Навигација

Мр Горан Шукало
виши асистент

Сарадник - II-5
Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областзоологија
Датум избора у звање 26. децембар 2012.

Библиографија

Радови у часописима

  New findings of the Greek Frog, Rana graeca Boulenger, 1891 (Anura: Ranidae) in the north-western Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2015
  АуториGoran Šukalo, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Miloš Kovačević, Sonja Đorđević и Ljiljana Tomović
  Волумен2
  Број2
  Страна од74
  Страна до77

  Uticaj otpadnih voda Rafinerije Brod na stanje taksona zoobentosa Save

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2014
  АуториNevenka Pavlović, Željana Batoz, Goran Šukalo и Дејан Дмитровић
  Страна од73
  Страна до78

  New records of the Common Spadefoot Toad, Pelobates fuscus (Anura: Pelobatidae), in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2014
  АуториGoran Šukalo, Mara Đekić, Duška Đukić, Sonja Đorđević и Ljiljana Tomović
  Волумен1
  Број2
  Страна од92
  Страна до95

  Intra- and Inter-population Variability of Food Preferences of Two Natrix Species on the Balkan Peninsula

  ЧасописHERPETOLOGICAL CONSERVATION AND BIOLOGY
  Година2014
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Slađana Gvozdenović, Aleksandar Simović, Marko Anđelković, Veljko Blagojević и Ljiljana Tomović
  Волумен9
  Број1
  Страна од123
  Страна до136

  Морфометријски и меристички карактери америчког сомића Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) на подручју мочварног екосистема Бардача

  ЧасописСКУП
  Година2013
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало, Дејан Дмитровић, Свјетлана Цвијић и Милијан Шукало
  Волумен5
  Број1
  Страна од23
  Страна до28

  Птице гњездарице парковских површина у Бањалуци

  ЧасописСКУП
  Година2013
  АуториДрагојла Голуб, Јовица Сјеничић, Горан Шукало и Никола Стевановић
  Волумен5
  Број1
  Страна од29
  Страна до37

  Састав врста и бројност чапљи (Ardeidae) на барама Велика Тишина и Одмут код Шамца

  ЧасописСКУП
  Година2013
  АуториЈовица Сјеничић, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Бранимир Шаркановић
  Волумен5
  Број1
  Страна од39
  Страна до46

  Zoobenthos of the Vrbas river below Tijesno in the zone of water level oscillations (Republic of Srpska, BiH).

  ЧасописNatura Montenegrina
  Година2013
  АуториNevenka Pavlović, Marija Tepić, Дејан Дмитровић и Goran Šukalo
  Страна од335
  Страна до344

  Novel, non-invasive method for distinguishing the individuals of the fire salamander (Salamandra salamandra) in capture-mark-recapture studies

  ЧасописACTA HERPETOLOGICA
  Година2013
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Dragojla Golub, Dejan Dmitrović и Ljiljana Tomović
  Волумен8
  Број1
  Страна од41
  Страна до45

  Unexpected life history traits in a very dense population of dice snakes

  ЧасописZOOLOGISCHER ANZEIGER
  Година2013
  АуториRastko Ajtić, Ljiljana Tomović, Bogoljub Sterijovski, Jelka Crnobrnja-Isailović, Sonja Đorđević, Marko Đurakić, Ana Golubović, Aleksandar Simović, Dragan Arsovski, Marko Anđelković, Milivoj Krstić, Goran Šukalo, Slađana Gvozdenović, Aurelie Aidam, Catherine Louise Michel, Jean-Marie Ballouard и Xavier Bonnet
  Број252
  Страна од350
  Страна до358

  Introduced fish Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819): hazard to the Grass snake, Natrix natrix (Laurenti, 1768)

  ЧасописHYLA
  Година2012
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Dejan Dmitrović и Ljiljana Tomović
  Волумен2012
  Број2
  Страна од41
  Страна до42

  Yellow spotted belly in Fire salamander, Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

  ЧасописHYLA
  Година2012
  АуториIvana Sučić, Benny Trapp, Mladen Zdravec, Goran Šukalo и Dušan Jelić
  Волумен2012
  Број2
  Страна од47
  Страна до48

Радови са скупова

  Ihtiofauna vodotoka Švrakava kao indikator kvaliteta vode

  Научни скупOsmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториDragojla Golub, Tatjana Đekić, Radoslav Dekić, Goran Šukalo и Svjetlana Cvijić
  Страна од152
  Страна до156

  Морфолошке карактеристике Cobitis elongatoides и Sabanejewia balcanica (Cobitidae) из ријеке Сутурлије

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607139G
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториДрагојла Голуб, Жељана Марић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић и Радослав Декић
  Страна од139
  Страна до148

