Навигација

Др Дијана Црњак
редовни професор

Наставник - II-4
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 13

051/340-121
локал121
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – српски језик
Датум избора у звање 27. октобар 2016.

Предмети

Филолошки факултет

09ФСЈ209ФСЈ2 - Српски језик II
09ФСЈ309ФСЈ3 - Српски језик III
09СС109СС1 - Синтакса I
12РССЈ112РССЈ1 - Синтакса српског језика 1
12СССЈ212СССЈ2 - Синтакса српског језика 2
09ЊСЈ109ЊСЈ1 - Српски језик I
09ЊСЈ309ЊСЈ3 - Српски језик III
09ЊСЈ409ЊСЈ4 - Српски језик IV
ОФЛ16СЈ1ОФЛ16СЈ1 - Српски језик 1
ОФЛ16СЈ2ОФЛ16СЈ2 - Српски језик 2
09ИССЈ209ИССЈ2 - Синтакса српског језика 2
09СУОЛ09СУОЛ - Увод у општу лингвистику
12СССЈ112СССЈ1 - Синтакса српског језика 1
12СЛСЈ12СЛСЈ - Лексикологија српског језика
12РЛСЈ12РЛСЈ - Лексикологија српског језика
12СУОЛ12СУОЛ - Увод у општу лингвистику
09ИССЈ109ИССЈ1 - Синтакса српског језика 1
09ФСЈ409ФСЈ4 - Српски језик IV
12РССЈ212РССЈ2 - Синтакса српског језика 2
09ЊСЈ209ЊСЈ2 - Српски језик II
09СС209СС2 - Синтакса II
09ФСЈ109ФСЈ1 - Српски језик I
ОФЛ16УОЛОФЛ16УОЛ - Увод у општу лингвистику

Библиографија

Радови у часописима

  Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини

  ЧасописФилолог
  Година2015
  АуториДијана Црњак и Биљана Савић
  Број12
  Страна од213
  Страна до222

  О вокализму говора Јаворана

  ЧасописSrpski jezik - studije srpske i slovenske
  Година2015
  АуториДијана Црњак и Драгомир Козомара
  БројXX
  Страна од697
  Страна до710

  Он се не двоуми (В. Матовић, Ћирилица и латиногорица. Подгорица-Никшић: Књижевна задруга СНВ, 2013)

  ЧасописФилолог
  Година2014
  АуториДијана Црњак
  Број9
  Страна од328
  Страна до329

  Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице

  ЧасописЗборник Матице српске за књижевност и језик
  Година2013
  АуториДијана Црњак и Биљана Савић
  Број61/1
  Страна од93
  Страна до107

  Турцизми у лексици куће и покућства

  ЧасописФИЛОЛОГ
  Година2010
  АуториДијана Црњак
  Број2
  Страна од169
  Страна до181

  O једном виду антимерије у Молитвама на језеру Владике Николаја

  ЧасописПрилози проучавању језика, Нови Сад: Филозофски факултет
  Година2009
  АуториДијана Црњак
  Број40
  Страна од47
  Страна до63

  Герунди са каузативним значењем код П. Кочића (синтаксичко-семантичка анализа)

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2009
  АуториДијана Црњак
  Број12
  Страна од19
  Страна до32

  Називи ограда и њихових дијелова у Лијевчу пољу и Жупи

  ЧасописГодишњак за српски језик и књижевност, година XXII, број 9. Ниш: Филозофски факултет.
  Година2009
  АуториДијана Црњак
  Страна од523
  Страна до535

  Називи алатки за кошење у Лијевчу пољу и Жупи

  ЧасописЗборник Матице српске за филологију и лингвистику 50/ 1–2.
  Година2007
  АуториДијана Црњак
  Страна од917
  Страна до926

  Терминологија овчарства у околини Лакташа

  ЧасописSrpski jezik - studije srpske i slovenske
  Година2007
  АуториДијана Црњак
  Страна од367
  Страна до391

  Структура слога у савременом српском језику

  ЧасописРадови 5, Филозофски факултет у Бањој Луци
  Година2003
  АуториДијана Црњак
  Страна од63
  Страна до77

  Ранко Бугарски, Лица језика” (Библиотека XX век, Београд, 2001). Приказ

  ЧасописЗборник за српски језик, књижевност и умјетност
  Година2001
  АуториДијана Црњак
  Број2
  Страна од231
  Страна до233

  Употреба падежа у језику Герасима Зелића

  ЧасописЗборник за српски језик, књижевност и умјетност
  Година2001
  АуториДијана Црњак
  Број1
  Страна од139
  Страна до180

  Из лексике Великог Блашка (код Бањалуке)

  ЧасописПрилози проучавању језика 28/29
  Година1997
  АуториДијана Црњак и Биљана Савић
  Страна од204
  Страна до245

Радови са скупова

  Суфиксална творба зоонима у пастирској лексици лакташког краја

  Научни скупПутеви и домети дијалекатске лексикографије
  ПубликацијаПутеви и домети дијалекатске лексикографије
  Година2013
  АуториДијана Црњак
  Страна од49
  Страна до63

