Навигација

Др Миодраг Живановић
редовни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областИсторија филозофије
Датум избора у звање 17. септембар 2007.

Предмети

Филозофски факултет

Ф1-ОНТ3Ф1-ОНТ3 - Онтологија III
Ф2-МФФ2-МФ - Марксистичка филозофија
Ф2-ХМНФ2-ХМН - Херменеутика
Ф1-ОНТ2Ф1-ОНТ2 - Онтологија II
Ф2-ФЈФ2-ФЈ - Филозофија језика
Ф2-ФОПФ2-ФОП - Филозофске основе педагогије
Ф2-КТДФ2-КТД - Критичка теорија друштва
Ф2-АНФФ2-АНФ - Аналитичка филозофија