Навигација

ас. Мр Данијела Јелић
виши асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 17

051/340-127
локал127
Ужа научна/умјетничка областСпецифичне књижевности – српска књижевност
Датум избора у звање 13. фебруар 2014.

Предмети

Филолошки факултет

12ССКРОМ12ССКРОМ - Српска књижевност романтизма
09ССКЊ18в09ССКЊ18в - Српска књижевност 18. вијека
12ССКП12ССКП - Српска књижевност предромантизма
09ИСРР09ИСРР - Српски романтизам
09ССП09ССП - Српски предромантизам
12РСКЊ19в112РСКЊ19в1 - Српска књижевност 19. вијека 1
12РСКЊ18в12РСКЊ18в - Српска књижевност 18. вијека
13РСКЊСД13РСКЊСД - Српска књижевност средњег доба
12РСКЊ19в212РСКЊ19в2 - Српска књижевност 19. вијека 2
09ИСКЊ18в09ИСКЊ18в - Српска књижевност 18. вијека
09ССРР09ССРР - Српски романтизам
12ССКБК12ССКБК - Српска књижевност од барока до класицизма
12ССКРЕА12ССКРЕА - Српска књижевност реализма