Навигација

ас. мр Андреја Марић
виши асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 17

051/340-128
локал128
Ужа научна/умјетничка областСпецифичне књижевности – српска књижевност
Датум избора у звање 31. јануар 2013.

Предмети

Филолошки факултет

09ССП20в09ССП20в - Српска поезија 20. вијека
12СКПЈСК212СКПЈСК2 - Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 2
09ИСKЊ20в109ИСKЊ20в1 - Српска књижевност 20. вијека 1
09ИСКЊ20в209ИСКЊ20в2 - Српска књижевност 20. вијека 2
12ССПРО20в12ССПРО20в - Српска проза 20. вијека
12РСКЊ20в212РСКЊ20в2 - Српска књижевност 20. вијека 2
09ССПРО20в09ССПРО20в - Српска проза 20. вијека
12ССД20в12ССД20в - Српска драма 20. вијека
09СКПЈСК209СКПЈСК2 - Компаративно проучавање јужнословенских књижевности II
09СКПЈСК109СКПЈСК1 - Компаративно проучавање јужнословенских књижевности I
09ССККЕ09ССККЕ - Српска књижевна критика и есејистика
12ССП20в12ССП20в - Српска поезија 20. вијека
09ИСД20в09ИСД20в - Српска драма 20. вијека
09ИСККЕ20в09ИСККЕ20в - Српска књижевна критика и есејистика 20. вијека
12РСКЊ20в112РСКЊ20в1 - Српска књижевност 20. вијека 1
09ССД20в09ССД20в - Српска драма 20. вијека

Библиографија

Радови у часописима

  Књижевно стваралаштво Милице Мирон. Драмски текстови за дјецу на фолклорној основи

  DOI10.21618/fil1613306m
  ЧасописФилолог
  Година2016
  АуториАндреја Марић
  Број13
  Страна од306
  Страна до324

  Три драмска писца: идејне и поетичке сродности и разлике (Владимир Велмар-Јанковић, Душан Николајевић и Боривоје Јевтић)

  DOI10.7251/FIL1206108M
  ЧасописФилолог
  Година2012
  АуториАндреја Марић
  Број6
  Страна од108
  Страна до122

Радови са скупова

  „Интермедијални аспекти пјесничког опуса Светислава Мандића“

  Научни скуп„Наука и евроинтеграције“
  Публикација„Наука и евроинтеграције“, зборник радова са научног скупа
  Година2016
  АуториСаша Шмуља и Андреја Марић
  Страна од379
  Страна до395

  Укрштање старог и новог у драмама Владимира Велмар-Јанковића

  Научни скуп„Наука и традиција“
  ПубликацијаЗборник радова са Научног скупа „Наука и традиција“, Филозофски факултет, Пале
  Година2013
  АуториАндреја Марић
  Страна од521
  Страна до536

  Данојлићев доживљај природе у збирци „Родна година“ и лирској прози „Змијин свлак“

  Научни скуп„Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића“, у организацији Института за књижевност и уметност Београд, Учитељског факултета Универзитета у Београду и Општине Требиње
  Публикација„Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића“ (Зборник радова), Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд / Дучићеве вечери поезије, Требиње
  Година2013
  АуториАндреја Марић
  Страна од385
  Страна до403

  Српско средњовјековље у поезији Матије Бећковића

  Научни скуп„Поезија и поетика Матије Бећковића“, у организацији Института за књижевност и уметност Београд и Општине Требиње
  Публикација„О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића" (Зборник радова), Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд / Дучићеве вечери поезије, Требиње
  Година2012
  АуториАндреја Марић
  Страна од337
  Страна до349

  Есеји Владимира Велмар-Јанковића: умјетничко дјело као афирмација личности

  Научни скуп„Наука и савремени универзитет“ (подтема „Литерарни облици као израз приватног живота“)
  Публикација„Филологија и универзитет" (Тематски зборник радова), Филозофски факултет, Ниш
  Година2012
  АуториАндреја Марић
  Страна од193
  Страна до204

  Слика рата у роману „Кућа Павловића“ Мирослава Тохоља

  Научни скуп„Наука и политика“
  Публикација„Наука и политика“. Филолошке науке (Зборник радова са Научног скупа, Пале, 22–23. мај 2010), Филозофски факултет, Пале
  Година2011
  АуториАндреја Марић
  Страна од299
  Страна до311

Остали радови

  Функција проповиједи у романима Меше Селимовића

  Година2011
  АуториАндреја Марић
  Страна од73
  Страна до80