, Cu) и пестицида (атразин) у земљишту и подземној води Лијевча поља

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2003
  АуториBranislav Nedović, Vaskrsija Janjić, Jovan Todorović, Синиша Митрић и Златан Ковачевић
  Волумен4
  Број3
  Страна од164
  Страна до179

  Ефикасност фолијарних хербицида у усјеву кромпира

  ЧасописHerbologia
  Година2003
  АуториСиниша Митрић, Илија Комљеновић и Вида Тодоровић-Митрић
  Волумен4
  Број1
  Страна од173
  Страна до179

  Ekološke, fitogeografske i fitocenološke karakteristike korovske flore voćnjaka sjeverozapadne Bosne

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2003
  АуториМомчило Којић, Гордана Ђурић, Синиша Митрић и Васкрсија Јањић
  Волумен4
  Број2
  Страна од114
  Страна до129

Радови са скупова

  Uticaj pomoćnih supstanci na djelovanje herbicida

  Научни скупČetvrti naučno-stručni simpozij "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  ПубликацијаZbornik radova Četvrtog naučno-stručnog simpozija "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  Година2017
  АуториСиниша Митрић, Marko Bjeljac, Златан Ковачевић и Biljana Kelečević
  Страна од141
  Страна до147

  Mobility of imazethapyr depending on the characteristics of soil

  Научни скуп9th Congres of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina
  ПубликацијаWorks of the Faculty of Forestry University of Sarajevo. Special edition of the 9th Congres of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina
  Година2016
  АуториСиниша Митрић и Vaskrsija Janjić
  Страна од307
  Страна до315

  Association of Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупSixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“
  ПубликацијаBOOK OF PROCEEDINGS Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”
  Година2015
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић и Синиша Митрић
  Страна од825
  Страна до830

  Ограничење ширења и сузбијање амброзије

  Научни скупАмброзија опасна инвазиона и алергена биљка
  ПубликацијаАкадемија наука и умјетности Републике Српске. Научни скупови, Књига XXXV, Одељење природно-математичких наука, Одбор за животну средину, просторно планирање и одрживи развој. Зборник научног скупа: Амброзија опасна инвазиона и алергена биљка
  Година2015
  АуториСиниша Митрић, Горан Малиџа, Васкрсија Јањић, Драган Матаруга и Љиљана Радивојевић
  Страна од173
  Страна до198

  Wееd flora of vineyard in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупIntegrated Plant Protection – a Knowledge-Based Step towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture
  ПубликацијаProceedings of the 7th Congress on Plant Protection
  Година2014
  АуториЗлатан Ковачевић, Биљана Келечевић и Синиша Митрић
  Страна од307
  Страна до310

  Uticaj pesticida na medonosnu pčelu

  Научни скуп 7th International Symposium on Agriculture
  ПубликацијаProceedings 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture
  Година2012
  АуториGoran Mirjanić и Синиша Митрић
  Страна од605
  Страна до609

  Испитивање биолошке активности и понашанја хербицида биолошким методама

  Научни скупXIV Симпозијум о заштити биља и IX Конгрес о коровима
  Година2012
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић и Биљана Келечевић

  Mogućnosti obavljanja poljoprivredne proizvodnje u zonama zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško polje

  Научни скупXV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Публикацијаzbornik sažetaka
  Година2010
  АуториВасо Бојанић, Илија Комљеновић, Михајло Марковић, Миланка Дринић, Небојша Савић, Жељко Вашко, Синиша Митрић, Борис Пашалић, Dragan Mandić и Rade Lukić

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA BANKE SJEMENA KOROVA U ZEMLJIŠTU ZA PLANIRANJE UPOTREBE HERBICIDA

  Научни скуп5.Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Година2008
  АуториБиљана Келечевић, Siniša Mitrić и Јелена Радић

  Интегрална производња - концепт савремене пољопривредне производње

  Научни скупXIII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2008
  АуториГордана Ђурић, Никола Мићић, Миљан Цветковић, Миле Дардић, Синиша Митрић, Вида Тодоровић, Зорица Ђурић, Свјетлана Зељковић, Драгутин Мијатовић, Татјана Јовановић-Цветковић, Љубомир Радош, Борис Пашалић, Јово Стојчић и Драган Зарић
  Страна од21
  Страна до21

  АНАЛИЗА ПРОМЕТА ПЕСТИЦИДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ ОД 2000.ДО2004.ГОДИНЕ

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2006
  АуториСиниша Митрић, Васкрсија Јањић, Биљана Келечевић и Зорица Ђурић

  ИСПИТИВАЊЕ ТОКСИЧНОСТИ ИНСЕКТИЦИДА НА ЖИТНОГ ЖИШКА - Sitophilus granarius L. (Coleoptera; Curculionide)

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2006
  АуториМилица Вујасиновић, Зорица Ђурић, Биљана Келечевић и Синиша Митрић

  МОГУЋНОСТИ БИОТЕСТ МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ПЕСТИЦИДА У ЗЕМЉИШТУ И ВОДИ

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2005
  АуториВаскрсија Јањић, Синиша Митрић, Зорица Ђурић, Биљана Келечевић, German Estudillos, Саша Петковић, Александар Милановић, Дамир Сладојевић и Дражен Јовичић