  Морфолошке карактеристике рибарице (Natrix tesselata) из ријеке Врбас на ужем подручју града Бања Лука

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607179R
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториДајана Радујковић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Страна од179
  Страна до192

  Морфолошка варијабилност и полни диморфизам шареног даждевњака (Salamandra salamandra) из околине Теслића

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607165D
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториСелена Ђурић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Страна од165
  Страна до177

  Populaciona istraživanja šarenog daždevnjaka (Salamandra salamandra) na području Banja Luke

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториГоран Шукало, Сања Малиџа, Драгојла Голуб, Дејан Дмитровић, Соња Ђорђевић и Љиљана Томовић
  Страна од161
  Страна до162

  Morphological and population characteristics of Fire salamander (Salamandra salamandra) from Banja Luka area (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  Научни скупVI International Symposium of Ecologists of Montenegro
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2015
  АуториMilana Abazović, Горан Шукало, Дејан Дмитровић и Драгојла Голуб
  Страна од54

  Sastav ihtiofaune vještačke akumulacije Sređani (Lijevče polje) kao indikator kvaliteta vode

  Научни скуп42.konferencija o aktuelnim problemina korišćenja i zaštite voda VODA 2013
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić и Đorđe Živković
  Страна од181
  Страна до186

  Sastav ihtiofaune vještačke akumulacije Sređani (Lijevče polje) kao indikator kvaliteta vode

  Научни скупVODA
  Година2013
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Siđak и Đorđe Živković
  Страна од181
  Страна до186

  New record of endemic Symphyandra hofmannii Pant. (1881) (Campanulaceae) in Cvrcka gorge (Bosnia and Herzegovina).

  Научни скупForestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry: 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka
  ПубликацијаProceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, 20 years od the Faculty of Forestry in Banja Luka. November 1st-4th 2012 Banja Luka, Republic of Srpska / B&H
  Година2012
  АуториSiniša Škondrić, Nada Šumatić, Ranko Perić, Slaven Filipović, Дејан Дмитровић и Goran Šukalo
  Страна од197
  Страна до200

  Diverzitet faune riba nekih pritoka rijeke Vrbas u indikaciji kvaliteta vode

  Научни скуп41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2012
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić и Svjetlana Lolić
  Страна од97
  Страна до103

  Diverzitet faune riba nekih pritoka rijeke Vrbas u indikaciji kvaliteta vode

  Научни скупVODA
  Година2012
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Siđak и Lolić Svjetlana
  Страна од97
  Страна до104

  Морфолошке и меристичке карактеристике бубрега домаће свиње

  Научни скуп II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаСКУП 4 Зборник радова
  Година2011
  АуториДрагојла Голуб, Драган Микавица, Горан Шукало и Марина Ташков
  Страна од43
  Страна до52

  Морфолошке и морфометријске карактеристике шкрга код двије ципринидне врсте риба, бабушке (Carassius auratus gibelio) и шарана (Cyprinus carpio)

  Научни скупII Симпозијум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Сузана Јовановић
  Страна од29
  Страна до30

  Ендемичне врсте и подврсте животиња значајне за чување биотичког диверзитета Републике Српске

  Научни скупЗаштита и здравље на раду и заштита животне средине
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2009
  АуториБоро Павловић, Невенка Павловић, Стојко Видовић, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Славен Филиповић, Смиљана Параш, Радојка Пајчин, Горан Шукало и Дејан Дмитровић
  Страна од501
  Страна до517

  Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske.

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториBoro Pavlović, Nevenka Pavlović, Stojko Vidović, Dragojla Vuković, Radoslav Dekić, Slaven Filipović, Smiljana Paraš, Radojka Pajčin, Goran Šukalo и Дејан Дмитровић

Умјетнички радови

  Изложба „Студентски радови на тему становање“

  ТипОстали уметнички радови
  Година2014
  АуториДушка Милановић, Diana Stupar, Ivan Živanović, Ognjen Šukalo, Goran Šukalo и Душко Кузовић

Пројекти

Биодиверзитет екотона акватичних и терестричних биоценоза Црне Горе и Босне и Херцеговине

Балканско полуострво представља један од најважнијих центара биодиверзитета Европе. Црна Гора и Босна и Херцеговина се према досадашњим сазнањима убрајају у земље са најразноврснијом флором, фауном и фунгијом у Европи. Ова чињеница је у великој мјери заснована на географском положају обје државе на Балканском полуострву, те њиховим јединственим орографским, геолошким, педолошким, хидролошким и климатском карактеристикама...

Број пројекта0830913
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
РуководилацДр Синиша Шкондрић
Пројектни тимМр Горан Шукало
Мр Дејан Дмитровић
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.01.2016.
Завршетак пројекта01.12.2017.
Вриједност пројекта4344.0 БАМ