Навигација

мр Данијела Јелић
виши асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 17

051/340-127
локал127
Ужа научна/умјетничка областСпецифичне књижевности – српска књижевност
Датум избора у звање 13. фебруар 2014.

Предмети

Филолошки факултет

13РСКЊСДСрпска књижевност средњег доба
12ССКРЕАСрпска књижевност реализма
09ССКЊ18вСрпска књижевност 18. вијека
09ССПСрпски предромантизам
09ССРРСрпски романтизам
12ССКБКСрпска књижевност од барока до класицизма
12ССКПСрпска књижевност предромантизма
09ИСРРСрпски романтизам
09ИСКЊ18вСрпска књижевност 18. вијека
12РСКЊ18вСрпска књижевност 18. вијека
12РСКЊ19в2Српска књижевност 19. вијека 2
12ССКРОМСрпска књижевност романтизма
12РСКЊ19в1Српска књижевност 19. вијека 1