Навигација

Др Ранка Рачић
редовни професор

Правни факултет

Правни факултет, канцеларија 66

051/339-064
локал164
Датум избора у звање 1. април 2011.

Предмети

Правни факултет

ОС07ГППОС07ГПП - Грађанско процесно право
МС14ОСПМС14ОСП - Оставински поступак
МС14ТВПМС14ТВП - Теорија ванпарничног процесног права
МС14ТИПМС14ТИП - Теорија извршног процесног права