  Еквативне конструкције у Ћопићевом роману Не тугуј, бронзана стражо (српско-њемачке паралеле)

  Научни скупПоетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповиједања – Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  ПубликацијаТошовић, Б. (ур.) Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповиједањa / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von B. Ćopić. Лирски, хумористички и сатирички свијет Б. Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von B. Ćopić
  Година2012
  АуториДијана Црњак и Кристина Мирнић
  Страна од197
  Страна до208

  Падежни неконгруентни атрибути у Андрићевом опусу из аустроугарског периода и њихови преводни еквиваленти на њемачки

  Научни скупDie österreichisch-ungarische Periode im Leben und Schaffen Ivo Andrićs – Аустроугарски период у животу и дјелу Ива Андрића
  ПубликацијаБ. Тошовић (ур.) DIE K.UND K. PERIODE IM LEBEN UND SCHAFFEN VON IVO ANDRIĆ (1892-1922). АУСТРИЈСКИ ПЕРИОД У ЖИВОТУ И ДЈЕЛУ ИВА АНДРИЋА (1892-1922)
  Година2011
  АуториДијана Црњак и Кристина Мирнић
  Страна од483
  Страна до505

  Етнолингвистичка нализа свадбених обичаја Срба слатинског краја (околина Бањалуке). Српско-бугарске паралеле.

  Научни скупBalkanski folklor jako kod interkulturowy - Балкански фолклор као интеркултурни код
  ПубликацијаBalkanski folklor jako kod interkulturowy (tom I) - Балкански фолклор као интеркултурни код
  Година2011
  АуториДијана Црњак
  Страна од395
  Страна до404

  Називи кухињског намјештаја у Лијевчу пољу и Жупи

  Научни скупДијалекат - дијалекатска књижевност 3
  ПубликацијаР. Жугић (ур.) Дијалекат – дијалекатска књижевност 3
  Година2011
  АуториДијана Црњак
  Страна од93
  Страна до101

  Глаголски прилог садашњи у Андрићевом грачком опусу и његови преводни еквиваленти на њемачки

  Научни скупDas Grazer Opus von Ivo Andrić: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte – Андрићев грачки опус: културноисторијски, књижевни и језички аспекти
  ПубликацијаБ, Тошовић (ур.), Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923–1924) – Грачки опус Ива Андрића (1923–1924)
  Година2010
  АуториДијана Црњак
  Страна од319
  Страна до334

  Глаголски придјев радни као деклинабилна форма у дјелу Петра Кочића

  Научни скуп"Петар Кочић данас"
  ПубликацијаПетар Кочић данас
  Година2009
  АуториДијана Црњак
  Страна од463
  Страна до484

  Улога глаголског придјева трпног као именског дијела предиката

  Научни скупНаука, култура, идеологија
  ПубликацијаНаука, култура, идеологија, књ. IX/1
  Година2008
  АуториДијана Црњак
  Страна од25
  Страна до36

  Творбена анализа лексике куће и покућства

  Научни скупЈединство наука данас (интердисциплинарни приступ знању)
  ПубликацијаЈединство наука данас (интердисциплинарни приступ знању)
  Година2003
  АуториДијана Црњак
  Страна од123
  Страна до136

  Семантика боја у зоонимији

  Научни скуп"Наука и друштвена стварност"
  ПубликацијаЗборник радова с научног скупа "Наука и друштвена стварност"
  Година2002
  АуториДијана Црњак
  Страна од101
  Страна до116

Остали радови

  Језик, перцепција и метафоре: семантика именовања домаћих животиња

  Година2012
  АуториДијана Црњак
  Страна од202
  Страна до212

  Називи за млијеко и мљечне производе у околини Лакташа

  Година2011
  АуториДијана Црњак
  Страна од283
  Страна до292

Књиге

  Скице из етнолингвистике

  ИздавачДруштво чланова Матице српске у Републици Српској
  ISBN978-99976-640-8-2
  Година2016
  АуториДијана Црњак и Биљана Савић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна157

  Практикум с рјешењима из синтаксе српскога језика

  ИздавачФилолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-58-21-5
  Година2014
  АуториДијана Црњак и Мијана Кубурић Мацура
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна118

  Развој зависносложених реченица у говору предшколске дјеце

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-59-31-1
  Година2012
  АуториСветозар Богојевић, Мијана Кубурић Мацура, Дијана Црњак, Жељко Мрђа и Сања Партало
  Тип књигенаучна књига
  Број страна152

  Пастирска лексика лакташког краја

  ИздавачФилолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-58-05-5
  Година2011
  АуториДијана Црњак
  Тип књигенаучна књига
  Број страна219

  Неки видови реченичне кондензације у језику крајишких писаца

  ИздавачФилолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-58-00-0
  Година2010
  АуториДијана Црњак
  Тип књигенаучна књига
  Број страна140

  Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN99938-34-51-3
  Година2006
  АуториДијана Црњак
  Тип књигенаучна књига
  Број страна419