Остали радови

  The study of the mobility of herbicide by bioassay method

  Година2017
  АуториДавор Рајлић, Синиша Митрић, Златан Ковачевић и Биљана Келечевић
  Страна од145

  Uticaj korova na prinos gajenih biljaka i određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje

  Година2016
  АуториСиниша Митрић, Vaskrsija Janjić, Златан Ковачевић, Биљана Келечевић и Dragoslava Bjelošević
  Страна од37

  Diverzitet korovske flore i vegetacije u agrofitocenozama Bosne i Hercegovine

  Година2016
  АуториЗлатан Ковачевић, Momčilo Kojić, Нада Шуматић, Vaskrsija Janjić, Синиша Митрић, Mirha Đikić, Danijela Petrović, Биљана Келечевић и Sanja Čekić
  Страна од24
  Страна до25

  Weed vegetation of alliance Polygono-Chenopodion Koch 1926 em Sissing. 1946 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Preliminarna istraživanja rasprostranjenosti vrsta roda Xanthium na teritoriji Bosne i Hercegovine

  Efikasnost glifosata prmjenjenog prskalicom Herbi 4 u prostoru reda voćnjaka

  Година2013
  АуториСиниша Митрић, Gojko Milanović, Биљана Келечевић, Златан Ковачевић, Aleksandar Berendika, Dragan Jovanić, Aleksandar Krdžić и Boško Šušnjar
  Страна од153
  Страна до155

  Metode za određivanje rezerve sjemena korova u zemljištu

  Година2011
  АуториBiljana Vučković, Синиша Митрић и Златан Ковачевић
  Страна од63

  Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonomski štetnih korova na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera suzbijanja

  Година2008
  АуториЗлатан Ковачевић, Нада Шуматић, Синиша Митрић и Biljana Vučković
  Страна од66

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poљoprivredne proizvodnje

  Emerzna korovska flora i vegetacija vodoprivrednih objekata Lijevča polja

  Година2007
  АуториЗлатан Ковачевић, Siniša Mitrić и Dimitrije Marković
  Страна од123

  Ograničenje širenja i suzbijanje ambrozije

  Година2007
  АуториVaskrsija Janjić, Dragan Mataruga, Goran Malidža, Ljiljana Radivojević, Синиша Митрић, Lidija Stefanović, Radmila Stanković-Kalezić и Darko Golić
  Страна од103
  Страна до118

  Osnovne karakteristike alergena polena ambrozije

  Година2007
  АуториVaskrsija Janjić, Bogdan Nikolić, Синиша Митрић, Jelena Gajić и Zorica Plavšić
  Страна од69
  Страна до81

  Uputstvo za integralnu proizvodnju vinskog grožđa

  Година2005
  АуториГордана Ђурић, Miljan Cvetković, Nikola Mićić, Dragutin Mijatović, LJubomir Radoš, Boris Pašalić, Siniša Mitrić, Tatjana Jovanović Cvetković и Zorica Đurić
  Страна од251
  Страна до273

  Uputstvo za integralnu proizvodnju trešnje

  Година2005
  АуториГордана Ђурић, Miljan Cvetković, Nikola Mićić, Dragutin Mijatović, LJubomir Radoš, Boris Pašalić, Siniša Mitrić, Tatjana Jovanović Cvetković, Branko Đurić и Zorica Đurić
  Страна од227
  Страна до247

  Uputstvo za integralnu proizvodnju jabuke

  Година2005
  АуториГордана Ђурић, Miljan Cvetković, Nikola Mićić, Dragutin Mijatović, LJubomir Radoš, Boris Pašalić, Siniša Mitrić, Tatjana Jovanović Cvetković и Zorica Đurić
  Страна од171
  Страна до196

Књиге

  Интегрална производња јагодастог воћа

  ИздавачЈУ Пољопривредни институт РС
  ISBN978-99938-725-5-9
  Година2015
  АуториВојислав Тркуља, Синиша Митрић, Хамдија Чивић, Неџад Карић, Иван Остојић, Никола Мићић, Гордана Ђурић, Миљан Цветковић, Борис Пашалић, Раденко Радовић и Хемо Јусовић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна218

  Invazivni i ekonomski štetni korovi na sjevernom dijelu teritorije Republike Srpske sa prijedlogom mjera kontrole

  ИздавачPoljoprivredni fakultet,Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-99938-93-24-0
  Година2013
  АуториЗлатан Ковачевић и Синиша Митрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна192

  Integralna proizvodnja voća i grožđa - opšte postavke

  ИздавачNaučno voćarsko društvo Republike Srpske i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN978-99938-808-3-7
  Година2011
  АуториГордана Ђурић, Ivana Dulić Marković, Борис Пашалић, Љубомир Радош, Димитрије Марковић, Синиша Митрић, Биљана Лолић, Зорица Ђурић, Зоран Маличевић и Борис Тадић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна91

  Приручник из заштите биљака за произвођаче из источне Херцеговине.

  Издавач„Vilux“ d.o.o., Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
  ISBN978-99955-633-2-5
  Година2009
  АуториСиниша Митрић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна214

  Korovi voćnjaka Bosne i Hercegovine

  ИздавачNaučno voćarsko društvo Republike Srpske
  ISBN99938-808-0-9
  Година2005
  АуториМомчило Којић, Гордана Ђурић, Васкрсија Јањић и Siniša Mitrić
  Тип књигенаучна књига
  Број страна261