Навигација

Др Светлана Боројевић
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областОпшта психологија
Датум избора у звање 2. јун 2014.

Предмети

Филозофски факултет

ПС1-ПО11-07ПС1-ПО11-07 - Психологија опажања
ПС1-ПС2ИПС1-ПС2И - Психологија свијести
ПС1-БП12ИПС1-БП12И - Биолошка психологија
ПОПС-07ПОПС-07 - Практикум : Општа психологија
ОПС111ОПС111 - Општа психологија 1
ПС1-ПУ12ОПС1-ПУ12О - Психологија учења
ПС1-ПО11ОПС1-ПО11О - Психологија опажања
ОПС111-07ОПС111-07 - Општа психологија 1

Библиографија

Радови у часописима

  Ефикасност подијељене пажње (у штампи)

  ЧасописГодишњак за психологију
  Година2014
  АуториСветлана Боројевић
  Волумен11
  Број13
  Страна од53
  Страна до62

  Is attention necessary in perception?

  ЧасописSuvremena psihologija
  Година2013
  АуториСветлана Боројевић и Василије Гвозденовић
  Волумен16
  Број2
  Страна од171
  Страна до184

Радови са скупова

  ЕМОЦИОНАЛНОСТ И ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНАТА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКИХ УСМЈЕРЕЊА

  Научни скупОТВОРЕНИ ДАНИ ПСИХОЛОГИЈЕ
  Година2015
  АуториМилена Пашић, Светлана Боројевић и Наташа Зрнић
  Страна од229
  Страна до244

  Васпитни стилови родитеља и циљеви постигнућа ученика

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаОбразовање и развој. Ниш: Филозофски факултет
  Година2009
  АуториСветлана Боројевић
  Страна од55
  Страна до87

  Особине петофакторског модела личности као предиктори циљева постигнућа

  Научни скупНаука, култура и идеологија
  ПубликацијаНаука, култура и идеологија. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2008
  АуториСветлана Боројевић
  Страна од207
  Страна до220

  Повезаност циљева постигнућа и интринсичке и екстринсичке мотивације

  Научни скупКултура и образовање
  ПубликацијаКултура и образовање. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2006
  АуториСветлана Боројевић
  Страна од305
  Страна до316

  Метријске карактеристике упитника за испитивање оријентације према постигнућу (циљева постигнућа)

  Научни скупНаука и образовање
  ПубликацијаНаука и образовање. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2005
  АуториСветлана Боројевић, Милена Пашић и Радомир Топић
  Страна од85
  Страна до104

  Како ученици опажају мотивацију за учење

  Научни скупТрадиција и савременост
  ПубликацијаТрадиција и савременост. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2004
  АуториСветлана Боројевић и Страхиња Димитријевић
  Страна од951
  Страна до967

Остали радови

  Улога пола у обликовању селф-концепта

  Година2007
  АуториСветлана Боројевић
  Страна од27
  Страна до35